Hlavní menu:

Podmenu:Kácení dřevin

Kácejí se v místě Vašeho bydliště stromy nebo se takové kácení plánuje? Byli jste svědky nelítostného vykácení stromořadí či necitlivé úpravy parku? Nelíbí se Vám, že se úřady či podnikatelé chystají poškodit Vaše životní prostředí nebo je již poškodili? Nechcete se s tím smířit? Podrobnější informace naleznete na stránkách občanského sdružení Arnika, Jak zabránit kácení, Kácení a zákony a Vzory úředních podání a zákony.

 
Kácení dřevin
Kácení dřevin

Dnes, v době velkého znečištění životního prostředí, jsou stromy stále důležitější. Ostrůvky zeleně v umělém prostředí našich měst a obcí mají mnoho nenahraditelných funkcí. Stromy příznivě ovlivňují složení vzduchu - vytvářejí kyslík a spotřebovávají oxid uhličitý. Chraňte stromy ve svém okolí. Pokácet strom motorovou pilou trvá několik minut. Jak dlouho však trvalo, než vyrostl a jak dlouho bude trvat, než za něj vyroste náhrada.

Podívejte se například na duby letní ve Farské ulici, které jsou zařazeny mezi chráněné stromy.

(23 článků)

 
15.10.2016, autor: KOK, kategorie: Kácení dřevin
Těžba nepůvodního trnovníku akát na Čihadlech 2016

Těžba nepůvodního trnovníku akát na Čihadlech

Jako každým rokem i letos na podzim probíhá těžba akátu. V průběhu října a listopadu bude probíhat v oblasti Čihadel, viz připojená mapka, těžba akátu, kterou provádí Lesy hl. m. Prahy. Pokračuje tak v úsilí postupně nahradit porosty mimořádně agresivního a v české přírodě nepůvodního trnovníku akátu dřevinami, jež jsou součástí přirozené druhové skladby lesů v pražské oblasti. Celý článek ...

14.08.2012, autor: KOK, kategorie: Kácení dřevin
Kácení dřevin v Sádovské ulici

Kácení dřevin v Sádovské ulici

Odbor dopravy a ochrany prostředí Úřadu městské části Praha 14 zahájil správní řízení ve věci žádosti o pokácení l ks jehličnaté dřeviny (jedle). Celý článek ...

14.08.2012, autor: KOK, kategorie: Kácení dřevin
Kácení dřevin v ulici V Chaloupkách

Kácení dřevin v ulici V Chaloupkách

Odbor dopravy a ochrany prostředí Úřadu městské části Praha 14 zahájil správní řízení ve věci žádosti o pokácení l ks jehličnaté dřeviny (smrk). Celý článek ...

18.07.2012, autor: KOK, kategorie: Kácení dřevin
Kácení dřevin – Hloubětín - JRD Hlubočepy

Kácení dřevin – Hloubětín - JRD Hlubočepy

Odbor dopravy a ochrany prostředí Úřadu městské části Praha 14 zahájení správního řízení ve věci žádosti společnosti JRD Hlubočepy o pokácení 19 ks listnatých dřevin (bříza, jasan, javor, lípa, topol, třešeň, vrba) a 1 ks jehličnaté dřeviny (borovice) rostoucích na pozemcích parc. č. 545/5, 675/6, 566/111 a 545/15, k. ú. Hloubětín, jehož vlastníkem je společnost JRD Hlubočepy, s. r. o. Celý článek ...

02.04.2012, autor: KOK, kategorie: Kácení dřevin

Kácení dřevin na Čihadlech

Odbor dopravy a ochrany prostředí Úřadu městské části Praha 14 zahájil správního řízení ve věci žádosti o pokácení 330 m2 keřového porostu (topol, vrba), 1250 m2 a 287 m2 keřových porostů /topol/ rostoucích na pozemcích parc. č. 201/1 a 201/2, k. ú. Černý Most, jehož vlastníkem je společnost P-Holding spol. s r.o. Celý článek ...

22.02.2012, kategorie: Kácení dřevin
Kácení dřevin SIKO

Kácení dřevin SIKO

Odbor dopravy a ochrany prostředí Úřadu městské části Praha 14 zahájil správního řízení ve věci žádosti o pokácení 200 m2 keřových porostů /olše, střemcha, hloh, šípek, vrba, akát, bez/ na pozemku pare. č. 2590/2, k. ú. Kyje, jehož vlastníkem je Jiří Smutný. Celý článek ...

