Hlavní menu:

Podmenu:EIA


 
EIA
EIA

EIA (Environmental Impact Assessment) - posuzování vlivů připravovaných staveb, jejich změn a změn v jejich užívání, činností, technologií a výrobků na životní prostředí.
Základním významem procedury posuzování vlivů na životní prostředí je zjistit, popsat a komplexně vyhodnotit předpokládané vlivy připravovaných záměrů (staveb, činností a technologií) a formulovat tak opatření ke zmírnění negativních vlivů na životní prostředí a tím i zakotvení politiky ochrany životního prostředí do rozhodovacího procesu.
Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů), ve znění zákona č. 93/2004 Sb.
- Zveřejňování informací o posuzovaných záměrech v Praze
- Zveřejnění informací o posuzovaných záměrech v ČR

(95 článků)

 
25.02.2021, autor: KOK, kategorie: EIA
Zkapacitnění Průmyslového polookruhu PHA1117

Zkapacitnění Průmyslového polookruhu PHA1117

Odbor životního prostředí Magistrátu hlavního města Prahy zveřejnil informaci o obdržení oznámení záměru „Zkapacitnění Průmyslového polookruhu“ a zahájil zjišťovací řízení. Celý článek ...

23.02.2021, autor: KOK, kategorie: EIA
Ukončení záměru Průmyslová - zkapacitnění, 1. etapa Kolbenova - Kbelská PHA975

Ukončení záměru Průmyslová - zkapacitnění, 1. etapa Kolbenova - Kbelská PHA975

Dne 23.02.2021 byl ukončen záměru EIA PHA975 - Průmyslová - zkapacitnění, 1. etapa křižovatka Kolbenova - Kbelská, Praha 9.

Celý článek ...

23.02.2021, autor: KOK, kategorie: EIA
Ukončení záměru Průmyslová - zkapacitnění, 2. etapa Poděbradská - Průmyslová PHA976

Ukončení záměru Průmyslová - zkapacitnění, 2. etapa Poděbradská - Průmyslová PHA976

Dne 23.02.2021 byl ukončen záměru EIA PHA976 - Průmyslová - zkapacitnění, 2. etapa křižovatka Poděbradská - Průmyslová, Praha 9. Tento záměr byl nahrazen novým záměrem zkapacitnění Průmyslového polookruhu PHA1117. Celý článek ...

14.01.2017, autor: KOK, kategorie: EIA
EIA - oznámení záměru PHA1041 Malešice Polygrafická, Praha 10

EIA - oznámení záměru PHA1041 Malešice Polygrafická, Praha 10

Magistrát hlavního města Prahy, Odbor životního prostředí, zveřejnil oznámení PHA1041 o zahájení zjišťovacího řízení záměru „Malešice Polygrafická, Praha 10“ na výstavbu dvanácti domů s více než 900 byty. Záměr je umístěn podél Černokostelecké ulice a hlavní osa obytného souboru leží v prodloužení Polygrafické ulice. Celý článek ...

10.03.2013, autor: KOK, kategorie: EIA
EIA – Dokumentace „XXXLUTZ a Mobelix“

EIA – Dokumentace „XXXLUTZ a Mobelix“

Magistrát hlavního města Prahy, Odbor životního prostředí, zveřejnil informaci o obdržení záměru „XXXLutz a Möbelix, Kolbenova, Praha 9“. Jedná se o výstavbu obchodního domu XXXLutz místo současného obchodního domu Mobelix u Kolbenovy ulice v Praze 9. Celý článek ...

01.03.2013, autor: KOK, kategorie: EIA
EIA – zjišťovací řízení Obytný soubor Rajský vrch - II. etapa

EIA – zjišťovací řízení Obytný soubor Rajský vrch - II. etapa

Magistrát hlavního města Prahy, Odbor životního prostředí, zveřejnil oznámení o zahájení zjišťovacího řízení záměru „Obytný soubor Rajský vrch - II. etapa, Praha 14 - Černý Most. Celý článek ...

20.01.2013, autor: KOK, kategorie: EIA
EIA – Záměr „Obchodní dům Kolbenova“

EIA – Záměr „Obchodní dům Kolbenova“

Magistrát hlavního města Prahy, Odbor životního prostředí, zveřejnil závěr zjišťovacího řízení záměru „Obchodní dům Kolbenova, Praha 14, k. ú. Hloubětín“. Záměrem je výstavba obchodního domu Kaufland sestávajícího ze samoobslužné prodejny a jednotlivých koncesionářských prodejen přístupných z vnitřní obchodní ulice. Obchodní dům je navržen v podobě přízemního objektu s venkovním parkovištěm. Celý článek ...

10.10.2012, kategorie: EIA
EIA – Záměr XXXLUTZ a Mobelix bude posuzován

EIA – Záměr XXXLUTZ a Mobelix bude posuzován

Magistrát hlavního města Prahy, Odbor životního prostředí, zveřejnil závěr zjišťovacího řízení záměru „XXXLutz a Möbelix, Kolbenova, Praha 9“. Celý článek ...

22.08.2012, autor: KOK, kategorie: EIA
EIA – MČ P14 se vyjádřila k záměru XXXLUTZ a Mobelix Kolbenova

EIA – MČ P14 se vyjádřila k záměru XXXLUTZ a Mobelix Kolbenova

Rada městské části Praha 14 přijala usnesení č. 474/RMČ/2012 k návrhu vyjádření městské části Praha 14 k oznámení podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, záměru "XXXLutz a Möbelix, Kolbenova, Praha 9". Celý článek ...

08.08.2012, autor: KOK, kategorie: EIA
EIA – XXXLUTZ a Mobelix Kolbenova Praha 9

EIA – XXXLUTZ a Mobelix Kolbenova Praha 9

Rakouský řetězec s nábytkem XXXLutz se chystá postavit svůj druhý obchodní dům v Česku. Ten první otevřela nábytkářská firma v bývalém nákupním centru Tesco v Praze-Stodůlkách, které se dlouho potýkalo s malou návštěvností. XXXLutz koupil ve Vysočanech obchod s nábytkem Europa Möbel a rozhodl se ho zbourat a postavit tam nový obchodní dům, jehož celková prodejní plocha má být 20 tisíc m2. Celý článek ...

08.06.2012, autor: KOK, kategorie: EIA

EIA – Ukončení procesu posuzování vlivů záměru na výstavbu golfového hřiště v Klánovicích

Na úřední desce MHMP bylo zveřejněno oznámení o ukončení procesu posuzování vlivů záměru„Výstavba (obnova) golfového hřiště Praha-Klánovice (únor 2012)", zpracované podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životni prostředí. Celý článek ...

01.03.2012, autor: KOK, kategorie: EIA
EIA – Záměr na výstavbu golfového hřiště v Klánovicích

EIA – Záměr na výstavbu golfového hřiště v Klánovicích

Les nebo golf? Takto vyhraněný je dnes spor o to, zda v Klánovicích postavit golfové hřiště. Na jedné straně stojí akciová společnost Forest Golf Resort Praha, na druhé drtivá většina místních občanů a několik občanských sdružení. Nyní bylo zahájeno nové řízení EIA. Celý článek ...

20.02.2012, autor: KOK, kategorie: EIA

EIA – Záměr „Čerpací stanice na Vysočanské radiále“ nebude posuzován

Magistrát hlavního města Prahy zveřejnil závěr zjišťovacího řízení záměru „ČSPH v km 2,250 Vysočanské radiály ve směru do centra, Praha 14, Praha-Satalice“. Celý článek ...

26.01.2012, autor: KOK, kategorie: EIA
Vyjádření rady k dokumentaci EIA na Parkovací dům Černý Most

Vyjádření rady k dokumentaci EIA na Parkovací dům Černý Most

Rada městské části Praha 14 přijala usnesení č. 42/RMČ/2012 návrhu vyjádření městské části Praha 14 k oznámení, dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, o záměru "ČERNÝ MOST III. P+R, Praha 20", hromadná garáž. Celý článek ...

