Hlavní menu:

Podmenu:Silniční okruh kolem Prahy R1

Stavba 520 Březiněves - Satalice

Stavba začíná na mimoúrovňové křižovatce Březiněves a otevřenou krajinou pokračuje k obci Hovorčovice, kde je plánována mimoúrovňová křižovatka. Pokračuje otevřenou krajinou k mimoúrovňové křižovatce se silnicí II/610 v prostoru mezi obcemi Vinoř a Podolanka. Stavba končí na plánované mimoúrovňové křižovatce s rychlostní silnicí R10 a Vysočanskou radiálou.

Předmětná stavba 520 spojuje komunikace D8, I/9 a R10. Tato stavba bude realizována jako poslední z celého souboru staveb Pražského okruhu. Její funkci dlouhodobě převezme realizovaný úsek Vysočanské radiály a stávající úseky průmyslového polookruhu a Prosecké radiály. Projednávání dokumentace EIA bylo Ministerstvem životního prostředí pozastaveno až do rozhodnutí o definitivním umístění trasy staveb 518 a 519 Ruzyně–Suchdol–Březiněves.

510 Satalice – Běchovice

Jedná v pořadí o druhou zprovozněnou část Pražského okruhu. Propojuje důležité komunikace (rychlostní silnici R10 (Praha – Turnov), dálnici D11 (Praha – Hradec Králové), silnici I/12 (Praha – Kolín) a Štěrboholskou radiálu). Stavba úseku byla rozdělena do dvou etap výstavby. V 1. etapě byl postaven úsek Satalice – Horní Počernice (1984). Ve 2. etapě byl postaven zbývající úsek tj. Horní Počernice – Běchovice (1993). V současné době se plánuje její zkapacitnění na šestipruhovou komunikaci.

Stavba 511 Běhovice - D1

Stavba má být napojena na stávající úsek Satalice – Běchovice (stavba 510) novou mimoúrovňovou útvarovou křižovatkou Dubeč se Štěrboholskou radiálou a novou přeložkou silnice I/12 (Praha – Kolín). Navrhovaná přeložka silnice I/12 je vedena jižně od obce Běchovice a Újezd nad Lesy. Silniční okruh dále pokračuje jihovýchodním směrem mezi obcemi Běchovice a Dubeč. Kříží ho nadjezdem silnice Běchovice – Dubeč a překračuje údolí Říčanského potoka 242 m dlouhou mostní estakádou, následuje 275 m dlouhý tunelový úsek. Dále prochází mezi obcemi Královice, Netluky a Uhříněves kde je mimoúrovňová křižovatka Uhříněves. Dále je 384 m dlouhý tunel Na Vysoké, mostní estakáda přes Říčanský potoka a nejdelší 608 m dlouhý most Kuří a ukončení je před mimoúrovňovou křižovatkou s dálnicí D.

Stavba 511 Běchovice – dálnice D1 se nachází ve fázi územního řízení. Územní rozhodnutí bylo vydáno v prosinci roku 2008. Proti tomuto rozhodnutí bylo podáno velké množství odvolání a Ministerstvo pro místní rozvoj v lednu 2010 vrátilo územní rozhodnutí zpět na MHMP k novému projednání. V průběhu roku 2010 byla dokumentace pro územní rozhodnutí doplněna o další protihluková opatření. Na tuto dokumentaci bylo v roce 2010 vydáno nové územní rozhodnutí. V té době byla dokumentace v souladu s územním plánem hl. města Prahy i VÚC a dále i s v té době platnými Zásadami územního rozvoje (dále jen ZÚR) hl. m. Prahy ze dne 17. 12. 2009. V lednu 2011 na základě žaloby podané „OS Zdravé životní prostředí, občané Běchovic“ zrušil NSS v Brně dne 27.1.2011 v dokumentu Zásady územního rozvoje hl.m. Prahy v části textové i grafické vymezení ploch a koridorů staveb s označením Pražský okruh. Jedná se o úsek Pražského okruhu mezi D1 a Březiněvsí. Tímto aktem ztratila dokumentace DÚR stavby 511 oporu v územně plánovací dokumentaci. Zejména na základě této skutečnosti zrušilo svým rozhodnutím MMR ČR územní rozhodnutí a vrátilo věc Magistrátu hl. m. Prahy k novému projednání. Pokračovat v územním řízení nelze do doby schválení nových ZÚR MHMP. Vydání nových ZÚR se předpokládá v polovině roku 2013.

