Hlavní menu:

Podmenu:Různé stavby

 
Různé stavby
Různé stavby

Různé oznámení a řízení nezařaditelné do předchozích sekcí.

(63 článků)

 
24.08.2019, autor: KOK, kategorie: Různé stavby
Návrh územní studie průmyslové zóny Štěrboholy

Oznámení o veřejném jednání nad návrhem územní studie průmyslové zóny Štěrboholy

Řešené území průmyslové zóny se nachází převážně v katastru Štěrboholy, při západním okraji zasahuje mírně do katastrálního území Malešic a na severu do katastru Kyje. Hranice řešeného území je vymezena přibližně ulicemi Průmyslová, U Technoplynu, Nedokončená a Štěrboholská spojka. Celý článek ...

05.06.2014, autor: ČTRNÁCTKA č. 6/2014, kategorie: Různé stavby
Co se bude dít s černou stavbou v Herdovské

Co se bude dít s černou stavbou v Herdovské

Od jara letošního roku se potýká Praha 14 s kauzou černé stavby v Herdovské ulici. Poprvé jsme se tomuto případu věnovali v dubnovém vydání čtrnáctky a podobně jako vy, kteří se o tuto černou stavbu zajímáte, netrpělivě čekáme, jak dopadne řízení. Celý článek ...

03.06.2014, autor: Echo Media a.s. © ČTK, kategorie: Různé stavby
Muž v Praze staví na černo dům. Úřady jsou bezmocné

Muž v Praze staví na černo dům. Úřady jsou bezmocné

České zákony jsou na černé stavby krátké. Povolení na terénní úpravy a udržovací práce si Ondřej Kaplan vyložil po svém a začal v ulici Herdovská v Praze 9- Kyje stavět dům. Přítomnost jeřábu naznačuje, že stavba má jít do výšky. Ačkoli obyvatelé v okolí sepsali proti černé stavbě petici, ukazuje se, že ani starosta a stavební úřad nic nezmohou. Zastavit stavbu nemůže ani policie. Celý článek ...

02.05.2013, autor: KOK, kategorie: Různé stavby
Rekonstrukce a rozšíření domova důchodců - Černý Most

Rekonstrukce a rozšíření domova důchodců - Černý Most

Na úřední desce Úřadu m.č. Praha 14 zveřejnil Odbor výstavby oznámení o zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání stavby rekonstrukce a rozšíření domova důchodců - Černý Most, Bojčenkova 1099/12. Celý článek ...

02.05.2013, autor: KOK, kategorie: Různé stavby
Zahájení územního řízení „sběrny dvůr

Zahájení územního řízení „sběrny dvůr

Na úřední desce Úřadu m.č. Praha 14 zveřejnil Odbor výstavby oznámení o zahájení územního řízení, pozvání k veřejnému ústnímu jednání „sběrny dvůr (výkup barevných a železných kovu) stavba dočasná na dobu 5ti let Praha 9, MC P14“. Celý článek ...

16.03.2012, autor: KOK, kategorie: Různé stavby
Územního řízení - Autocentrum Peugeot

Územního řízení - Autocentrum Peugeot

Odbor výstavby zveřejnil na úřední desce oznámení o zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání „Autocentrum Peugeot, Praha Černý Most“. Celý článek ...

01.03.2012, autor: KOK, kategorie: Různé stavby
Územní řízení parkovací dům Linde Gas

Územní řízení parkovací dům Linde Gas

Odbor výstavby zveřejnil na úřední desce oznámení o spojení územního a stavebního řízení, zahájení společného řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání „5 NP parkovací dům v areálu spol. Linde Gas a.s., U Technoplynu 1324, parc. č. 2668/2, k.ú. Kyje“. Celý článek ...

26.01.2012, autor: KOK, kategorie: Různé stavby
Radnice souhlasila s přijetím darů na zkvalitnění parkových ploch a veřejného prostoru

Radnice souhlasila s přijetím darů na zkvalitnění parkových ploch a veřejného prostoru

Rada městské části Praha 14 přijala usnesení č. 41/RMČ/2012 k návrhu na přijetí daru od obchodní společnosti Domansky, s. r. o., Českobrodská 566 a usnesení č. 39/RMČ/2012 Landia Management, s. r. o., Evropská 810/136, Praha 6 na zkvalitnění parkových ploch a veřejného prostoru v oblasti Kyjí, Hostavic a Černého Mostu. Celý článek ...