14.01.2012, autor: KOK, kategorie: EIA
EIA – Parkovací dům Černý Most

EIA – Parkovací dům Černý Most

Magistrát hlavního města Prahy zveřejnil závěr zjišťovacího řízení záměru „ČERNÝ MOST III. P+R, Praha 20“. Jedná se o novostavbu parkovacího domu, který bude sloužit pro rozšíření kapacity stávajícího záchytného parkoviště P+R v oblasti Praha – Černý Most. Celý článek ...

09.12.2011, kategorie: EIA
EIA – MČ P14 souhlasí s parkovacím domem Linde Gas

EIA – MČ P14 souhlasí s parkovacím domem Linde Gas

Rada městské části Praha 14 se seznámila usnesením č. 674/RMČ/2011 s oznámením zjišťovacího řízení dle ust. § 6 zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen zákon) k záměru "Parkoviště Praha - Parkovací dům v areálu spol. Linde Gas, a. s., parc. č. 2668/2, k. ú. Kyje. Celý článek ...

21.11.2011, autor: KOK, kategorie: EIA

EIA – Parkovací dům Linde Gas a.s.

Magistrát hlavního města Prahy zveřejnil závěr zjišťovacího řízení záměru „Parkoviště Praha – Parkovací dům v areálu společnosti Linde Gas a.s.“. Jedná se o novostavbu parkovacího domu v areálu závodu Linde Gas a.s.“, U Technoplynu 1324,na parc. č. 2668/2, k.ú. Kyje.
Celý článek ...

21.11.2011, autor: KOK, kategorie: EIA
Radnice se vyjádřila k čerpací stanici na Vysočanské radiále

Radnice se vyjádřila k čerpací stanici na Vysočanské radiále

Rada městské části Praha 14 přijala usnesení č. 634/RMČ/2011 k vyjádření městské části Praha 14 k oznámení o zjišťovacím řízení dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění, k záměru "ČSPH v km 2,250 Vysočanské radiály ve směru do centra, Praha 14, Praha - Satalice". Celý článek ...

20.11.2011, autor: KOK, kategorie: EIA

EIA – čerpací stanice na Vysočanské radiále

Magistrát hlavního města Prahy zveřejnil závěr zjišťovacího řízení záměru PHA797 „ČSPH v km 2,250 Vysočanské radiály ve směru do centra“. Celý článek ...

17.08.2011, autor: KOK, kategorie: EIA
IPPC – vydání změny integrovaného povolení pro Pražské služby, a.s.

IPPC – vydání změny integrovaného povolení pro Pražské služby, a.s.

Odbor ochrany prostředí MHMP projednal a vydal již sedmnáctou změnu integrovaného povolení pro provoz Spalovny tuhého komunálního odpadu Malešice (ZEVO Malešice). Celý článek ...

11.07.2011, autor: KOK, kategorie: EIA
Vydání 9. změny IPPC pro teplárnu Malešice

Vydání 9. změny IPPC pro teplárnu Malešice

Magistrát hl. m. Prahy, odbor ochrany prostředí vydal informaci OOP-2488/2011o rozhodnutí o vydání 9. změny integrovaného povolení pro zařízení „Teplárna Malešice. Celý článek ...

24.05.2011, autor: KOK, kategorie: EIA
EIA – Záměr „Parkovací stání v Lednické ulici“ nebude posuzován

EIA – Záměr „Parkovací stání v Lednické ulici“ nebude posuzován

Magistrát hlavního města Prahy zveřejnil závěr zjišťovacího řízení záměru „Zřízení parkovacích stání v ul. Lednická, Praha 14 – Kyje“. Výsledkem zjišťovacího řízení vlivů na životní prostředí je, že záměr „Zřízení parkovacích stání v ul. Lednická, Praha 14 – Kyje“ nebude posuzován dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí. Celý článek ...

24.03.2011, autor: KOK, kategorie: EIA
EIA - závěr zjišťovacího řízení na Polyfunkční centrum OC9 Střížkov

EIA - závěr zjišťovacího řízení na Polyfunkční centrum OC9 Střížkov

Odbor ochrany životního prostředí Magistrátu hlavního města Prahy zveřejnil na úřední desce informaci o závěr zjišťovacího řízení Polyfunkční centrum OC9, Praha 9, k. ú. Střížkov. Tento záměr bude posuzován dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí.

Celý článek ...
24.03.2011, autor: KOK, kategorie: EIA
Rozhodnutí o vydání 8. změny integrovaného povolení pro teplárnu Malešice

Rozhodnutí o vydání 8. změny integrovaného povolení pro teplárnu Malešice

Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy vydal na základě na základě ohlášení provozovatele Pražská teplárenská a.s. rozhodnutí o 8. změně integrovaného povolení pro zařízení „Teplárna Malešice“, Teplárenská 1, 108 15 Praha 10. Změna spočívá v přesunutí 7 tun emisí z hodnoty emisního stropu pro Nox z teplárny Malešice na hodnotu emisního stropu znečišťujících látky NOx výtopny Juliska. Celý článek ...

20.02.2011, kategorie: EIA

Modernizace traťového úseku Praha Běchovice - Úvaly

Ministerstvo životního prostředí zveřejnilo k vyjádření informaci o obdržení posudku k záměru „Modernizace traťového úseku Praha Běchovice – Úvaly“. Ke zveřejněnému posudku každý může zaslat své písemné vyjádření k posudku příslušnému úřadu ve lhůtě do 30 dnů ode dne zveřejnění informace o posudku na úřední desce dotčených krajů. Celý článek ...

19.01.2011, autor: KOK, kategorie: EIA
Podány připomínky k záměru EIA na parkoviště v Lednické ulici

Podány připomínky k záměru EIA na parkoviště v Lednické ulici

Kyjský občanský klub podal vyjádření k dokumentaci pro záměr „Zřízení parkovacích stání v ulici Lednické Praha 14 – Kyje“. Problém je především v umístění parkoviště na plochu určenou pro tratě a zařízení železniční dopravy, kde je možné umístit na základě výjimky pouze parkoviště P+R. Celý článek ...

13.01.2011, autor: KOK, kategorie: EIA
EIA - Polyfunkční centrum OC9, Praha 9, k. ú. Střížkov

EIA - Polyfunkční centrum OC9, Praha 9, k. ú. Střížkov

Navržené polyfunkční centrum zahrnuje tři administrativní budovy, nákupní centrum, doplňkové služby a podzemní parkoviště. Plochy administrativy budou zaujímat celkem 31 800 m2, pronajímatelné komerční plochy 5 105 m2 a užitá plocha gastroprovozů bude celkem 1 838 m2. Navrhovaný komplex na jihozápadě navazuje na stanici metra na trase C Střížkov a Vysočanskou ulici, ze severozápadu přiléhá k Lovosické ulici. Jihovýchodní hranici tvoří stávající povrchové parkoviště napojené na Jiřetínskou ulici. Ze severovýchodu na lokalitu navazuje stávající park, který uzavírá panelový dům v Jablonecké ulici. Celý článek ...

11.01.2011, autor: KOK, kategorie: EIA
EIA městský okruh Pelc Tyrolka - Štěrboholská radiála

EIA městský okruh Pelc Tyrolka - Štěrboholská radiála

Ministerstvo životního prostředí zveřejnilo k vyjádření dokumentaci vlivů záměrů na soubor staveb městského okruhu č. 0081 a č. 0094 a Libeňské spojky č. 8313. Ministerstvo životního prostředí postupně obdrželo oznámení k jednotlivým záměrům a nyní po obdržení doplněné a přepracované dokumentace k třem záměrům a souhrnného hodnocení zveřejnilo tento záměr a písemné vyjádření k dokumentaci je možné předložit do 30 dnů od zveřejnění na MŽP. Celý článek ...

09.01.2011, autor: KOK, kategorie: EIA
EIA – Parkovací stání v Lednické ulici

EIA – Parkovací stání v Lednické ulici

Odbor ochrany životního prostředí Magistrátu hlavního města Prahy zveřejnil na úřední desce informaci o obdržení oznámení k záměru „Zřízení parkovacích stání v ul. Lednická, Praha 14 – Kyje“. Jedná se o zřízení nových parkovacích stání v Lednické ulici k odstavení osobních automobilů pro potřeby kulturního domu v ulici Šimanovské ulici. 107 parkovacích stání bude umístěno kolmo k Lednické ulici podél zářezu železniční trati Praha – Kolín. Celý článek ...

