Hlavní menu:

11.03.2010, autor: KOK, kategorie: EIA

EIA –Areál Středisko správy silnic v Běchovicích

EIA –Areál Středisko správy silnic v Běchovicích

Magistrát hlavního města Prahy zveřejnil záměr zjišťovacího řízení záměru „Areál SSÚRS Běchovice č.19, parc. č. 1205/2, 1205/50, k. ú. Běchovice, Praha-Běchovice“. Předmětem oznámení je navržený areál Střediska správy a údržby rychlostních silnic (SSÚRS), který je umístěn v jihozápadním kvadrantu mimoúrovňové křižovatky ulice Českobrodské a Štěrboholské radiály.

Areál bude obsahovat 2 neveřejné čerpací stanice pohonných hmot – nafty a v areálu budou také skladovány vybrané nebezpečné chemické látky a chemické přípravky a pesticidy v množství nad 1 t, včetně kapalných hnojiv v množství 100 t. Součástí areálu budou také parkoviště s celkovou kapacitou vyšší než 100 parkovacích stání.

Areál zahrnuje 3 dílčí areály: Středisko správy a údržby rychlostních silnic (SSÚRS ), stanice Hasičského a záchranného sboru (HZS), třetí část je středisko Policie České republiky (PČR). Součástí areálu jsou 2 čerpací stanice s naftou pro potřeby SSÚRS a HZS.

Navržený „Areál SSÚRS Běchovice č. 19“ zahrnuje dílčí areály + společné plochy:

  • Středisko správy a údržby rychlostních silnic (dále jen SSÚRS )
  • Středisko Policie České republiky (dále jen PČR)
  • Stanice hasičského a záchranného sboru (dále jen HZS)
  • Společné plochy komunikací, parkoviště a zeleně

Areál „Areál SSÚRS Běchovice č. 19“ je z hlediska územního plánu situován na plochách:

  • VN – nerušící výroby
  • LR – lesní plochy

Na řešeném území je uvažováno se třemi funkčně i provozně oddělenými areály. Plochou nejrozsáhlejší je SSÚRS, dále středisko PČR, třetí část je stanice HZS. Všechny tři areály budou samostatně odděleny a oploceny. Oplocení bude umístěno na ploše VN, na ploše LR je oplocení vyloučeno. Jednotlivé objekty jsou jedno či dvoupodlažní skladové a údržbové prostory s výškou max. 10 m.

Areál SSÚRS

Areál je situován v jižní části pozemku, jedná se o nejrozsáhlejší areál komplexu. Vjezd do areálu je v těsné blízkosti administrativní budovy, dále kolem hlavního dvora jsou rozmístěny servisní objekty, sklady, garáže a další dle stavebního programu. Součástí areálu jsou i rozvojové plochy.

Areál HZS

Stanice HZS se nachází v severní části při ulici Českobrodská, dopravně je napojena na vnitroareálové komunikace. Zásahový výjezd je umožněn přes světelnou signalizaci přímo do ulice Českobrodská. V areálu je stanice HZS, garáže, manipulační plochy a další dle stavebního programu.

Areál PČR

Areál PČR je v severozápadní části území, sestává se z administrativní budovy PČR a odstavného parkoviště pro nepojízdná vozidla s možností odstavného stání pro kamiony. Areály budou mít společné technické části, které zamezí zbytečnému navyšování investičních a provozních nákladů a zároveň plošných nároků. Společná bude příjezdová komunikace, parkoviště pro hosty a zasíťování pozemku.

Oznámení je k nahlédnutí v Informačním systému EIA na stránkách CENIA http://www.cenia.cz/eia pod kódem PHA704.

http://tomcat.cenia.cz/eia/detail.jsp?view=eia_cr&id=PHA704

Blíže viz dokument:

Text oznámení záměru:

http://tomcat.cenia.cz/eia/download.jsp?view=eia_cr&id=PHA704&file=oznameniDOC

Informace o oznámení záměru:

http://tomcat.cenia.cz/eia/download.jsp?view=eia_cr&id=PHA704&file=infOznamDOC

» Přejít na článek EIA –Areál Středisko správy silnic v Běchovicích na webu http://tomcat.cenia.cz/.

Ke stažení: Bechovice-8.jpg, 319 kB;
Bechovice-EIA-zjist-2.pdf, 303 kB

 

Diskuzní fórum

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

Zatím tu není žádný diskuzní příspěvek.

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

© Kyjský občanský klub, Kontakt: kyjeok (zavináč) seznam (tečka) cé zet
© Design, redakční systém: Webdesignum 2008 - 2011