26.01.2012, autor: KOK, kategorie: Různé stavby
Stavba Autocentra Peugeot na Černém Mostě

Stavba Autocentra Peugeot na Černém Mostě

Rada městské části Praha 14 přijala usnesení č. 40/RMČ/2012 k návrhu stanoviska městské části Praha 14 k umístění stavby „Autocentrum Peugeot“ na pozemku parc. č. 2590/5 a 2590/19 v kat. území Kyje při ul. Skorkovská. Celý článek ...

16.01.2012, autor: KOK, kategorie: Různé stavby

Rozhodnutí o výstavbě hotelu ALEX v Hloubětíně

Odbor výstavby zveřejnil na úřední desce rozhodnutí o umístění stavby „Hotel ALEX Praha 9, Hloubětín“ společnosti I+J DEVELOPMENT s.r.o., na pozemcích parc. č. 837/2, 837/3, 837/6, 837/7, 837/8, 837/9, 837/11, 1424/5, 1424/12, 2541/1 v katastrálním území Hloubětín. Celý článek ...

22.09.2011, kategorie: Různé stavby
Magistrát prodává pozemek v Hloubětíně

Magistrát prodává pozemek v Hloubětíně

Magistrát hl. města Prahy, odbor evidence, správy a využití majetku, na úřední desce zveřejnil záměr prodat formou výběrového řízení pozemek parc.č. 1390 o výměře 37 582 m2 v k.ú. Hloubětín. Celý článek ...

15.08.2011, autor: KOK, kategorie: Různé stavby
Pronájem pozemků společnosti I+J DEVELOPMENT

Pronájem pozemků společnosti I+J DEVELOPMENT

Městská část Praha 14 zveřejnila záměr na přenechání k užívání pozemků o celkové výměře 1 268 m2 v k. ú. Hloubětín k užívání společnosti I+J DEVELOPMENT pro účely nové stavby hotelu Alex (na rohu ulic Poděbradská a Kbelská). Celý článek ...

10.08.2011, autor: KOK, kategorie: Různé stavby

Stavba hotelu Alex v Hloubětíně

Rada městské části Praha 14 přijala usnesení č. 465/RMČ/2011 k žádosti firmy I+J DEVELOPMENT, s. r. o., o stanovisko k využití pozemků v k. ú. Hloubětín, pro účely nové stavby hotelu Alex. Celý článek ...

27.07.2011, autor: KOK, kategorie: Různé stavby
Prodloužení platnosti pronájmu pozemku na parkoviště polikliniky Bioregena

Prodloužení platnosti pronájmu pozemku na parkoviště polikliniky Bioregena

Rada městské části Praha 14 přijala usnesení č. 434/RMČ/2011 k návrhu na uzavření dodatku č. 1 k prodloužení platnosti NS č. 01/OSM/0062 na pronájem části pozemku parc. č. 2727/1 v k. ú. Kyje za účelem provozování veřejného parkoviště polikliniky Bioregena. Celý článek ...

13.05.2011, autor: KOK, kategorie: Různé stavby

Nový středotlaký plynovod s přípojkami v Nedokončené ulici

Odbor výstavby a dopravy zveřejnil na úřední desce oznámení o spojení územního a stavebního řízení, zahájení společného řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání na stavbu nového středotlakého plynovodu okolo ulice Nedokončená (severní a jižní areál Praha 14). Celý článek ...

28.04.2011, autor: KOK, kategorie: Různé stavby
Vydání územního řízení novostavby tří rodinných domků v Hostavicích

Vydání územního řízení novostavby tří rodinných domků v Hostavicích

Úřad městské části Praha 14, odbor výstavby a dopravy, na úřední desce zveřejnil oznámení o rozhodnutí o umístění stavby „Novostavba 3RD Hostavice Praha 9, Hostavice“ na novostavbu tří rodinných domků Hostavice Praha 9 u Froncovy ulice. Celý článek ...

