Hlavní menu:

24.06.2008, kategorie: EIA

EIA - oznámení záměru ROKYTKA PARK PRAHA, Praha 9 - k. ú. Hloubětín

Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy zveřejňuje informaci o obdržení oznámení k záměru ROKYTKA PARK PRAHA, Praha 9 - k. ú. Hloubětín, který podléhá zjišťovacímu řízení.
Lokalita pro plánovaný areál bytových domů se nachází na hranici katastrů Hloubětín a Vysočany, v území mezi ulicemi Kolbenova, Poděbradská a Kbelská. Lokalita pro výstavbu je ohraničena smyčkou železniční vlečky a na jihovýchodě hranou svahu na prvém břehu Rokytky. Posuzovaný záměr se skládá z 8 základních skupin objektů s celkovým počtem 904 bytů. V navrhovaném areálu se budou také nacházet i obchodní a administrativní plochy, restaurace a sportovní plochy. V podzemních garážích bude umístěno 861 parkovacích stání a na povrchu je navrženo 111 parkovacích stání. Objekty budou mít převážně 4 až 6 nadzemních podlaží a dva věžové objekty budou mít 14 nadzemních podlaží.
Do oznámení je možno nahlížet na odboru ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy, Jungmannova 35/29, Praha 1 (4. patro, místnost č. 428; informace na tel. čísle 236 004 443) v termínu od 24. 6. 2008 do 14. 7. 2008.
Oznámení je k nahlédnutí v Informačním systému EIA na stránkách
CENIA - http://www.cenia.cz/eia pod kódem PHA555. Písemná vyjádření k tomuto oznámení je možno zasílat na odbor ochrany prostřed í Magistrátu hlavního města Prahy do 14. 7. 2008. Blíže viz text oznámení záměru a informace o oznámení záměru.

 

Diskuzní fórum

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

Zatím tu není žádný diskuzní příspěvek.

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

© Kyjský občanský klub, Kontakt: kyjeok (zavináč) seznam (tečka) cé zet
© Design, redakční systém: Webdesignum 2008 - 2011