Hlavní menu:

21.11.2011, autor: KOK, kategorie: EIA

EIA – Parkovací dům Linde Gas a.s.

Magistrát hlavního města Prahy zveřejnil závěr zjišťovacího řízení záměru „Parkoviště Praha – Parkovací dům v areálu společnosti Linde Gas a.s.“. Jedná se o novostavbu parkovacího domu v areálu závodu Linde Gas a.s.“, U Technoplynu 1324,na parc. č. 2668/2, k.ú. Kyje.

Navrženým záměrem je novostavba parkovacího domu. Účelem navrženého parkovacího domu je navýšit kapacitu stávajícího parkoviště v areálu Linde Gas a.s. Stávající parkoviště má kapacitu 35 parkovacích stání a bude nahrazeno parkovací budovou s 5 NP a kapacitou 147 stání osobních automobilů. K zavlečení nové automobilové dopravy realizací záměru do území nedojde. V současné době je k parkování osobních automobilů zaměstnanců a návštěvníků Linde Gas a.s. využívána ulice U Technoplynu. Tato ulice je slepá, slouží k dopravní obsluze průmyslové zóny a již při své realizaci byla koncipována tak, aby mohla sloužit jako parkoviště.

Podnětem pro realizaci parkovacího domu se stal záměr hl. m. Prahy vybudovat v širším území rozsáhlý záměr „Technologický park Horní Lada – Praha - Kyje“. Jedná se o polyfunkční areál na ploše přibližně 19,5 ha. Součástí záměru je povrchové parkoviště s kapacitou 584 parkovacích stání.

„Technologický park Horní Lada – Praha - Kyje“ bude dopravně napojen na vnější komunikační síť do ulice Objízdná a do nově navržené kruhové křižovatky ulic Nedokončená x Objízdná a variantně do Průmyslové ulice prodloužením ulice U Technoplynu. Varianty technologického parku jsou následující:

Varianta 1 – bez napojení do ulice U Technoplynu

Varianta 2 – s dopravním napojením do ulice U Technoplynu

Varianta 2 se jeví z hlediska požadavků ochrany životního prostředí poněkud výhodnější než varianta 1. Realizace varianty 2 je však podmíněno vymístěním parkování z ulice U Techno-plynu. Z tohoto důvodu investor Linde Gas a.s. se rozhodl pro realizaci parkovacího domu ve svém areálu. V důsledku realizace parkovacího domu skutečně nedojde k navýšení počtu parkovacích míst v území ani ke zvýšení poptávky po parkovacích stáních. Parkování však bude přesunuto na jiné místo vzdálené od stávajících parkovacích stání řádově desítky metrů.

Oznamovatel navrhovaného záměru je společnost Linde Gas a.s.

Blíže viz oznámení a související dokumentace, která je k nahlédnutí v Informačním systému EIA na stránkách CENIA http://www.cenia.cz/eia pod kódem PHA800 od 15.11.2011 do 5.12.2011.

Blíže viz dokumentace EIA pod kódem PHA800

http://tomcat.cenia.cz/eia/detail.jsp?view=eia_cr&id=PHA800

Text oznámení záměru:

http://tomcat.cenia.cz/eia/download.jsp?view=eia_cr&id=PHA800&file=oznameniDOC

Informace o oznámení záměru:

http://tomcat.cenia.cz/eia/download.jsp?view=eia_cr&id=PHA800&file=infOznamDOC

» Přejít na článek EIA – Parkovací dům Linde Gas a.s. na webu http://tomcat.cenia.cz/.

 

Diskuzní fórum

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

Zatím tu není žádný diskuzní příspěvek.

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

© Kyjský občanský klub, Kontakt: kyjeok (zavináč) seznam (tečka) cé zet
© Design, redakční systém: Webdesignum 2008 - 2011