06.04.2011, autor: KOK, kategorie: Různé stavby
Pronájem pozemků na Hutích pro minigolf

Pronájem pozemků na Hutích pro minigolf

Rada městské části Praha 14 přijala usnesení č. 216/RMČ/2011 k návrhu na uzavření nájemní smlouvy na pronájem pozemků parc. č. 2251 a 2252 v k. ú. Kyje se společností Agencie TMT, s. r. o. Celý článek ...

25.03.2011, autor: KOK, kategorie: Různé stavby

Obnova katastrálního operátu v Hostavicích

Hlavní město Praha a Městské části Prahy oznamují, že bude zahájeno řízení o námitkách k obnovenému katastrálnímu operátu v katastrálním území Hostavice. Celý článek ...

06.03.2011, autor: KOK, kategorie: Různé stavby
Pokračování územního řízení novostavby tří rodinných domků v Hostavicích

Pokračování územního řízení novostavby tří rodinných domků v Hostavicích

Úřad městské části Praha 14, odbor výstavby a dopravy, na úřední desce zveřejnil oznámení o pokračování územního řízení na novostavbu tří rodinných domků Hostavice Praha 9 u Froncovy ulice. Celý článek ...

10.02.2011, autor: KOK, kategorie: Různé stavby
Zahájeno územní řízení na výstavbu areálu společnosti Kranimex

Zahájeno územní řízení na výstavbu areálu společnosti Kranimex

Úřad městské části Praha 14, odbor výstavby a dopravy, na úřední desce zveřejnil oznámení o zahájení územního řízení na umístění stavby „Výstavba areálu Kranimex“. Celý článek ...

17.08.2010, autor: KOK, kategorie: Různé stavby
Nadace Mezinárodního domu modliteb v Praze bude stavět v Kyjích na Hutích

Nadace Mezinárodního domu modliteb v Praze bude stavět v Kyjích na Hutích

Rada městské části Praha 14 přijala usnesení č. 412/RMČ/2010 k vyjádření MČ Praha 14 k námitce podané Nadací Mezinárodního domu modliteb v Praze uplatněné ke konceptu územního plánu. Celý článek ...

31.07.2010, autor: KOK, kategorie: Různé stavby

Rada vybrala poradenskou a konzultační firmu pro energetické úspory - ZŠ Gen. Janouška

Rada městské části Praha 14 přijala usnesení č. 390/RMČ/2010 k návrhu na vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu na služby pro příjemce podpory v OPŽP - „ZŠ Gen. Janouška - energetické úspory MČ Praha 14 - poradenská a konzultační činnost při realizaci projektu“. Celý článek ...

08.07.2010, autor: KOK, kategorie: Různé stavby
Stavba hotelu Alex v Hloubětíně

Stavba hotelu Alex v Hloubětíně

Rada městské části Praha 14 přijala usnesení č. 343/RMČ/2010 k vyjádření městské části Praha 14 k umístění stavby „Hotel Alex“ na pozemku parc. č. 837/2 a 837/3 v k. ú. Hloubětín. Celý článek ...

04.06.2010, autor: KOK, kategorie: Různé stavby
Rada městské části nesouhlasí se stavbou bytového domu II Zelenečská - Nehvizdská

Rada městské části nesouhlasí se stavbou bytového domu II Zelenečská - Nehvizdská

Rada městské části Praha 14 přijala usnesení 268/RMČ/2010 stanovisko městské části Praha 14 k umístění stavby „Bytový dům II Zelenečská - Nehvizdská“ na pozemku parc. č. 1072/196, k. ú. Hloubětín. Celý článek ...

04.06.2010, autor: KOK, kategorie: Různé stavby
Cyklostezka v Malešicích

Cyklostezka v Malešicích

Rada městské části Praha 14 přijala usnesení č. 267/RMČ/2010 k vyjádření městské části Praha 14 k projektové dokumentaci pro územní řízení na stavbu "Cyklotrasa Můstek - Malešice Praha 1-10, č. stavby 2950055, PD" - nová stezka pro chodce a cyklisty s odděleným provozem. Celý článek ...