OS Zdravé životní prostředí z Běchovic a také jedenáct starostů z Prahy a středních Čech navrhuje alternativní trasu Pražského okruhu.

Pro východní úsek okruhu jsou aktuální úseky:

      520 Březiněves – Satalice (v plánu)
      510 Satalice – Běchovice (úsek je v provozu)
      511 Běhovice - D1 (v plánu)
 
Silniční okruh kolem Prahy R1
Silniční okruh kolem Prahy R1

OS Zdravé životní prostředí z Běchovic a také jedenáct starostů z Prahy a středních Čech navrhuje alternativní trasu Pražského okruhu.

(27 článků)

 
08.09.2019, autor: KOK, kategorie: Silniční okruh kolem Prahy R1
Velké změny Prahy: Městský okruh

Velké změny Prahy: Městský okruh

Institut plánování a rozvoje Prahy – IPR, CAMP - Centrum architektury a městského plánování a Praha.eu pořádá ve čtvrtek 12. září 2019 v 16:30 až 18:30 setkání na téma „Velké změny Prahy: Městský okruh“ v sídle Institutu plánování a rozvoje Prahy – IPR, Vyšehradská 57, 128 00 Praha. Celý článek ...

04.03.2015, autor: KOK, kategorie: Silniční okruh kolem Prahy R1
Oprava vozovky -  R1 510 Satalice – Běchovice

Oprava vozovky - R1 510 Satalice – Běchovice

Od dubna 2015 bude zahájena rekonstrukce části Pražského okruhu R1 v úseku Satalice – Běchovice. Předmětem opravy je výměna obrusné vrstvy vozovky, nově bude položena obrusná vrstva se sníženou hlučností. Součástí bude rozšíření vozovky v úseku MÚK Chlumecká (včetně) - MÚK Horní Počernice (částečně) bude vozovka rozšířena na výhledový šestipruh. Celý článek ...

23.05.2014, autor: Echo Media a.s. © ČTK, kategorie: Silniční okruh kolem Prahy R1
Zákaz vjezdu na Pražský okruh? Soud udělal první krok

Zákaz vjezdu na Pražský okruh? Soud udělal první krok

Obce podél jihozápadní části Pražského okruhu se dočkaly prvního vítězství v boji o odhlučnění této významné dálniční spojnice, když se jich zastal Nejvyšší správní soud. Nejnovější část okruhu kolem hlavního města je sice v provozu už od září 2010, ale dosud nemá platnou kolaudaci – kvůli nadměrnému hluku z nákladní dopravy. Celý článek ...

06.05.2013, autor: KOK, kategorie: Silniční okruh kolem Prahy R1

Pražský okruh - stavba 510 Satalice - Běchovice

Sekretariát radního hl. m. Prahy Radka Lohynského pro oblast životního prostředí zveřejnil na úřední desce informaci o přepracované dokumentaci k záměru „Pražský okruh - stavba 510 Satalice – Běchovice“. Celý článek ...

06.04.2012, autor: iDnes 6.4.2012, Adéla Paclíková, Jan Charvát, kategorie: Silniční okruh kolem Prahy R1
Chystaný zákaz vjezdu kamionů do Prahy urychluje dostavbu okruhu

Chystaný zákaz vjezdu kamionů do Prahy urychluje dostavbu okruhu

Obchvat Prahy, který je plánovaný už desítky let, se stále nedaří dokončit. Výstavba dalších částí se už několikrát oddálila. Spojka mezi dálnicí D1 a Běchovicemi stále nemá potřebná povolení. Pražští zastupitelé se teď rozhodli zakázat vjezd kamionů do města. Dostavbu okruhu je tak nutné urychlit. Celý článek ...