21.12.2010, autor: KOK, kategorie: EIA
EIA - Nákupní centrum Dolní Počernice

EIA - Nákupní centrum Dolní Počernice

Magistrát hlavního města Prahy zveřejnil závěr zjišťovacího řízení záměru „Nákupní centrum Dolní Počernice, Praha 9“. Výsledkem zjišťovacího řízení vlivů na životní prostředí je, že záměr „Nákupní centrum Dolní Počernice, Praha 9“ nebude posuzován dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí. Celý článek ...

18.11.2010, kategorie: EIA
Letiště Vodochody znovu podalo dokumentaci EIA

Letiště Vodochody znovu podalo dokumentaci EIA

Společnost Letiště Vodochody znovu předložila ministerstvu životního prostředí k posouzení takzvanou dokumentaci EIA, která zkoumá dopady případného rozšíření vodochodského letiště na životní prostředí. Penta tak podala dokumentaci EIA v období těsně po obecních volbách, aby se to trefilo do bezvládí na radnicích. Celý článek ...

20.07.2010, autor: KOK, kategorie: EIA
EIA - Polyfunkční dům ELEKTRA CENTRUM - závěr zjišťovacího řízení

EIA - Polyfunkční dům ELEKTRA CENTRUM - závěr zjišťovacího řízení

Magistrát hlavního města Prahy zveřejnil závěr zjišťovacího řízení záměru „Polyfunkční dům ELEKTRA CENTRUM, ul. Poděbradská, Praha 9, k. ú. Hloubětín“. Oznamovatelem záměru je Elektra Building, SE, U Elektry 203/8, Praha 9, 198 00. Celý článek ...

08.07.2010, autor: KOK, kategorie: EIA
Rozšíření obchodního domu IKEA - Černý Most

Rozšíření obchodního domu IKEA - Černý Most

Rada městské části Praha 14 přijala usnesení č. 344/RMČ/2010 k vyjádření městské části Praha 14 k návrhu na umístění stavby „Rozšíření stávajícího obchodního domu IKEA v Praze 14 - Černý Most“. Celý článek ...

20.05.2010, autor: KOK, kategorie: EIA
IPPC – vydání změny integrovaného povolení pro Pražské služby, a.s.

IPPC – vydání změny integrovaného povolení pro Pražské služby, a.s.

Odbor ochrany prostředí MHMP projednal a vydal již čtrnáctou změnu integrovaného povolení pro provoz Spalovny tuhého komunálního odpadu Malešice (ZEVO Malešice). Jedná se o změnu v dokumentaci související s měřením plynných anorganických sloučenin fluoru. Celý článek ...

20.05.2010, autor: KOK, kategorie: EIA
IPPC – vydání změny integrovaného povolení pro Linde Gas a.s.

IPPC – vydání změny integrovaného povolení pro Linde Gas a.s.

Odbor ochrany prostředí MHMP obdržel ohlášení zástupce provozovatele zařízení Linde Gas a.s. o plánované změně v provozu zařízení „Výrobna acetylenu“. Jedná se o rozšíření provozu o zařízení pro regeneraci odpadních chladiv (zařízení Fri3oil systém) s kapacitou 40 t/rok. Zařízení je určeno ke sběru, výkupu, třídění a regeneraci použitých chladiv řady R - CFC, HCFC, HFC a jejich soustřeďování před předáním zákazníkovi mimo areál. S regenerovanými chladivy je dále nakládáno jako s novými. Celý článek ...

20.05.2010, autor: KOK, kategorie: EIA
IPPC – vydání změny integrovaného povolení pro Mlékárnu Pragolaktos

IPPC – vydání změny integrovaného povolení pro Mlékárnu Pragolaktos

Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy vydal na základě na základě ohlášení provozovatele Mlékárna Pragolaktos, a.s., Českobrodská 1174 a zveřejnil rozhodnutí o změně integrovaného povolení pro Mlékárnu Pragolaktos, které se týká aktualizace Havarijního plánu. Celý článek ...

23.03.2010, autor: KOK, kategorie: EIA
Místo pekáren ve Vysočanech bude nová zástavba

Místo pekáren ve Vysočanech bude nová zástavba

Developerská společnost FIM Development chce areál bývalých pekáren Odkolek v Praze-Vysočanech zbourat a chce tam postavit nový komerční areál. Vyplývá to z předložené dokumentace k posuzování vlivů stavby na životní prostředí. Developerská společnost FIM Development chce začít stavět v lednu 2012 a jako předpokládaný termín dokončení uvádí prosinec 2015. Celý článek ...

23.03.2010, kategorie: EIA
EIA - závěr zjišťovacího řízení Fri3oil, Linde Gas a.s., Praha 14

EIA - závěr zjišťovacího řízení Fri3oil, Linde Gas a.s., Praha 14

Magistrát hlavního města Prahy zveřejnil závěr zjišťovacího řízení záměru „Provoz zařízení Fri3oil, Linde Gas a.s., Praha 14, k. ú. Kyje“, který podléhá zjišťovacímu řízení EIA dle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí. Celý článek ...

11.03.2010, autor: KOK, kategorie: EIA
Pobřežní IV - severní a jižní větev

EIA – Pokračování Pobřežní ulice přes Palmovku

Magistrát hlavního města Prahy zveřejnil záměr zjišťovacího řízení záměru „Stavba č. 8265 Pobřežní IV - severní a jižní větev, která je pokračování Pobřežní ulice vedené po Rohanském ostrově dále ve směru Švábky - Pod plynojemem - Balabenka (jižní větev) a ve směru Balabenka - Voctářova - Švábky (severní větev). Celý článek ...

11.03.2010, autor: KOK, kategorie: EIA
EIA –Areál Středisko správy silnic v Běchovicích

EIA –Areál Středisko správy silnic v Běchovicích

Magistrát hlavního města Prahy zveřejnil záměr zjišťovacího řízení záměru „Areál SSÚRS Běchovice č.19, parc. č. 1205/2, 1205/50, k. ú. Běchovice, Praha-Běchovice“. Předmětem oznámení je navržený areál Střediska správy a údržby rychlostních silnic (SSÚRS), který je umístěn v jihozápadním kvadrantu mimoúrovňové křižovatky ulice Českobrodské a Štěrboholské radiály. Celý článek ...

08.03.2010, autor: KOK, kategorie: EIA
EIA -Výstavba logistického areálu APB Plzeň v Malešicích

EIA -Výstavba logistického areálu APB Plzeň v Malešicích

Magistrát hlavního města Prahy zveřejnil záměr zjišťovacího řízení záměru „Logistický areál APB Plzeň, při ulici Tiskařská, Praha 10, k. ú. Malešice“, který podléhá zjišťovacímu řízení EIA dle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí.
Celý článek ...

11.02.2010, autor: KOK, kategorie: EIA

Stanovisko rady k rozšíření provozu Linde Gas

Rada městské části Praha 14 přijala usnesení č. 61/RMČ/2010 k návrhu stanoviska městské části Praha 14 k oznámení záměru „Provoz zařízení Fri3oil, Linde Gas, a. s., Praha 14, k. ú. Kyje“. Celý článek ...

10.02.2010, autor: KOK, kategorie: EIA

EIA - Polyfunkční dům ELEKTRA CENTRUM

Magistrát hlavního města Prahy zveřejnil záměr zjišťovacího řízení záměru „Polyfunkční dům ELEKTRA CENTRUM, ul. Poděbradská, Praha 9, k. ú. Hloubětín“. Oznamovatelem záměru je Elektra Building, SE, U Elektry 203/8, Praha 9, 198 00. Celý článek ...

