Hlavní menu:

05.02.2010, kategorie: EIA

IPPC – vydání změny integrovaného povolení pro spalovnu Malešice

Na úřední desce MHMP bylo zveřejněno rozhodnutí „IPPC - informace rozhodnutí o vydání nepodstatné změny integrovaného povolení (13. změna) pro zařízení „Spalovna tuhého komunálního odpadu Malešice“ (ZEVO Malešice),“. Změna se týká metodiky monitorování znečištění podzemních vod, kde provozovatel navrhuje nahradit stávající limity kontrolní hodnotou ukazatelů jakosti.

Provozovatel (Spalovna tuhého komunálního odpadu Malešice, Průmyslová 615/32, 108 00 Praha 10) zařízení požádal o změnu k Provoznímu řádu z roku 2007 Zařízení na energetické využití odpadu ZEVO Praha Malešice. Jedná se o změnu metodiky monitorování znečištění podzemních vod, kde navrhuje nahradit stávající limity kontrolní hodnotou ukazatelů jakosti.

Agentura CENIA ve svém vyjádření č.j. 6922/CEN/09 ze dne 05.10.2009 doporučila změnit status limitních hodnot na referenční při zachování jejích výše a vyhodnocení kontrolního sledování kvality podzemních vod doplnit o hydrogeologický posudek, ve kterém budou vyhodnoceny zjištěné hodnoty překročení referenčních hodnot a zhodnocen možný vliv ZEVO Praha Malešice.

Na základě ohlášení plánované změny a předložených podkladů, OOP MHMP došel k závěru, že se nejedná o podstatnou změnu v provozu zařízení a tak rozhodl o 13. změně integrovaného povolení a do výroku rozhodnutí v kapitole III. „Podmínky zajišťující ochranu zdraví člověka a životního prostředí při nakládání s odpady“ se doplňují body III. g) a h).

Rozhodnutí je k nahlédnutí na odboru ochrany prostředí MHMP v termínu od 25.1.2010 – do 26.3.2010.

Blíže viz Rozhodnutí o 13. změně integrovaného povolení

http://www.mzp.cz/www/ippc.nsf/F03D019A666AFEADC12576B8002AF25C/$file/SM_rozh_nepodstZmena_PR_Dodatek3.pdf

» Přejít na článek IPPC – vydání změny integrovaného povolení pro spalovnu Malešice na webu http://www.mzp.cz/.

 

Diskuzní fórum

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

Zatím tu není žádný diskuzní příspěvek.

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

© Kyjský občanský klub, Kontakt: kyjeok (zavináč) seznam (tečka) cé zet
© Design, redakční systém: Webdesignum 2008 - 2011