16.03.2012, autor: KOK, kategorie: Silniční okruh kolem Prahy R1
INICIATIVA Za Rozumný okruh Prahy

INICIATIVA Za Rozumný okruh Prahy

INICIATIVA Za Rozumný okruh Prahy zveřejnila další tiskovou zprávu k problémům a k hrozbě ztráty dotací EU u již postavené části pražského okruhu a návrhu na realizace trasy, která kromě vyvedení tranzitu z Prahy zároveň nahradí přetíženou silnici II/101 (tvořící přirozený okruh hl. města), propojí dálnice a rychlostní komunikace, ochrání středočeská sídla, uleví jim od tranzitu a je vedena mimo chráněná území. Celý článek ...

10.03.2012, autor: Ekonom 8.3.2012, kategorie: Silniční okruh kolem Prahy R1
Velká díra na pražském okruhu

Velká díra na pražském okruhu

Státu hrozí, že z přijde o šest miliard korun, které měl dostat z EU na už postavený jižní obchvat Prahy. Celý článek ...

01.03.2012, autor: KOK, kategorie: Silniční okruh kolem Prahy R1
MHMP chystá podpis Memoranda o spolupráci s ministerstvem dopravy

MHMP chystá podpis Memoranda o spolupráci s ministerstvem dopravy

Rada HMP schválila Memorandum o spolupráci s ministerstvem dopravy, jež má vést především k účinné spolupráci na dokončení stavby vnějšího pražského okruhu. Podepsat by ho měli primátor Bohuslav Svoboda a ministr dopravy Pavel Dobeš do konce března letošního roku. Celý článek ...

09.02.2012, autor: KOK, kategorie: Silniční okruh kolem Prahy R1
Petice za rozumný okruh Prahy

Petice za rozumný okruh Prahy

Pražané i obyvatelé Středočeského kraje mohou podpořit „Petici za rozumný okruh Prahy". Petice byla vytvořena občanskými sdruženími za podpory jedenácti starostů pražských městských částí a středočeských obcí. V petici je požadováno, aby stát, Praha i Středočeský kraj napnuli síly a dostavěli silniční okruh Prahy, který by z metropole odváděl tranzitní dopravu a napojil na dopravní síť obce a města ve Středočeském kraji. Celý článek ...

06.02.2012, autor: iDNES 6.2.2012, kategorie: Silniční okruh kolem Prahy R1
Severní obchvat Prahy má tři varianty, dohadují se o ně město, kraj a obce

Severní obchvat Prahy má tři varianty, dohadují se o ně město, kraj a obce

Na obchvat Prahy mezi D1 a severem Prahy jsou tři návrhy. Jeden těsně kolem metropole, druhý na úrovni Brandýsa a třetí by měl vést až ke Kralupům. Jedenáct starostů nyní apeluje na ministerstvo dopravy, aby původní návrh, který počítá se silnicí co nejblíže Praze, přehodnotilo a trasu posunulo. Celý článek ...

08.09.2011, autor: aktualne.cz 7.9.2011, kategorie: Silniční okruh kolem Prahy R1
Pražský okruh dál od města? Nápad starostů se nechytil

Pražský okruh dál od města? Nápad starostů se nechytil

Starostové z Prahy a středních Čech zatím nenašli podporu pro svou iniciativu posunout východní část Pražského okruhu dál od města. Celý článek ...

23.08.2011, autor: aktuálně.cz 23.8.2011 , kategorie: Silniční okruh kolem Prahy R1
11 starostů píše ministrovi: Posuňte okruh dál od Prahy

11 starostů píše ministrovi: Posuňte okruh dál od Prahy

Jedenáct starostů z Prahy a středních Čech chce upravit východní část Pražského okruhu. Napsali dopis ministrovi dopravy Pavlu Dobešovi. Chtějí, aby autostráda neprocházela okrajovými čtvrtěmi a posunula se dál za Prahu. Celý článek ...

