Hlavní menu:

20.05.2010, autor: KOK, kategorie: EIA

IPPC – vydání změny integrovaného povolení pro Pražské služby, a.s.

IPPC – vydání změny integrovaného povolení pro Pražské služby, a.s.

Odbor ochrany prostředí MHMP projednal a vydal již čtrnáctou změnu integrovaného povolení pro provoz Spalovny tuhého komunálního odpadu Malešice (ZEVO Malešice). Jedná se o změnu v dokumentaci související s měřením plynných anorganických sloučenin fluoru.

Odbor ochrany prostředí MHMP projednal, v řízení vedeném podle zákona o integrované prevenci ohlášení provozovatele Pražské služby, a.s. a vydal 14. změnu integrovaného povolení pro plánovanou změnu v provozu zařízení „Spalovna tuhého komunálního odpadu Malešice“ (ZEVO Malešice).

V souladu s ustanovením § 10 odst. 4 NV č. 354/2002 Sb., OOP MHMP upouští od povinnosti kontinuálního měření anorganických sloučenin fluoru v plynné fázi vyjádřených jako fluorovodík, neboť provozovatel zařízení, dle ustanovení § 10 odst. 4 uvedeného NV, provádí čištění spalin od anorganických sloučenin chloru mokrou vypírkou vápennou suspenzí. V zařízení zároveň probíhá takový technologický proces, který zajišťuje, že nejsou překračovány emisní limity anorganických sloučenin chloru v plynné fázi vyjádřených jako chlorovodík. Anorganické sloučeniny fluoru v plynné fázi vyjádřené jako fluorovodík bude provozovatel zařízení měřit jednorázově a to v intervalech nejméně dvakrát za rok v intervalech ne kratších než 3 měsíce. Důvodem bylo, že kontinuální měření plynných anorganických sloučenin fluoru nebylo nikdy v provozu instalováno a od spuštěni ZEVO je fluorovodík měřen autorizovaným měřením dvakrát ročně.

Blíže viz rozhodnutí Odboru ochrany prostředí MHMP.

Blíže viz stránky Ministerstvo životního prostředí ČR s informačním systémem k povolovacímu řízení o integrované prevenci a omezování znečištění (IPPC - Integrated Pollution Prevention and Control).

» Přejít na článek IPPC – vydání změny integrovaného povolení pro Pražské služby, a.s. na webu http://www.mzp.cz/www/ippc.nsf/.

 

Diskuzní fórum

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

Zatím tu není žádný diskuzní příspěvek.

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

© Kyjský občanský klub, Kontakt: kyjeok (zavináč) seznam (tečka) cé zet
© Design, redakční systém: Webdesignum 2008 - 2011