Hlavní menu:

20.05.2010, autor: KOK, kategorie: EIA

IPPC – vydání změny integrovaného povolení pro Linde Gas a.s.

IPPC – vydání změny integrovaného povolení pro Linde Gas a.s.

Odbor ochrany prostředí MHMP obdržel ohlášení zástupce provozovatele zařízení Linde Gas a.s. o plánované změně v provozu zařízení „Výrobna acetylenu“. Jedná se o rozšíření provozu o zařízení pro regeneraci odpadních chladiv (zařízení Fri3oil systém) s kapacitou 40 t/rok. Zařízení je určeno ke sběru, výkupu, třídění a regeneraci použitých chladiv řady R - CFC, HCFC, HFC a jejich soustřeďování před předáním zákazníkovi mimo areál. S regenerovanými chladivy je dále nakládáno jako s novými.

Odbor ochrany prostředí MHMP obdržel dne 04.03.2010 ohlášení zástupce provozovatele zařízení Linde Gas a.s., se sídlem U technoplynu 1324, 198 00 Praha 9, IČ 00011754 o plánované změně v provozu zařízení „Výrobna acetylenu“, podle ustanovení § 16 odst. 1 písm. b) zákona o integrované prevenci, ve věci udělení souhlasu k provozování zařízení ke sběru, výkupu a využívání odpadů způsobem R–3 (regenerace použitých chladiv) a souhlasu s jeho provozním řádem.

Řízení o změnu integrovaného povolení (začlenění zařízení ke sběru, výkupu a využívání odpadů do integrovaného povolení) předcházelo zjišťovací řízení záměru: „Provoz zařízení Fri3oil spol. Linde Gas a.s.“, podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí na oddělení posuzování vlivů na životní prostředí OOP MHMP. Na základě provedeného zjišťovacího řízení dospěl příslušný úřad k závěru, že záměr nebude posuzován podle citovaného zákona. Závěr zjišťovacího řízení je zveřejněn na adrese: www.cenia.cz/eia pod kódem PHA692.

Zařízení pro regeneraci odpadních chladiv (zařízení Fri3oil systém) s kapacitou 40 t/rok je určeno ke sběru, výkupu, třídění a regeneraci použitých chladiv řady R - CFC, HCFC, HFC a jejich soustřeďování před předáním zákazníkovi mimo areál. S regenerovanými chladivy je dále nakládáno jako s novými.

Použité chladivo je odsáváno z tlakové lahve a v destilační nádobě, která je součástí technologického zařízení, oddělováno od nečistot. Dále je pomocí kompresoru přetlačeno přes kondensátor do sběrné nádoby. Takto vyčištěné chladivo je po analýze dále používáno jako nové. Nečistoty (kontaminovaný olej) jsou přetlačeny do sběrné nádoby na olej a po jejím naplnění přetlačen pomocí hadice do sběrné nádoby na odpadní olej. Z 1 t použitého chladiva vhodného k regeneraci se získá 0,90 – 0,95 t přečištěného chladiva. Detekce úniku chladiv se provádí mobilním přístrojem ITE 5750A a klasickou bublinkovou metodou pomoci pěnotvorného roztoku.

Rozhodnutí o vydání nepodstatné změny integrovaného povolení (včetně příloh) je k nahlédnutí na odboru ochrany prostředí MHMP, Jungmannova 35/29, Praha 1 (4. patro, místnost č. 431), během úředních hodin (tj. Po 12,00 – 17,00 a St 8,00 – 18,00) nebo po telefonické dohodě (tel.: 236 004 384) v termínu: od 17.05.2010 do 16.07.2010.

Blíže viz rozhodnutí Odboru ochrany prostředí MHMP.

Blíže viz stránky Ministerstvo životního prostředí ČR s informačním systémem k povolovacímu řízení o integrované prevenci a omezování znečištění (IPPC - Integrated Pollution Prevention and Control).

Další odkazy na články:

EIA - závěr zjišťovacího řízení Fri3oil, Linde Gas a.s., Praha 14

Stanovisko rady k rozšíření provozu Linde Gas

EIA - Provoz zařízení Fri3oil, Linde Gas

» Přejít na článek IPPC – vydání změny integrovaného povolení pro Linde Gas a.s. na webu http://www.mzp.cz/www/ippc.nsf/.

 

Diskuzní fórum

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

Zatím tu není žádný diskuzní příspěvek.

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

© Kyjský občanský klub, Kontakt: kyjeok (zavináč) seznam (tečka) cé zet
© Design, redakční systém: Webdesignum 2008 - 2011