Hlavní menu:

11.10.2007, kategorie: EIA

EIA - oznámení záměru Golfové hřiště ZÁMECKÝ GOLF PRAHA - Vinoř

Oznamovatel Vinořská spol. s r.o. podala EIA oznámení k záměru "Golfové hřiště ZÁMECKÝ GOLF PRAHA v Praze 9 - Vinoři". Jedná se již o druhý golfový areál v této oblasti (severně od Mladoboleslavské ulice se již začíná stavět na ploše 97 hektarů golfové hřiště SEKYRA GOLF RESORT PRAHA o 27 jamkách).
Areál 18jamkového hřiště ZÁMECKÝ GOLF PRAHA je navržen na rozloze zhruba 60,5 ha v mimořádně atraktivním a také velice citlivém prostředí. Všechny herní plochy se ale nacházejí v ochranném pásmu přírodní rezervace "Vinořský park". Zázemí hřiště má být umístěno v areálu Vinořského zámku. Jednotlivé herní plochy hřiště jsou těsně přimknuty na západní, jižní a východní stranu Vinořského parku. Realizace záměru spočívá především v modelaci terénu a jeho zatravnění, výstavbě drobných vodních ploch, umělých herních překážek naplněných pískem (tzv. bunkrů), spolu s obslužnými cestami.To vše bude umístěno z větší části v ochranném pásmu přírodní rezervace "Vinořský park" a v regionálním biocentru R1/12 "Vinořská bažantnice" a umístění záměru také není v souladu s aktuálně platnou podobou územního plánu. V současné době jsou dle územního plánu tyto plochy vedeny jako nelesní zeleň, sady a zahrady a orná půda. Na dosud intenzivně zemědělsky využívané půdě mají být realizovány jednotlivé dráhy golfového hřiště a jednotlivé herní prvky. V rámci výstavby golfového hřiště bude zřízeno 5 vodních ploch. Vodní nádrže budou bezodtokové, budou doplňovány ze zdrojů podzemních vod.
Přírodní rezervace "Vinořský park" byla zřízena vyhláškou NVP č. 3/1982 Sb. NVP z 27.5.1982 a jedná se o krajinářsky cenné území navazující na Bažantnici v Satalicích. Zaujímá území o rozloze 34,07 ha jižně od zámečku ve Vinoři s výstupy pramenů, ohraničené pískovcovými skalkami. Vinořský park byl založen v 18. stol. v návaznosti na Vinořský zámek v krajinářském anglickém stylu, byl vytvořen rybník a tvarovány kosené louky a výsadba listnáčů na svazích. Součástí parku jsou výchozy cenomanských pískovců české křídy. Vinořský park je útočištěm mnoha druhů rostlin a živočichů a současně tvoří významné rekreační zázemí pro obyvatele průmyslové severní. části Prahy.
Na vyvýšeném ostrohu nad pískovcovými skalami je také prehistorické osídlení, zatím blíže neprozkoumané slovanské hradiště s valy. Velké hradiště má rozlohu 3 hektary. Malé hradiště 86 arů. Již v roce 1981, a od té doby až po současnost, byla tato lokalita několikrát popsána, ale vědecky podrobně zkoumána nebyla.
Záměr leží také větší částí v regionálním biocentru R1/12 "Vinořská bažantnice". Toto biocentrum tvoří přírodní rezervace "Vinořský park" a okolní orná půda. Jako cílová společenstva jsou uvedena společenstva lesní, luční, orná půda a vodní plochy.
Oznámení je k nahlédnutí v Informačním systému EIA na stránkách CENIA - http://www.cenia.cz/eia pod kódem PHA486.
Písemná vyjádření k tomuto oznámení je možno zasílat na odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy do 31. 10. 2007.
Blíže viz text oznámení záměru a a informace o oznámení záměru.

 

Diskuzní fórum

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

Zatím tu není žádný diskuzní příspěvek.

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

© Kyjský občanský klub, Kontakt: kyjeok (zavináč) seznam (tečka) cé zet
© Design, redakční systém: Webdesignum 2008 - 2011