05.02.2010, kategorie: EIA

IPPC – vydání změny integrovaného povolení pro spalovnu Malešice

Na úřední desce MHMP bylo zveřejněno rozhodnutí „IPPC - informace rozhodnutí o vydání nepodstatné změny integrovaného povolení (13. změna) pro zařízení „Spalovna tuhého komunálního odpadu Malešice“ (ZEVO Malešice),“. Změna se týká metodiky monitorování znečištění podzemních vod, kde provozovatel navrhuje nahradit stávající limity kontrolní hodnotou ukazatelů jakosti. Celý článek ...

22.01.2010, autor: KOK, kategorie: EIA

EIA - Provoz zařízení Fri3oil, Linde Gas

Magistrát hlavního města Prahy zveřejnil záměr zjišťovacího řízení záměru „Provoz zařízení Fri3oil, Linde Gas a.s., Praha 14, k. ú. Kyje“, který podléhá zjišťovacímu řízení EIA dle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí. Celý článek ...

20.01.2010, autor: KOK, kategorie: EIA

EIA - Paralelní RWY 06R/24L, letiště Praha Ruzyně

Ministerstvo životního prostředí zveřejnilo v souladu s § 16 odst. 1 a § 8 odst. 2 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí dokumentaci záměru „Paralelní RWY 06R/24L, letiště Praha Ruzyně“. Dokumentaci podala Česká správa letišť, s.p., K Letišti 6/1019, 160 08 Praha 6. Celý článek ...

11.12.2009, autor: KOK, kategorie: EIA

EIA - oznámení záměru Cyklostezka Běchovice - Horní Počernice

Na úřední desce zveřejnilo zveřejnil odbor ochrany prostředí MHMP oznámení záměru EIA na stavbu Cyklostezky Běchovice - Horní Počernice. Celý článek ...

11.12.2009, autor: KOK, kategorie: EIA
SEA - vydání stanoviska ke konceptu územního plánu

SEA - vydání stanoviska ke konceptu územního plánu

K návrhu územního plánu je nutné také předložit stanovisko k vyhodnocení vlivů na životní prostředí, tzv. SEA. V současné době byla zveřejněna informace o vydání stanoviska ke konceptu územního plánu: „Vyhodnocení vlivů na životní prostředí ke konceptu Územního plánu hl. m. Prahy“. Celý článek ...

03.11.2009, autor: KOK, kategorie: EIA

EIA - Závěr zjišťovacího řízení záměru Soubor staveb TESLA Hloubětín

Na místě bývalého areálu podniku Tesla v pražském Hloubětíně by mohl vyrůst rozsáhlý soubor 17 domů s byty, kancelářemi a obchody. Výstavbu plánuje společnost Tesla Properties. Výsledkem zjišťovacího řízení vlivů na životní prostředí je, že záměr „Soubor staveb TESLA,k. ú. Hloubětín, Praha 9“ nebude posuzován dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí. Celý článek ...

01.07.2009, autor: KOK, kategorie: EIA
Zjišťovací řízení EIA - Soubor staveb Tesla

Zjišťovací řízení EIA - Soubor staveb Tesla

Rada městské části Praha 14 přijala usnesení č. 373/RMČ/2009 k vyjádření městské části Praha 14 k oznámení o zjišťovacím řízení dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí k záměru "Soubor staveb Tesla, k. ú. Hloubětín, Praha 9". Celý článek ...

27.04.2009, autor: KOK, kategorie: EIA

MŽP odmítlo předloženou dokumentaci EIA na záměr Letiště Vodochody

Na základě oznámení záměru Letiště Vodochody a.s. přeměnit stávající tovární letiště Aero Vodochody na mezinárodní komerční letiště s roční kapacitou 3,5 mil. cestujících zahájilo ministerstvo životní ho prostředí zjišťovací řízení o vlivu tohoto záměru na životní prostředí EIA. MŽP odmítlo dokumentaci, předloženou Letištěm Vodochody za dokumentaci vlivu záměru na životní prostředí a uložilo ji předkladateli nově zpracovat s důrazem na oblasti, které byly nejčastějšími předměty připomínek. Celý článek ...

02.03.2009, autor: KOK, kategorie: EIA

Zjišťovacího řízení EIA záměru "Letiště Vodochody"

Na úřední desce Středočeského kraje byla zveřejněna informace (č.j. 032853/2009/KUSK) o zahájení zjišťovacího řízení záměru "Letiště Vodochody". Letiště má momentálně statut neveřejného mezinárodního letiště a počet pohybů na něm se pohybuje v řádu několika tisíc vzletů a přistání ročně. Jde o celkem zásadní rozšíření stávaného továrního letiště závodu Aero Vodochody a jeho zprovoznění pro civilní mezinárodní povoz. Celý článek ...

15.07.2008, kategorie: EIA

Stanovisko EIA k záměru "Kontejnerové překladišti Praha - Malešice"

Odbor ochrany životního prostředí MHMP vydal souhlasné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru "Kontejnerové překladiště Praha - Malešice".
Předmětem záměru je vybudování kontejnerového překladiště v Praze - Malešicích. Nový kontejnerový terminál bude součástí sítí veřejných kontejnerových terminálů určených pro překládku kontejnerů ISO třídy 1 v režimu silnice - železnice - silnice a nahradí stávající překladiště, které je situováno v prostorech nákladového nádraží Praha - Žižkov. Výstavba kontejnerového terminálu je plánována ve 3 etapách.
Hodnocení EIA však proběhlo pouze pro 1. etapu záměru "Kontejnerové překladiště Praha - Malešice" a ne necelý plánovaný záměr (3 etapy). Dále nebyly také hodnoceny alternativní varianty, včetně nulové varianty.
Blíže viz informace o záměru a stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí "Kontejnerové překladiště Praha - Malešice" (7,2 MB).

15.07.2008, kategorie: EIA

Závěr EIA k záměru "Výstavba golfového hřiště Praha - Klánovice"

Na základě zjišťovacího řízení Ministerstvo životního prostředí dospělo k závěru, že záměr "Výstavba golfového hřiště Praha - Klánovice" má významný vliv na životní prostředí a s ohledem na jeho velikost bude dále posuzován podle zákona 100/2001 Sb. Kromě mnoha nesouhlasných podání přijatých, v průběhu zjišťovacího řízení, v tištěné podobě přijalo Ministerstvo životního prostředí také elektronická podání prostřednictvím elektronické pošty. Elektronických podání bylo cca 1430 z velké většiny obsahovaly nesouhlas.
Blíže viz informace o záměru, text oznámení záměru, vyhodnocení na Naturu 2000, informace o oznámení záměru a závěry zjišťovacího řízení.

29.06.2008, kategorie: EIA

EIA - dokumentace záměru Libeňská spojka

Magistrát hlavního města Prahy zveřejnil záměr zjišťovacího řízení záměru "Libeňská spojka, st. č. 8313, Praha 8", který podléhá zjišťovacímu řízení EIA dle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí. Libeňská spojka je územním plánem zařazena jako sběrná komunikace o dvou jízdních pruzích s jedním přípojným a jedním odbočovacím pruhem v každém směru a celkové délce1.35 km. Propojuje Proseckou radiálu (Liberecká, V Holešovičkách) z mimoúrovňové křižovatky Vychovatelna na Městský okruh v oblasti Balabenky (U Kříže). Celý článek ...

29.06.2008, kategorie: EIA

EIA - Závěr zjišťovacího řízení komunikace Lipnická - Ocelkova

Magistrát hlavního města Prahy zveřejnil závěr zjišťovacího řízení záměru "Stavba č.0211: Lipnická - Ocelkova", Praha 14, k.ú. Kyje", který podléhá zjišťovacímu řízení EIA dle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí. Jedná se o výstavbu komunikačního propojení oblasti Černý most (ulice Ocelkova) se silnicí Kyje - Satalice (ulice Lipnická resp. Budovatelská). Jde o novostavbu sběrné dvoupruhové komunikace s jednostranným chodníkem délky 1 244 m. Navrhovaná komunikace umožní propojení významné městské třídy Chlumecká (vč. sídliště Černý Most a přilehlých obchodních zón) s Vysočanskou radiálou. Celý článek ...