23.08.2011, autor: Pražský deník 22.8.2011, kategorie: Silniční okruh kolem Prahy R1
Rozhodnutí na část Pražského okruhu zrušeno

Rozhodnutí na část Pražského okruhu zrušeno

Ministerstvo pro místní rozvoj zrušilo územní rozhodnutí na východní část Pražského okruhu v úseku od dálnice D1 do Běchovic. Celý článek ...

22.08.2011, autor: Pražský deník 22.8.2011, kategorie: Silniční okruh kolem Prahy R1
Alternativní trasa Pražského okruhu - starostové

Posuňte Pražský okruh, žádají starostové ministra

Kvůli hluku a exhalacím chce 11 starostů z Prahy a středních Čech upravit východní část Pražského okruhu. V dopise adresovaném ministrovi dopravy Pavlu Dobešovi žádají, aby autostráda neprocházela okrajovými čtvrtěmi a posunula se dál za Prahu. Příprava nové trasy by podle ministra dopravy Pavla Dobeše mohla trvat až 15 let. Celý článek ...

21.08.2011, autor: aktuálně.cz 21.8.2011 , kategorie: Silniční okruh kolem Prahy R1
Další rána pro Pražský okruh, úřad zrušil povolení

Další rána pro Pražský okruh, úřad zrušil povolení

Ministerstvo pro místní rozvoj zrušilo územní rozhodnutí pro jihovýchodní část Pražského okruhu mezi dálnicí D1 a Běchovicemi. Celý článek ...

21.08.2011, autor: Pražský deník 21.8.2011, kategorie: Silniční okruh kolem Prahy R1
Alternativní trasa Pražského okruhu - OS Zdravé životní prostředí, Běchovice

Pražané se budou dusit dál, obchvat dostal další úder

Od Spořilova až před Černý Most se asi lidé chytají za hlavu a hledají černou vlajku, kterou by mohli vyvěsit. Celý článek ...

21.03.2011, autor: KOK, kategorie: Silniční okruh kolem Prahy R1
Stavba Pražského okruhu Běchovice - D1 se zatím nebude stavět

Stavba Pražského okruhu Běchovice - D1 se zatím nebude stavět

Stavba Pražského okruhu (R1) v úseku 511 (Běchovice – D1) není v současnosti připravena k realizaci, protože tato stavba nemá pravomocné územní rozhodnutí a nedá se v brzké době očekávat jeho vydání. Celý článek ...

28.01.2011, autor: MF DNES 27.1.2011, kategorie: Silniční okruh kolem Prahy R1
Stavby dostanou zelenou. Žít se však bude v hluku

Stavby dostanou zelenou. Žít se však bude v hluku

Zvýšení hlukových limitů v Praze by umožnilo výstavbu například části Pražského okruhu přes Suchdol i Běchovice. Obyvatelé mnoha městských částí i obcí se obávají, že hluk z rušných silnic by byl neúnosný. Celý článek ...

28.01.2011, autor: MF DNES 27.1.2011, kategorie: Silniční okruh kolem Prahy R1
Soud zastavil plánovanou výstavbu Pražského okruhu přes Běchovice

Soud zastavil plánovanou výstavbu Pražského okruhu přes Běchovice

Nejvyšší správní soud zrušil návrh trasy plánovaného dalšího úseku Pražského okruhu, který má vést přes Běchovice. Podle soudu byl návrh týkající se těchto úseků schválen nezákonně, například kvůli špatnému vyhodnocení vlivu stavby na životní prostředí. Praha přesto tvrdí, že územní řízení to nezkomplikuje. Celý článek ...

27.01.2011, autor: Tyden.cz 27.1.2011, kategorie: Silniční okruh kolem Prahy R1
Alternativní trasa Pražského okruhu - OS Zdravé životní prostředí, Běchovice

Soud zrušil část plánu na pražský okruh přes Běchovice

Nejvyšší správní soud zrušil návrh trasy pražského okruhu v úseku Běchovice - D1 a Březiněves až Horní Počernice. Toto vedení obchvatu je součástí zásad územního rozvoje Prahy. Soud uvedl, že část zásad týkající se těchto úseků byla v prosinci 2009 schválena nezákonně - mimo jiné kvůli špatnému vyhodnocení dopadů stavby především na životní prostředí. Celý článek ...