22.02.2012, autor: KOK, kategorie: Kácení dřevin

Kácení dřevin SIKO

Odbor dopravy a ochrany prostředí Úřadu městské části Praha 14 zahájil správního řízení ve věci žádosti o pokácení 650 m2 keřových porostů (olše, střemcha, hloh, šípek, vrba, akát, bez) na pozemku pare. č. 2590/20, k. ú. Kyje, jehož vlastníkem je Michael Janovský. Celý článek ...

22.02.2012, kategorie: Kácení dřevin
Kácení dřevin - MHMP

Kácení dřevin - MHMP

Odbor dopravy a ochrany prostředí Úřadu městské části Praha 14 zahájil správního řízení ve věci žádosti o pokácení 3 ks listnatých dřevin (topol, javor) na pozemcích parc. č. 221/319 a 221/320, k. ú. Černý Most, jejichž vlastníkem je hl. m. Praha. Celý článek ...

25.11.2011, autor: KOK, kategorie: Kácení dřevin

Rozhodnutí o kácení dřevin – Kyje - Lednická

Odbor životního prostředí Úřadu městské části Praha 14 vydal rozhodnutí povolit žadateli pokácení 100 m2 keřového porostu (javor, bez) na pozemku: čís. pare. 2711, k. ú. Kyje. Vlastníkem pozemku je hl. m. Praha, svěřeno MČ Praha 14, Bratří Venclíků 1073, Praha 9. Celý článek ...

25.11.2011, autor: KOK, kategorie: Kácení dřevin

Rozhodnutí o kácení dřevin – roh ulic Za černým mostem – K Hutím

Odbor životního prostředí Úřadu městské části Praha 14 vydal rozhodnutí povolit žadateli pokácení 3 ks listnatých dřevin (třešeň, jasan, hrušeň) a 356 m2 keřového porostu (hloh, bez černý) na pozemku parc. č. 1302/3, k. ú. Hloubětín. Celý článek ...

20.11.2011, autor: KOK, kategorie: Kácení dřevin

Kácení dřevin – Kyje – Česká pošta

Odbor životního prostředí Úřadu městské části Praha 14 zahájil správního řízení ve věci žádosti o pokácení 300 m2, 180 m2 a 60 m2 keřových porostů (olše, střemcha, hloh, šípek, vrba, akát, bez) na pozemku pare. č. 2589/9, k. ú. Kyje, jehož je vlastníkem Česká pošta, s. p. Celý článek ...

06.11.2011, autor: KOK, kategorie: Kácení dřevin

Kácení dřevin – roh ulic Za černým mostem – K Hutím

Odbor životního prostředí Úřadu městské části Praha 14 zahájil správního řízení ve věci žádosti o pokácení 3 ks listnatých dřevin (třešeň, jasan, hrušeň), l ks jehličnaté dřeviny (smrk) a 356 m2 keřového porostu (hloh, bez černý) na pozemku parc. č. 1302/3, k. ú. Hloubětín. Celý článek ...

06.11.2011, autor: KOK, kategorie: Kácení dřevin

Kácení dřevin u kyjského rybníka

Odbor životního prostředí Úřadu městské části Praha 14 zahájil správního řízení ve věci žádosti o pokácení 100 m2 keřového porostu (javor, bez) na pozemku parc. č. 2711, k. ú. Kyje. Vlastníkem uvedeného pozemku je hl. m. Praha, svěřeno MČ Praha 14. Celý článek ...

31.10.2011, autor: KOK, kategorie: Kácení dřevin
Kácení dřevin – Coca Cola

Kácení dřevin – Coca Cola

Odbor životního prostředí Úřadu městské části Praha 14 zahájil správního řízení ve věci žádosti o pokácení 1 ks listnaté dřeviny (jasan) a 1809 m2 keřového porostu (myrobalán, slivoň, růže šípková, třešeň, bez černý, dub, ptačí zob, trnka, jasan, vrba jíva, tavola, svída, skalník, meruzalka). Žádost o pokácení dřevin podala společnost Coca-Cola HBC Česká republika, s.r.o. Celý článek ...

24.06.2011, autor: KOK, kategorie: Kácení dřevin
Kácení dřevin v okolí Zelenečské ulice

Kácení dřevin v okolí Zelenečské ulice

Odbor životního prostředí Úřadu městské části Praha 14 zahájil správního řízení ve věci žádosti o pokácení 5 ks jehličnatých dřevin (smrk, borovice), 10 ks listnatých dřevin (jerlín, bříza, hlošina, lípa) a 45,3 m keřového porostu (borovice, broskvoň, ibišek, šeřík, růže, jalovec, zimostráz, zerav). Celý článek ...