24.06.2008, kategorie: EIA

EIA - oznámení záměru ROKYTKA PARK PRAHA, Praha 9 - k. ú. Hloubětín

Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy zveřejňuje informaci o obdržení oznámení k záměru ROKYTKA PARK PRAHA, Praha 9 - k. ú. Hloubětín, který podléhá zjišťovacímu řízení.
Lokalita pro plánovaný areál bytových domů se nachází na hranici katastrů Hloubětín a Vysočany, v území mezi ulicemi Kolbenova, Poděbradská a Kbelská. Lokalita pro výstavbu je ohraničena smyčkou železniční vlečky a na jihovýchodě hranou svahu na prvém břehu Rokytky. Posuzovaný záměr se skládá z 8 základních skupin objektů s celkovým počtem 904 bytů. V navrhovaném areálu se budou také nacházet i obchodní a administrativní plochy, restaurace a sportovní plochy. V podzemních garážích bude umístěno 861 parkovacích stání a na povrchu je navrženo 111 parkovacích stání. Objekty budou mít převážně 4 až 6 nadzemních podlaží a dva věžové objekty budou mít 14 nadzemních podlaží. Celý článek ...

05.03.2008, kategorie: EIA

EIA - oznámení záměru ČSPH, ul. Českobrodská, Praha 14, k. ú. Hostavice

Záměrem investora je vybudovat čerpací stanice pohonných hmot (ČSPH) pro provoz osobních i nákladních vozidel s myčkou osobních automobilů, která by sloužila pro nově budovaný obytný komplex Jahodnice a související nákupní centrum. Navrhovaný záměr je umístěn mezi křižovatkou ulic Českobrodská - Pilská (Lomnická) a náspem železniční tratě. Dle ÚPn hl.m. Prahy je pozemek zařazen do kategorie funkčního využití IZ (izolační zeleň) a záměr není přípustný z hlediska funkčního využití dle územního plánu (pouze jako výjimečně přípustná stavba bez myčky motorových vozidel). Stavba není také vhodná z hlediska svého umístění - zasahuje do prostoru křižovatky Českobrodská x Lomnická, která bude po výstavbě bytového komplexu na hranici své kapacity a křižovatka se dále zatíží i MHD. Celý článek ...

24.01.2008, kategorie: EIA

Závěr zjišťovacího řízení - Skladovací a provozní hala firmy Schubert Partner, s.r.o.

Na úřední desce ÚMČ P14 byl zveřejněn závěr zjišťovacího řízení EIA na Skladovací a provozní hala firmy Schubert Partner, s.r.o. Předmětem záměru je novostavba skladu vajec a obalového materiálu v halovém a skladovacím areálu. Na základě dostupných podkladů a informací v rámci zjišťovacího řízení EIA dospěl příslušný úřad k závěru, že záměr "Skladovací a provozní hala firmy Schubert Partner, s.r.o." nebude dále posuzován.

22.10.2007, kategorie: EIA

EIA - konání opakovaného veřejného projednání záměru - Kontejnerové překladiště Praha - Malešice

Z důvodu technické závady na nahrávacím zařízení nebylo možno pořídit úplný zvukový záznam z veřejného projednání konaného dne 4.10.2007, a nebyl tedy naplněn požadavek vyplývající z ust. § 17 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění (dále jen zákon). Z tohoto důvodu je nutné zajistit jeho opakování.
Úřad proto informujeme, že opakované veřejné projednání posudku a současně dokumentace vlivů výše uvedeného záměru "Kontejnerové překladiště Praha - Malešice" na životní prostředí se uskuteční 30. října 2007 od 16:00 hod v základní škole Praha 10, U Vršovického nádraží 1/950, Praha 10 - přednáškový sál.
S obsahem posudku je též možno se seznámit v Informačním systému EIA na stránkách CENIA - http://www.cenia.cz/eia pod kódem PHA259. Blíže viz text posudku a informace o posudku.

22.10.2007, kategorie: EIA

EIA - Oznámení záměru Obytný soubor Nová Harfa IV, Praha 9, k.ú. Vysočany

Záměr na výstavbu obytného souboru Nová Harfa IV v k.ú. Vysočany je novostavba bytových domů s celkem 187 byty, navazující na zástavbu předchozích etap, komerčními plochami a prodejnou potravin (celkem 521 m2). Celkový počet parkovacích stání je 241, z toho je 196 parkovacích stání umístěno v podzemních garážích a 45 parkovacích míst je na povrchu. Oznámení podala společnost FINEP Harfa k.s., Václavské náměstí 1, Praha 1. Obytný soubor Nová Harfa IV je koncipován jako soubor dvou obytných domů se šesti objekty o 3 -12 nadzemních podlažích a o 1-2 podzemních podlažích. Celý článek ...

22.10.2007, kategorie: EIA

EIA - zveřejnění posudku Zkapacitnění Štěrboholské radiály

Na serveru EIA byl zveřejněn posudek o vlivech záměru Zkapacitnění Štěrboholské radiály. Na posuzovaný záměr bylo příslušnému úřadu předloženo oznámení, které zpracoval SUDOP Praha, a.s. v srpnu 2006 podle § 6 zákona č. 100/2001 Sb. ve znění zákona č.163/2006 Sb. Následně proběhlo zjišťovací řízení podle § 7 zákona, které ukončil OOP MHMP v únoru 2007 vydáním závěru zjišťovacího řízení, kde konstatuje, že záměr bude posuzován podle citovaného zákona, neboť oznámení dostatečně neprokázalo, zda a v jakém rozsahu může záměr vážně ovlivnit životní prostředí a veřejné zdraví. Celý článek ...

22.10.2007, kategorie: EIA

EIA - konání opakovaného veřejného projednání záměru - Kontejnerové překladiště Praha - Malešice

Z důvodu technické závady na nahrávacím zařízení nebylo možno pořídit úplný zvukový záznam z veřejného projednání konaného dne 4.10.2007, a nebyl tedy naplněn požadavek vyplývající z ust. § 17 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění (dále jen zákon). Z tohoto důvodu je nutné zajistit jeho opakování.
Úřad proto informujeme, že opakované veřejné projednání posudku a současně dokumentace vlivů výše uvedeného záměru "Kontejnerové překladiště Praha - Malešice" na životní prostředí se uskuteční 30. října 2007 od 16:00 hod v základní škole Praha 10, U Vršovického nádraží 1/950, Praha 10 - přednáškový sál.
S obsahem posudku je též možno se seznámit v Informačním systému EIA na stránkách CENIA - http://www.cenia.cz/eia pod kódem PHA259. Blíže viz text posudku a informace o posudku.

22.10.2007, kategorie: EIA

EIA - Oznámení záměru Obytný soubor Nová Harfa IV, Praha 9, k.ú. Vysočany

Záměr na výstavbu obytného souboru Nová Harfa IV v k.ú. Vysočany je novostavba bytových domů s celkem 187 byty, navazující na zástavbu předchozích etap, komerčními plochami a prodejnou potravin (celkem 521 m2). Celkový počet parkovacích stání je 241, z toho je 196 parkovacích stání umístěno v podzemních garážích a 45 parkovacích míst je na povrchu. Oznámení podala společnost FINEP Harfa k.s., Václavské náměstí 1, Praha 1. Obytný soubor Nová Harfa IV je koncipován jako soubor dvou obytných domů se šesti objekty o 3 -12 nadzemních podlažích a o 1-2 podzemních podlažích. Pozemek pro výstavbu se nachází ve Vysočanech, při jižní hranici je lemován ulicí Pod Harfou rovnoběžnou s ulicí Poděbradskou. Celý článek ...

22.10.2007, kategorie: EIA

EIA - zveřejnění posudku Zkapacitnění Štěrboholské radiály

Na serveru EIA byl zveřejněn posudek o vlivech záměru Zkapacitnění Štěrboholské radiály. Na posuzovaný záměr bylo příslušnému úřadu předloženo oznámení, které zpracoval SUDOP Praha, a.s. v srpnu 2006 podle § 6 zákona č. 100/2001 Sb. ve znění zákona č.163/2006 Sb. Následně proběhlo zjišťovací řízení podle § 7 zákona, které ukončil OOP MHMP v únoru 2007 vydáním závěru zjišťovacího řízení, kde konstatuje, že záměr bude posuzován podle citovaného zákona, neboť oznámení dostatečně neprokázalo, zda a v jakém rozsahu může záměr vážně ovlivnit životní prostředí a veřejné zdraví. Celý článek ...

