Hlavní menu:

22.10.2007, kategorie: EIA

EIA - zveřejnění posudku Zkapacitnění Štěrboholské radiály

Na serveru EIA byl zveřejněn posudek o vlivech záměru Zkapacitnění Štěrboholské radiály. Na posuzovaný záměr bylo příslušnému úřadu předloženo oznámení, které zpracoval SUDOP Praha, a.s. v srpnu 2006 podle § 6 zákona č. 100/2001 Sb. ve znění zákona č.163/2006 Sb. Následně proběhlo zjišťovací řízení podle § 7 zákona, které ukončil OOP MHMP v únoru 2007 vydáním závěru zjišťovacího řízení, kde konstatuje, že záměr bude posuzován podle citovaného zákona, neboť oznámení dostatečně neprokázalo, zda a v jakém rozsahu může záměr vážně ovlivnit životní prostředí a veřejné zdraví. Navrhovaný záměr je poměrně atypická stavba, neboť se nejedná ani o novou komunikaci, ani o rekonstrukci stávající silnice (např. rozšířením). Jedná se o doplnění stávající komunikace o druhý pás, který je veden v jiné stopě a který musí respektovat budoucí řešení v daném území. Účelem návrhu je především zkapacitnění zúženého úseku Jižní spojky s možností návazného vybudování mimoúrovňové křižovatky pro napojení městského okruhu v úseku Balabenka - Štěrboholská. Celková délka stavby činí 1,69 km. S obsahem posudku je též možno se seznámit v Informačním systému EIA na stránkách CENIA - http://www.cenia.cz/eia pod kódem PHA265. Blíže viz text posudku a informace o posudku.

 

Diskuzní fórum

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

Zatím tu není žádný diskuzní příspěvek.

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

© Kyjský občanský klub, Kontakt: kyjeok (zavináč) seznam (tečka) cé zet
© Design, redakční systém: Webdesignum 2008 - 2011