17.11.2010, autor: aktualně.cz 15.11.2010 , kategorie: Silniční okruh kolem Prahy R1
Plán na záchranu Pražského okruhu: Nechat lidi v hluku

Plán na záchranu Pražského okruhu: Nechat lidi v hluku

Na ministerstvu zdravotnictví ožívá plán na zmírnění hlukových limitů z automobilové dopravy, který v konečném důsledku pomohl některým novým silnicím včetně některých nedokončených úseků Pražského okruhu. Celý článek ...

12.11.2010, autor: ihned.cz - 20.10.2010, kategorie: Silniční okruh kolem Prahy R1
Praha povolila další díl okruhu u Běchovic. I když nejsou peníze

Praha povolila další díl okruhu u Běchovic. I když nejsou peníze

Státní fond dopravní infrastruktury nemá ve svém rozpočtu na příští rok peníze na stavbu komunikace mezi D1 a výpadovkou na Kolín ani výkupy pozemků. Pražský magistrát dal opět zelenou stavbě části obchvatu Prahy mezi dálnicí D1 a výpadovkou na Kolín, a tedy i jejím napojením na hradeckou a mladoboleslavskou dálnici. Na uvedený úsek totiž vydal nové územní rozhodnutí. Celý článek ...

25.07.2010, autor: KOK, kategorie: Silniční okruh kolem Prahy R1
Rozšíření pražského okruhu mezi Satalicemi a Běchovicemi

Rozšíření pražského okruhu mezi Satalicemi a Běchovicemi

Rada městské části Praha 14 přijala usnesení č. 384/RMČ/2010 k vyjádření městské části Praha 14 k dokumentaci dle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí pro záměr „SOKP, stavba 510 Satalice - Běchovice“. Celý článek ...

15.07.2010, autor: KOK, kategorie: Silniční okruh kolem Prahy R1
Zkapacitnění úseku Pražského okruhu mezi Satalicemi a Běchovicemi

Zkapacitnění úseku Pražského okruhu mezi Satalicemi a Běchovicemi

Na úřední desce zveřejnilo Ministerstvo životního prostředí oznámení o posuzování vlivů na životní prostředí na záměr Silniční okruh kolem Prahy (SOKP) stavba 510 Satalice – Běchovice. Celý článek ...

12.02.2009, autor: KOK, kategorie: Silniční okruh kolem Prahy R1
Závěr zjišťovacího řízení pro stavbu Satalice -Běchovice

Závěr zjišťovacího řízení pro stavbu Satalice -Běchovice

Ministerstvo životního prostředí vydalo Závěr zjišťovacího řízení - SOKP-Stavba 510 Satalice – Běchovice a na základě tohoto zjišťovacího řízení bylo stanoveno, že bude zpracována další dokumentace pro posouzení podle zákona 100/2001 Sb. Celý článek ...

15.01.2009, autor: KOK, kategorie: Silniční okruh kolem Prahy R1

Zkapacitnění úseku Pražského okruhu mezi Satalicemi - Běchovicemi

Rada městské části Praha 14 přijala usnesení č. 6/RMČ/2009 k vyjádření městské části Praha 14 k oznámení o zahájení zjišťovacího řízení dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí pro záměr "SOKP-Stavba 510 Satalice - Běchovice". Celý článek ...

20.01.2007, kategorie: Silniční okruh kolem Prahy R1
Silniční okruh kolem Prahy R1

Silniční okruh kolem Prahy R1

 

Diskuzní fórum

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

Zatím tu není žádný diskuzní příspěvek.

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

© Kyjský občanský klub, Kontakt: kyjeok (zavináč) seznam (tečka) cé zet
© Design, redakční systém: Webdesignum 2008 - 2011