11.10.2007, kategorie: EIA

EIA - oznámení záměru Golfové hřiště ZÁMECKÝ GOLF PRAHA - Vinoř

Oznamovatel Vinořská spol. s r.o. podala EIA oznámení k záměru "Golfové hřiště ZÁMECKÝ GOLF PRAHA v Praze 9 - Vinoři". Jedná se již o druhý golfový areál v této oblasti (severně od Mladoboleslavské ulice se již začíná stavět na ploše 97 hektarů golfové hřiště SEKYRA GOLF RESORT PRAHA o 27 jamkách).
Areál 18jamkového hřiště ZÁMECKÝ GOLF PRAHA je navržen na rozloze zhruba 60,5 ha v mimořádně atraktivním a také velice citlivém prostředí. Všechny herní plochy se ale nacházejí v ochranném pásmu přírodní rezervace "Vinořský park". Zázemí hřiště má být umístěno v areálu Vinořského zámku. Jednotlivé herní plochy hřiště jsou těsně přimknuty na západní, jižní a východní stranu Vinořského parku. Realizace záměru spočívá především v modelaci terénu a jeho zatravnění, výstavbě drobných vodních ploch, umělých herních překážek naplněných pískem (tzv. bunkrů), spolu s obslužnými cestami. Celý článek ...

13.09.2007, kategorie: EIA

EIA - Skladovací a provozní hala firmy Schubert Partner a.s.

Zveřejněný záměr na stavbu skladovací a provozní hala firmy Schubert Partner a.s., parc. č. 2668/6, 2668/10, 2668/15, k. ú. Kyje u Nedokončené ulice.
Předmětem záměru je novostavba skladu vajec a obalového materiálu v halovém a skladovacím areálu. Pozemek určený pro stavbu haly je zpevněnou plochou, která je v současnosti využívána jako parkoviště pro nákladní automobily. Navrhovaná výrobní hala má obdélníkový půdorys o rozměrech 76,29 x 60,63 m. Střecha je plochá, po obvodě krytá atikami a je tvořena z velkorozponových betonových sedlových střešních prvků. Celý článek ...

06.09.2007, kategorie: EIA

Kontejnerové překladiště Praha - Malešice

Odbor ochrany prostředí zveřejnil informaci o posudku dokumentace o vlivu stavby na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb. k záměru Kontejnerové překladiště Praha - Malešice. S obsahem posudku je též možno se seznámit v Informačním systému EIA na stránkách CENIA - http://www.cenia.cz/eia pod kódem PHA259 od 31. 8. 2007 do 1. 10. 2007. Písemná vyjádření k tomuto posudku je možno zasílat na odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy do 1. 10. 2007. Blíže viz text posudku a informace o posudku.

23.08.2007, kategorie: EIA

Zahájení územního a stavebního řízení "Dvě prefabrikované EURO garáže"

Odbor výstavby a dopravy Úřadu m.č. Praha 14 zveřejnil na úřední desce oznámení o spojení územního a stavebního řízení, zahájení společného řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání vydání rozhodnutí o umístění a provedení stavby "Dvě prefabrikované EURO garáže" Praha 9, Kyje, Dvořišťská na pozemku parc. č.793/33, katastrální území Kyje. Žádost podal LAKTOS, a.s. Odbor výstavby a dopravy oznamuje, že projednání žádosti a veřejné ústní jednání spojené s ohledáním na místě proběhne dne 25. září 2007 (úterý) v 9:00 hodin se schůzkou pozvaných v budově Úřadu městské části Praha 14, Bratří Venclíků 1073, Praha 9, 3. poschodí, č. 311.

Ke stažení: OVD_umisteni_stavby_dve_garaze_EURO_dvoristska.htm, 6 kB

06.08.2007, kategorie: EIA

EIA - Novostavba skladové haly elektromateriálu v k.ú. Kyje

Jedná se o novostavbu skladové haly elektromateriálu, parc.č. 2670/11, k.ú. Kyje, Praha 14. V prostorách nového skladu se uvažuje se skladováním elektromateriálu (svítidla, jističe, zásuvek apod.) pro vlastní potřebu společnosti VZT Drážek spol. s .r.o. Záměr byl posouzen a výsledkem je rozhodnutí, že nepodléhá dalšímu posuzování. Blíže viz http://eia.cenia.cz/eia/, kód záměru PHA403.

24.07.2007, kategorie: EIA

EIA - oznámení záměru Dostavba skladovací haly firmy UNIKONT PRAHA

Jedná se rozšíření skladovací plochy stávající haly společnosti UNIKONT PRAHA s.r.o. umístěné na pozemku parc. č. 752/24, k.ú. Malešice. Nové skladovací prostory mají sloužit pro skladování ocelových součástek. Jedná se o dostavbu stávající dvoulodní haly umístěné na pozemku parc. č. 752/24 v k.ú. Malešice formou montáže nové jednopodlažní haly. Navrhovaná hala je ocelové konstrukce (ocel. sloupy + ocel. vazníky). Rozpon haly je 15 m, konstrukční modul 6 m, výška 8 m, sklon střechy 11°. Navrhovaná hala bude provozně propojená se stávající dvoulodní halou pomocí spojovacího (komunikačního) krčku. Blíže viz http://eia.cenia.cz/eia/, kód záměru PHA425 http://eia.cenia.cz/eia/Intention.php?params=YToxOntzOjI6ImlkIjtzOjY6IlBIQTQyNSI7fQ%3D%3D.

02.07.2007, kategorie: EIA

Závěr zjišťovacího řízení EIA pro návrh Zkapacitnění Štěrboholské radiály

Předmětem posuzovaného záměru bylo zkapacitnění Štěrboholské radiály (Jižní spojky) v prostoru Rybníčků, kde v současné době představuje zúžený úsek trasy v místě přemostění malešické železniční tratě kapacitní omezení. Oznámení se týkalo návrhu jednosměrné komunikace, která je dílčí částí budoucí mimoúrovňové křižovatky Městského okruhu (MUK "Rybníčky"), projekčně připravovaného jako stavba MO č.0094 Balabenka - Štěrboholská radiála. Předpokládá se využití stávající trasy Jižní spojky pro jízdní směr na západ a vybudování samostatné trasy (křižovatkové větve) pro jízdní směr na východ. Celková délka stavby činí 1,25 km, stavba bude prováděna za provozu, ve třech fázích. Celý článek ...

02.07.2007, kategorie: EIA

EIA - Novostavba skladové haly elektromateriálu

Zveřejněný záměr řeší výstavbu skladové haly, Průmyslová 1497 na pozemku p.č. 2670/11 v k.ú. Kyje. V prostorách skladu se uvažuje se skladováním elektromateriálu ( svítidla, jističe, zásuvek apod.) pro vlastní potřebu společnosti VZT Drážek spol. s .r.o.
Blíže viz http://eia.cenia.cz/eia/ (kód záměru: PHA403), kde jsou zveřejněny dokumenty zjišťovacího řízení EIA pro záměr "Novostavba skladové haly elektromateriálu, parc.č. 2670/11, k.ú. Kyje, Praha 14". Blíže viz také text oznámení záměru a informace o oznámení záměru. Písemná vyjádření k záměru je možné podat do 9.7. 2007.

18.06.2007, kategorie: EIA

EIA Terénní úpravy se zalesněním Štěrboholy "Pod Valem"

Záměr řeší realizaci terénních úprav pozemku - vytvoření protihlukového a izolačního zalesněného pásu mezi Štěrboholskou radiálou a vlastní obcí Štěrboholy. Po rozšíření již existujícího úzkého valu navážkou se počítá se zalesněním o výměře cca 4,14 ha a to dřevinnou skladbou blízkou skladbě přirozené. K doplnění zemního valu bude použita výkopová zemina o objemu cca 297 255 m3.
Blíže viz http://eia.cenia.cz/eia/ (kód záměru: PHA405). Blíže viz také text oznámení záměru a informace o oznámení záměru.

