Hlavní menu:

10.06.2007, kategorie: EIA

Závěr zjišťovacího řízení EIA pro rozšíření haly práškové lakovny Technocol s.r.o., Lednická 351

Společnost Technocol s.r.o. navrhla rozšíření haly práškové lakovny v Lednická 351, Praha 14, k.ú. Kyje. Do prostor stávající lakovny má být po rozšíření haly umístěno nové technologické zařízení pro nanášení prášků s následným vytvrzováním a pracoviště pro přípravu povrchu součástí a výrobků před aplikací práškových plastů. Lakovna je tvořena sestavou technologických zařízení pro nanášení práškových plastů (dvě nanášecí kabiny) a následné vytvrzování při zvýšené teplotě v peci (cca 200°C). Konečné povrchové úpravě výrobků předchází příprava povrchu podmiňující kvalitu výsledku, kterým je konečný povlak s ochranně dekorační funkcí.
Z hlediska urbanistické koncepce, dle vyjádření MHMP, areál lakovny leží ve funkčním území SV - všeobecně smíšené území, ve které jsou lakovny nepřípustné. Pro trvalé využití území pro lakovnu je tedy nutná změna územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy. Z urbanistického hlediska je se záměrem vysloven nesouhlas a nedoporučuje se ani prodloužení lhůty trvání stavby, které by přineslo nežádoucí stabilizaci této funkce v území.
Na základě dostupných podkladů a informací v rámci zjišťovacího řízení EIA dospěl příslušný úřad k závěru, že záměr "Rozšíření haly práškové lakovny Technocol s.r.o., Lednická 351" nebude dále posuzován.
Blíže viz http://eia.cenia.cz/eia/ (kód záměru: PHA268), kde je zveřejněn Závěr zjišťovacího řízení EIA pro rozšíření haly práškové lakovny Technocol s.r.o., Lednická 351.

 

Diskuzní fórum

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

Zatím tu není žádný diskuzní příspěvek.

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

© Kyjský občanský klub, Kontakt: kyjeok (zavináč) seznam (tečka) cé zet
© Design, redakční systém: Webdesignum 2008 - 2011