02.06.2011, autor: KOK, kategorie: Kácení dřevin
Kácení dřevin v Branské ulici

Kácení dřevin v Branské ulici

Odbor životního prostředí Úřadu městské části Praha 14 zahájil správního řízení ve věci žádosti o pokácení l ks listnaté dřeviny /javor/ na pozemku pac. č. 2793, k. ú. Kyje. Vlastníkem uvedeného pozemku je hl. m. Praha, svěřeno MČ Praha 14, Bratří Venclíků 1073, Praha 9, PSČ 198 21. Celý článek ...

26.05.2011, autor: KOK, kategorie: Kácení dřevin
Kácení dřevin společností Pražská obchodní

Kácení dřevin společností Pražská obchodní

Odbor životního prostředí Úřadu městské části Praha 14 zahájil správního řízení ve věci žádosti o pokácení cca 900 m2 keřových porostů /růže/ na pozemcích pare. č. 2668/166, 2668/182 a 2668/183, k. ú. Kyje (u ulice U Technoplynu za obchodní jednotkou Richter + Frencl s.r.o.), jehož vlastníkem je Pražská obchodní, a. s. Celý článek ...

28.04.2011, autor: KOK, kategorie: Kácení dřevin

Kácení borovice v Hloubětíně

Odbor životního prostředí Úřadu městské části Praha 14 oznámil zahájení správního řízení ve věci pokácení l ks jehličnaté dřeviny (borovice) na pozemku parc. č. 1072/182, k. ú. Hloubětín. Celý článek ...

07.03.2011, autor: KOK, kategorie: Kácení dřevin
Kácení dřevin u kbelského letiště

Kácení dřevin u kbelského letiště

Odbor životního prostředí Úřadu městské části Praha 14 oznámil zahájení správního řízení ve věci pokácení 17 ks listnatých dřevin (topol, ořešák) a 284 m2 keřového porostu (bez černý, trnka, růže šípková, hloh, líska) na pozemcích pare. č. 1369/4 a 2592/4, k. ú. Hloubětín. Celý článek ...

20.02.2011, autor: KOK, kategorie: Kácení dřevin
Kácení dřevin společností KRANIMEX u Nedokončené ulice

Kácení dřevin společností KRANIMEX u Nedokončené ulice

Odbor životního prostředí Úřadu městské části Praha 14 oznámil zahájení správního řízení ve věci pokácení 4 ks listnatých a l ks jehličnaté dřeviny (vrba, smrk) na pozemku parc. č. 2668/5, k. ú. Kyje u ulice Nedokončené v rámci přípravy na stavbu. Celý článek ...

20.02.2011, autor: KOK, kategorie: Kácení dřevin
Kácení dřevin společností PSM u Lednické ulice

Kácení dřevin společností PSM u Lednické ulice

Odbor životního prostředí Úřadu městské části Praha 14 oznámil zahájení správního řízení ve věci pokácení 2 ks listnatých dřevin (ořešák) a 500 m2 keřového porostu /růže šípková, bříza, bez černý/ na pozemcích parc. č. 184/1, 793/36 a 793/106, k. ú. Kyje, jejichž vlastníkem je společnost PMS, spol. s r.o. z Poděbrad. Celý článek ...

18.01.2011, autor: KOK, kategorie: Kácení dřevin
Kácení dřevin v Hloubětíně

Kácení dřevin v Hloubětíně

Odbor životního prostředí Úřadu městské části Praha 14 oznámil zahájení správního řízení ve věci pokácení 1 ks listnaté dřeviny (akát) na pozemku pare. č. 1776/2, k. ú. Hloubětín. Celý článek ...

19.11.2010, autor: KOK, kategorie: Kácení dřevin

Kácení akátového lesa u Tálínské ulice

U Tálínské ulice se na stožárech veřejného osvětlení, na východním okraji akátového lesa směrem od Bioregeny, přibližně před 14 dny objevily letáky s oznámením blíže neurčená revitalizace akátového lesa v této lokalitě. Dne 18.11.2010 začalo celoplošné mýcení celé plochy porostu - směrem od východu na západ v celé šířce lesa. Celý článek ...

 

Diskuzní fórum

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

Zatím tu není žádný diskuzní příspěvek.

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

© Kyjský občanský klub, Kontakt: kyjeok (zavináč) seznam (tečka) cé zet
© Design, redakční systém: Webdesignum 2008 - 2011