10.06.2007, kategorie: EIA

Závěr zjišťovacího řízení EIA pro rozšíření haly práškové lakovny Technocol s.r.o., Lednická 351

Společnost Technocol s.r.o. navrhla rozšíření haly práškové lakovny v Lednická 351, Praha 14, k.ú. Kyje. Do prostor stávající lakovny má být po rozšíření haly umístěno nové technologické zařízení pro nanášení prášků s následným vytvrzováním a pracoviště pro přípravu povrchu součástí a výrobků před aplikací práškových plastů. Lakovna je tvořena sestavou technologických zařízení pro nanášení práškových plastů (dvě nanášecí kabiny) a následné vytvrzování při zvýšené teplotě v peci (cca 200°C). Konečné povrchové úpravě výrobků předchází příprava povrchu podmiňující kvalitu výsledku, kterým je konečný povlak s ochranně dekorační funkcí. Celý článek ...

04.06.2007, kategorie: EIA
EIA - Nová komunikace Lipnická - Ocelkova

EIA - Nová komunikace Lipnická - Ocelkova

Magistrát hlavního města Prahy zveřejnil oznámení EIA záměru "Stavba č.0211: Lipnická - Ocelkova", Praha 14, k.ú. Kyje", který podléhá zjišťovacímu řízení EIA dle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí. Celý článek ...

04.06.2007, kategorie: EIA

EIA - Nová komunikace Budovatelská - Mladoboleslavská

Magistrát hlavního města Prahy zveřejnil oznámení EIA záměru "Stavba č. 7552: Budovatelská - Mladoboleslavská", který podléhá zjišťovacímu řízení EIA dle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí.
Jedná se o výstavbu komunikačního propojení z Budovatelské ulice proti severnímu zapojení větví MÚK Lipnická na Vysočanské radiále, které obchází severovýchodní okraj letiště Kbely a končí křižovatkou na Mladoboleslavské naproti zaústění připravované komunikace Toužimská.
Blíže viz http://eia.cenia.cz/eia/ (kód záměru: PHA395). Blíže viz také text oznámení záměru a informace o oznámení záměru.

30.11.2006, kategorie: EIA

EIA zjišťovací řízení pro rozšíření haly práškové lakovny Technocol s.r.o., Lednická 351

Společnost Technocol s.r.o. navrhla rozšíření haly práškové lakovny v Lednická 351, Praha 14, k.ú. Kyje. Do prostor stávající lakovny má být po rozšíření haly umístěno nové technologické zařízení pro nanášení prášků s následným vytvrzováním a pracoviště pro přípravu povrchu součástí a výrobků před aplikací práškových plastů. Lakovna je tvořena sestavou technologických zařízení pro nanášení práškových plastů (dvě nanášecí kabiny) a následné vytvrzování při zvýšené teplotě v peci (cca 200°C). Konečné povrchové úpravě výrobků předchází příprava povrchu podmiňující kvalitu výsledku, kterým je konečný povlak s ochranně dekorační funkcí.
Blíže viz http://eia.cenia.cz/eia/ (kód záměru: PHA268). Blíže viz také text oznámení záměru a informace o oznámení záměru.

12.07.2006, kategorie: EIA

EIA - oznámení záměru Zařízení pro výrobu bioplynu z bioodpadů v areálu spalovny, Praha 10, k. ú. Malešice

V areálu pražské spalovny v Malešicích je navržena výstavba zařízení na vyhnívání odpadů a výrobu bioplynu (metan a sirovodík) z kuchyňských odpadků a jeho následné spalování s výrobou elektrické energie. Cílovou kapacitou je zpracování 14000 - 16000 t/rok biologicky rozložitelného komunálního odpadu. EIA hodnotí první etapu výstavby s kapacitou 7000 t/rok. Celý článek ...

12.07.2006, kategorie: EIA

EIA - závěr zjišťovacího řízení záměru Bytové domy Dolní Počernice - jih při ul. Českobrodská a U Konečné

Na základě provedeného zjišťovacího řízení dospěl příslušný úřad k závěru (viz příloha), že záměr "Bytové domy Dolní Počernice - jih při ul. Českobrodská a U Konečné, Praha 14" nebude posuzován dle zákona č. 100/2001 Sb. Předmětem záměru je využití jednoho z pozemků řešených v rámci urbanistické studie "Dolní Počernice - jižní část" pro umístění standardní bytové zástavby vč. občanské vybavenosti, a to zastavěním 310 bytovými jednotkami s 309 parkovacími místy ve dvoupodlažních podzemních garážích a s 98 parkovacími a odstavnými stáními na povrchu, dle popisu záměru bydlení a souvisejících služeb, včetně řešení parkování v rámci polyfunkčního objektu SO 026 (1 NP. -1 122 m2, 1 PP. - 3 980 m2, 2 PP. - 3 982 m2).
Záměr je na pozemku katastrální číslo1493, v katastrálním území Dolní Počernice, a to na jihovýchodním okraji Dolních Počernic podél ulice Českobrodské, vlastníkem pozemku je Hlavní město Praha, Mariánské nám. 2, Praha 1.

Ke stažení: ovd_p14_rozhodnuti_ur_od_broumarska_s_j-1.html, 41 kB

22.05.2006, kategorie: EIA

Podání připomínek k navrhovanému golfovému areálu - Dolní Počernice

Podle § 6 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí č. 100/2001 Sb. ve znění zákona č. 93/2004 Sb. podal Kyjský občanský klub vyjádření k dokumentaci pro navrhovaný záměr na "Golfový areál GOLF RESORT BLACK BRIDGE Praha 9 - Dolní Počernice".
Areál golfového hřiště GOLF RESORT BLACK BRIDGE bude realizován na celkové ploše cca 75,06 ha v prostoru jižně od sídliště Černý Most - s ohraničením rybníkem Martiňákem (Čeňkem), potokem Chvalka, nájezdem na Pražský okruh (R1) od obchodního střediska IKEA a výběžkem Xaverovského háje. Celý článek ...

03.05.2006, kategorie: EIA

EIA - Oznámení záměru Golfový areál GOLF RESORT BLACK BRIDGE

Areál golfového hřiště GOLF RESORT BLACK BRIDGE bude realizován na celkové ploše cca 75,06 ha v prostoru jižně od sídliště Černý Most - s ohraničením rybníkem Martiňákem (Čeňkem), potokem Chvalka, nájezdem na Pražský okruh (R1) od obchodního střediska IKEA a výběžkem Xaverovského háje. Zástavba Dolních Počernic je od vlastního hřiště oddělena pásem pozemků, které jsou využívány jako pole. Celý článek ...

12.04.2006, kategorie: EIA

EIA - Závěr zjišťovacího řízení záměru Skladový a nákupní areál Richter + Frenzel

Magistrát hlavního města Prahy zveřejnil závěr zjišťovacího řízení záměru "Skladový a nákupní areál s administrativním zastoupením pro ČR - Richter + Frenzel, Praha 14 - Kyje". Na základě provedeného zjišťovacího řízení dospěl úřad k závěru, že záměr nepodléhá dalšímu posuzování dle zákona 93/2004 Sb.
Blíže viz také http://www.ceu.cz/eia/is/info.asp?kodAkce=PHA177. Text oznámení záměru, zveřejněná informace o oznámení záměru a závěr zjišťovacího řízení.

