Hlavní menu:

11.03.2010, autor: KOK, kategorie: EIA

EIA – Pokračování Pobřežní ulice přes Palmovku

Pobřežní IV - severní a jižní větev

Magistrát hlavního města Prahy zveřejnil záměr zjišťovacího řízení záměru „Stavba č. 8265 Pobřežní IV - severní a jižní větev, která je pokračování Pobřežní ulice vedené po Rohanském ostrově dále ve směru Švábky - Pod plynojemem - Balabenka (jižní větev) a ve směru Balabenka - Voctářova - Švábky (severní větev).

Oznámeni hodnotí dvě připravované stavby: Pobřežní IV – jižní větev a Pobřežní IV – severní větev, i když obě stavby jsou řešeny samostatnými ověřovacími studiemi a v navazujících řízeních (ÚR, SP,…) budou taktéž řešeny odděleně. Oznámení vyhodnocuje obě stavby jak samostatně, tak i jako celek, jelikož se nacházejí v takové vzájemné blízkosti, že by mohlo dojít při jejich zprovoznění ke kumulaci nežádoucích vlivů a to zejména z hlediska hluku a znečištění ovzduší.

Stavbám Pobřežní IV – jižní větev a Pobřežní OV – severní větev předcházela výstavba jednotlivých úseků komunikace Pobřežní a to: I, II, III – 1. etapa a III. – 2. etapa.

Pobřežní IV – jižní větev

Nová komunikace Pobřežní IV je logickým pokračováním komunikace Pobřežní III, ukončené v křižovatce Sokolovská - Švábky - Pod plynojemem. Význam této komunikace spočívá v převedení dopravy z ulice Sokolovské ve směru Švábky - Balabenka do nové trasy s větší kapacitou. Realizací této komunikace dojde k výrazné redukci dopravní zátěže na ulici

Sokolovské mezi Palmovkou a Balabenkou.

Pobřežní IV navržena jako jednosměrná směrem z centra (označuje se jako "Jižní větev"), opačný směr směrem do centra je veden novou komunikací v poloze severně od Palmovky (tzv. "Severní větev"). Stavba začíná v křižovatce Sokolovská - Švábky - Pod plynojemem. V počátečním úseku trasy v délce cca 300 m je komunikace vedena v trase ulice Pod plynojemem a je navržena jako třípruhová obousměrná. Jeden jízdní pruh je veden směrem do centra (připojuje se z nové komunikace ve směru od Krejcárku), dva jízdní pruhy jsou pro směr z centra. V dalším průběhu je komunikace Pobřežní IV – jižní větev navržena jako dvoupruhová jednosměrná. Trasa nejprve podchází novou komunikaci směr Krejcárek nově navrženým podjezdem, dále pokračuje v těsném souběhu s železniční tratí a před železničními mosty je napojena na ulici Sokolovskou.

Komunikace Pobřežní IV - jižní větev je navržena v základní kategorii jako jednosměrná dvoupruhová komunikace MS 9/50. Délka trasy Pobřežní IV - jižní větev je 1 100 m.

Pobřežní IV - severní větev

Rozsah stavby "Pobřežní IV - severní větev" je dán úsekem komunikace mezi ulicemi Voctářova a křižovatkou Balabenka včetně vyvolaných přeložek inženýrských sítí. Součástí stavby je dále hloubený tunelový objekt, opěrné zdi u tohoto tunelu a řada technologických souborů.

Význam této komunikace spočívá v převedení dopravy z ulice Sokolovské ve směru Balabenka – Švábky do nové trasy s větší kapacitou. Tím dojde k výrazné redukci dopravní zátěže na ulici Sokolovské v oblasti Palmovky.

Komunikace Pobřežní IV - severní větev je navržena v základní kategorii jako jednosměrná

dvoupruhová komunikace MS 8,5/50. Délka trasy Pobřežní IV - severní větev je cca 870 m,

Délka tunelu je 311,00 m.

Oznámení je k nahlédnutí v Informačním systému EIA na stránkách CENIA http://www.cenia.cz/eia pod kódem PHA702.

http://tomcat.cenia.cz/eia/detail.jsp?view=eia_cr&id=PHA702

Blíže viz dokument:

Text oznámení záměru:

http://tomcat.cenia.cz/eia/download.jsp?view=eia_cr&id=PHA702&file=oznameniDOC

Informace o oznámení záměru:

http://tomcat.cenia.cz/eia/download.jsp?view=eia_cr&id=PHA702&file=infOznamDOC

» Přejít na článek EIA – Pokračování Pobřežní ulice přes Palmovku na webu http://tomcat.cenia.cz/.

Ke stažení: Pobřežní IV - severní a jižní větev, 512 kB;
Pobřežní IV - severní a jižní větev, 469 kB

 

Diskuzní fórum

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

Zatím tu není žádný diskuzní příspěvek.

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

© Kyjský občanský klub, Kontakt: kyjeok (zavináč) seznam (tečka) cé zet
© Design, redakční systém: Webdesignum 2008 - 2011