Hlavní menu:

05.03.2008, kategorie: EIA

EIA - oznámení záměru ČSPH, ul. Českobrodská, Praha 14, k. ú. Hostavice

Záměrem investora je vybudovat čerpací stanice pohonných hmot (ČSPH) pro provoz osobních i nákladních vozidel s myčkou osobních automobilů, která by sloužila pro nově budovaný obytný komplex Jahodnice a související nákupní centrum. Navrhovaný záměr je umístěn mezi křižovatkou ulic Českobrodská - Pilská (Lomnická) a náspem železniční tratě. Dle ÚPn hl.m. Prahy je pozemek zařazen do kategorie funkčního využití IZ (izolační zeleň) a záměr není přípustný z hlediska funkčního využití dle územního plánu (pouze jako výjimečně přípustná stavba bez myčky motorových vozidel). Stavba není také vhodná z hlediska svého umístění - zasahuje do prostoru křižovatky Českobrodská x Lomnická, která bude po výstavbě bytového komplexu na hranici své kapacity a křižovatka se dále zatíží i MHD.Jedná se pro Jahodnici o další zátěž z hluku a exhalací. Další čerpací stanice jsou již v současné době umístěny při vjezdu do Dolních Počernic (ve vzdálenosti cca 1,2 km) a u Laktosu ( cca 0,7 km). Se záměrem také nesouhlasila komise územního rozvoje na svém 5. jednání dne 9.července 2007.
S obsahem posudku je možno se seznámit v Informačním systému EIA na stránkách CENIA - pod kódem PHA524 od 3.3.2008 do 25.3.2008. Písemná vyjádření k tomuto oznámení je možno zasílat na odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy do 25. 3. 2008. Blíže viz text posudku a informace o posudku a informace o oznámení záměru.

 

Diskuzní fórum

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

Zatím tu není žádný diskuzní příspěvek.

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

© Kyjský občanský klub, Kontakt: kyjeok (zavináč) seznam (tečka) cé zet
© Design, redakční systém: Webdesignum 2008 - 2011