06.04.2006, kategorie: EIA
Závěr zjišťovacího řízení záměru Autocentrum Emil Frey, Praha 14 - Kyje

Závěr zjišťovacího řízení záměru Autocentrum Emil Frey, Praha 14 - Kyje

Magistrát hlavního města Prahy zveřejnil závěr zjišťovacího řízení záměru "Autocentrum Emil Frey, Praha 14 - Kyje". Na základě provedeného zjišťovacího řízení dospěl úřad k závěru, že záměr "Autocentrum Emil Frey, Praha 14 - Kyje" nebude posuzován dle zákona 93/2004 Sb. Dále je nezbytné v navazujících řízeních dodržet opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů navržená v oznámení záměru a zohlednit připomínky uvedené v jednotlivých vyjádřeních (zejména dodržet stanovený koeficient zeleně, koordinovat výstavbu s navrženou komunikací Ocelkova - Lipnická, ověřit v terénu autorizovanou osobou, zda se v zájmovém území nenachází biotop zvláště chráněných živočichů, zohlednit ostatní připomínky uplatněné v průběhu zjišťovacího řízení.
Blíže viz Závěr zjišťovacího řízení záměru. Blíže viz také Text oznámení záměru a závěry zjišťovacího řízení.

Ke stažení: Dispozice, 68 kB;
Perspektiva, 27 kB

04.04.2006, kategorie: EIA

EIA - oznámení záměru KOLBEN BUSINESS PARK, Kolbenova ul, Praha 9 - Vysočany (březen 2006)

Záměr bude realizován v areálu bývalého průmyslového podniku ČKD Elektrotechnika, který se nachází v Praze 9 - Vysočanech. Areál je situován uvnitř městské zástavby. Ze západu, jihozápadu a jihu je zájmové území vymezeno stávající uliční sítí (ulice Kolbenova, náměstí OSN), ze severu železniční tratí ČD Praha-Vysočany - Lysá nad Labem a z východu areálem ČKD Slévárny. Celý článek ...

04.04.2006, kategorie: EIA

EIA - oznámení záměru Bytové domy Dolní Počernice - jih při ul. Českobrodská a U Konečné, Praha 14

Předmětem záměru je využití jednoho z pozemků řešených v rámci urbanistické studie "Dolní Počernice - jižní část" pro umístění standardní bytové zástavby vč. občanské vybavenosti, a to zastavěním 310 bytovými jednotkami s 309 parkovacími místy ve dvoupodlažních podzemních garážích a s 98 parkovacími a odstavnými stáními na povrchu, dle popisu záměru bydlení a souvisejících služeb, včetně řešení parkování v rámci polyfunkčního objektu SO 026 (1 NP. -1 122 m2, 1 PP. - 3 980 m2, 2 PP. - 3 982 m2).
Záměr je na pozemku katastrální číslo1493, v katastrálním území Dolní Počernice, a to na jihovýchodním okraji Dolních Počernic podél ulice Českobrodské, vlastníkem pozemku je Hlavní město Praha, Mariánské nám. 2, Praha 1.

22.03.2006, kategorie: EIA

Závěr zjišťovacího řízení záměru Lesopark Vinice, Praha - Dolní Počernice a Praha - Běchovice

Magistrát hlavního města Prahy zveřejnil závěr zjišťovacího řízení záměru EIA záměru Lesopark Vinice, Praha - Dolní Počernice a Praha - Běchovice, který podléhá zjišťovacímu řízení EIA dle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí.
Na základě provedeného zjišťovacího řízení dospěl odbor ochrany prostředí k závěru, že záměr nebude posuzován dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, s tím, že je potřebné zohlednit připomínky, které jsou rozvedeny ve vyjádření dotčených orgánů státní správy. Celý článek ...

27.02.2006, kategorie: EIA

Zahájeno zjišťovací řízení EIA - Lesopark Vinice, Praha - Dolní Počernice a Praha - Běchovice

Magistrát hlavního města Prahy zveřejnil oznámení EIA záměru Lesopark Vinice, Praha - Dolní Počernice a Praha - Běchovice, který podléhá zjišťovacímu řízení EIA dle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí. Celý článek ...

02.02.2006, kategorie: EIA

Zahájeno zjišťovací řízení EIA - Skladový a nákupní areál s administrativním zastoupením pro ČR - Richter+Frenzel

Odbor ochrany prostředí Magistrátu zveřejnil na úřední desce informaci o obdržení oznámení o záměru, který podléhá zjišťovacímu řízení EIA dle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí pro novostavbu navrhovaného skladového a nákupního areálu s administrativním zastoupením Richter+Frenzel se bude nacházet v Praze 14-Kyje, v sousedství již zrealizovaného areálu LINDE Technoplyn a Spalovny TKO při ulici Průmyslová, na rohu ulic U Technoplynu a Průmyslová (v katastrálním území Kyje).
V areálu bude vybudován objekt s jednopodlažní skladovou halou, zázemím haly s expedicí a příjmem a dvěma rameny dvoupodlažní administrativy s prodejnou a vzorkovnou, které přiléhají ze dvou stran k jednopodlažní hale. Zastavěná plocha objektem, ve kterém bude skladová hala, vzorkovna a sociálně-administrativní část, dosáhne 8700 m2 a objekty budou umístěny na pozemcích p.č. 2668/4- majitel: Hl.m.Praha (výměra 8977m2) a p.č. 2668/18 (výměra 20728m2). Celý článek ...

23.01.2006, kategorie: EIA

Zahájeno zjišťovací řízení EIA - Autocentrum "Emil Frey"

Odbor ochrany prostředí Magistrátu zveřejnil na úřední desce informaci o obdržení oznámení o záměru, který podléhá zjišťovacímu řízení EIA dle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí pro Autocentrum "Emil Frey", Praha 14 - Kyje. S obsahem oznámení je možné se seznámit na odboru ochrany prostředí MHMP, Řásnovka 8 nebo na www.ecu.cz/eia/is (kód záměru: PHA175).
Blíže viz také http://www.ceu.cz/eia/is/info.asp?kodAkce=PHA175. Text oznámení záměru a zveřejněná informace o oznámení záměru.
Navrhované Autocentrum "Emil Frey" je umístěno na rohu ulice Skorkovská a Ocelkova na volném pozemku před prodejnou Mountfield. a čerpací stanicí PHM společnosti Makro.

21.06.2004, kategorie: EIA
Lidl

Závěr zjišťovacího řízení Lidl Praha 14 - Hloubětín

Závěr zjišťovacího řízení "Prodejna potravin LIDL, Praha 14 - Hloubětín, Kolbenova ul.".
Podrobné závěry zjišťovacího řízení PHA086__zjistovaci.pdf (9987 kB)

Ke stažení: Lidl, 42 kB

20.02.2004, kategorie: EIA
Lidl

Zahájení zjišťovacího řízení záměru Praha 14 - Hloubětín

Společnost Lidl Česká republika v.o.s. podala oznámení EIA (PHA086) o záměru "Prodejna potravin LIDL Praha 14 - Hloubětín, Kolbenova ul.".
Blíže viz podklady pro zjišťovací řízení.

Ke stažení: Lidl, 48 kB

18.11.2003, kategorie: EIA

Ukončení procesu zjišťovacího řízení Lidl Praha 14 - Hloubětín

Proběhlo ukončení procesu zjišťovacího řízení záměru vlivu na životní prostředí na žádost oznamovatele.

24.09.2003, kategorie: EIA

Zahájení zjišťovacího řízení záměru Lidl Praha 14 - Hloubětín

Společnost Lidl Česká republika v.o.s. podala oznámení EIA (dle zákona č.100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí) číslo PHA066 o záměru "Prodejna potravin Lidl Kolbenova, Praha 14 - Hloubětín".
Blíže viz podklady pro zjišťovací řízení.

EIA - IKEA Praha 9 - Černý Most

USNESENÍ (viz příloha 1) Rady hlavního města Prahy číslo 0037 ze dne 21.1.2003 k návrhu vyjádření hlavního města Prahy k zahájení zjišťovacího řízení dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí pro záměr "IKEA Praha 9 - Černý Most"
Příloha č. 2 k usnesení Rady HMP č. 0037 ze dne 21. 1. 2003 Celý článek ...

 

Diskuzní fórum

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

Zatím tu není žádný diskuzní příspěvek.

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

© Kyjský občanský klub, Kontakt: kyjeok (zavináč) seznam (tečka) cé zet
© Design, redakční systém: Webdesignum 2008 - 2011