Hlavní menu:

22.01.2010, autor: KOK, kategorie: EIA

EIA - Provoz zařízení Fri3oil, Linde Gas

Magistrát hlavního města Prahy zveřejnil záměr zjišťovacího řízení záměru „Provoz zařízení Fri3oil, Linde Gas a.s., Praha 14, k. ú. Kyje“, který podléhá zjišťovacímu řízení EIA dle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí.

Předmětem posouzení je provoz zařízení pro sběr, výkup a využívání odpadů způsobem R3 spočívající v přečištění použitých chladiv (katalogové číslo 14 06 01 „N“), tzn. odloučení oleje. Roční kapacita odpadu je 40,0 t, projektovaná okamžitá denní kapacita - 0,159 t. Zařízení je uzavřené, kompaktní, o celkových rozměrech cca 1 m x 0,5 m x 1,5 m v areálu společnosti Linde Gas a.s. na adrese U Technoplynu 1324, 198 00 Praha 9.

Zařízení Fri3oil je určeno ke sběru, výkupu, třídění a regeneraci použitých chladiv a jejich soustřeďování (meziskladování) před předáním zákazníkovi mimo areál.

S regenerovanými chladivy je dále nakládáno jako s novými.

Použité chladivo je zařízením přečištěno a přečerpáno do tlakové lahve umístěné na váze. Olej odloučený z chladiva je z tlakových sběračů přečerpán do sběrné nádoby a předán oprávněné osobě. Odpadní olej je skladován ve skladu olejů.

Písemná vyjádření k záměru je možné podat do 10.2.2010 na Odbor ochrany prostředí oznámení Magistrátu hl.m. Prahy.

Fri3oil systém byl vyvinut španělskou firmou CSF, SA pro odloučení olejů, kyselin, zbytkové vlhkosti a dalších reziduí z chladicích médií. Jedná se o patentovanou metodu čištění chladiva odsátého z okruhu (nebo z tlakové láhve s použitým chladivem), při kterém se z něj odpařením odloučí nečistoty.

V areálu Linde Gas a.s. v Praze probíhá dále výroba acetylenu.

Acetylen se vyrábí řízeným rozkladem karbidu vápníku v přebytku vody. Surový acetylen se poté chemicky čistí a plní do ocelových lahví a svazků, obsahujících porézní hmotu s rozpouštědlem, ve kterém je pod tlakem rozpuštěn.

Kyslík, dusík, argon, oxid uhličitý a vodík se do areálu dovážejí, jsou uskladněny v zásobnících a následně plněny do tlakových lahví, svazků či případně do malých přepravních zásobníků.

Ostatní plyny jako helium, propan, propan-butan atd. jsou v areálu podniku pouze distribuovány.


Další informace:

Oznámení je k nahlédnutí v Informačním systému EIA na stránkách CENIA http://www.cenia.cz/eia pod kódem PHA692 http://tomcat.cenia.cz/eia/detail.jsp?view=eia_cr&id=PHA692


Informace o oznámení záměru:

http://tomcat.cenia.cz/eia/download.jsp?view=eia_cr&id=PHA692&file=oznameniDOC

Text oznámení záměru:

http://tomcat.cenia.cz/eia/download.jsp?view=eia_cr&id=PHA692&file=infOznamDOC

 

Diskuzní fórum

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

Zatím tu není žádný diskuzní příspěvek.

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

© Kyjský občanský klub, Kontakt: kyjeok (zavináč) seznam (tečka) cé zet
© Design, redakční systém: Webdesignum 2008 - 2011