03.06.2010, autor: KOK, kategorie: Různé stavby
Magistrát prodává pozemek v Hloubětíně

Magistrát prodává pozemek v Hloubětíně

Magistrát hl. města Prahy zveřejnil záměr prodat pozemek parc. č. 1390 o výměře 37 582 m2 v katastrálním území Hloubětín (pozemek se nachází mezi ulicemi Za Černým mostem, Cvrčkova, Bodláková a Branská). Celý článek ...

02.06.2010, autor: KOK, kategorie: Různé stavby

Komise územního rozvoje projednávala mrakodrapy v Hloubětíně

Na 25. jednání Komise územního rozvoje Rady MČ Praha 14 dne 12.5.2010 byl prezentován připravovaný záměr obytného komplexu „CRYSTAL TOWERS – Hloubětín“, který je umisťován na území městské části Praha 9, v těsném sousedství zástavby při ulici Na Obrátce. Jedná se o návrh výškového obytného domu, který má mít 34 pater a výšku 122 metrů (jednalo by se o nejvyšší obytný dům v Praze a zřejmě i v celé ČR). Celý článek ...

01.06.2010, autor: KOK, kategorie: Různé stavby
Prodloužení platnosti stavebního povolení vodovodu ve Vajgarské

Prodloužení platnosti stavebního povolení vodovodu ve Vajgarské

Na úřední desce Úřadu m.č. Praha 14 zveřejnil Odbor výstavby a dopravy Rozhodnutí o prodloužení platnosti stavebního povolení (Dostavba vodovodního řadu v ulici Vajgarská, k.ú. Kyje, m.č. Praha 14, Praha 9 na pozemku parc. č. 2726/4, 2746/1, 2753 v katastrálním území Kyje). Celý článek ...

01.06.2010, autor: KOK, kategorie: Různé stavby
Výstavba protihlukového valu - LIPNICKÁ DEVELOP s.r.o.

Výstavba protihlukového valu - LIPNICKÁ DEVELOP s.r.o.

Úřad městské části Praha 14, odbor výstavby a dopravy zveřejnil na úřední desce vydání rozhodnutí o změně využití území pro vybudování protihlukového zemního valu na pozemku parc. č. 1295/3 v katastrálním území Hloubětín u ulic Za Černým Mostem × Cíglerova. Celý článek ...

18.05.2010, autor: SZ P14, kategorie: Různé stavby
Rekonstrukce objektu Sadská čp. 530 v hloubětíně na mateřskou školku

Rekonstrukce objektu Sadská čp. 530 v hloubětíně na mateřskou školku

Městská část Praha 14 jako zadavatel zveřejnila na úřední desce oznámení o zadání zakázky Rekonstrukce objektu Sadská čp. 530, Praha 9 – Hloubětín (parc.č. 1072/77, 1072/169, 1072/177 a 1072/214 kú. Hloubětín). Celý článek ...

20.04.2010, autor: KOK, kategorie: Různé stavby

Stavebního povolení na dostavbu vodovodního řadu ve Vajagrské ulici

Na úřední desce zveřejnil odbor výstavby a dopravy oznámení o zahájení řízení o prodloužení platnosti stavebního povolení na stavbu: Dostavba vodovodního řadu v ulici Vajgarská, k.ú. Kyje, městská část Praha 14, Praha 9. Celý článek ...

16.04.2010, autor: KOK, kategorie: Různé stavby

Umístění stavby areálu Marino Holidays v Dolních Počernicích

Na úřední desce zveřejnila městská část Praha 14 rozhodnutí o umístění stavby (Areál Marino Holidays Praha, Dolní Počernice, ul. Nad rybníkem). Celý článek ...

13.04.2010, autor: KOK, kategorie: Různé stavby

Dodavatel na rekonstrukci objektu Sadská č. p. 530 vybrán

Rada městské části Praha 14 přijala usnesení č. 64/RMČ/2010 k rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku "Rekonstrukce objektu Sadská č. p. 530, Praha 9 - k. ú. Hloubětín" zadanou v otevřeném řízení dle ust. § 21 odst. 1 písm. a) zák č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Celý článek ...

13.04.2010, autor: KOK, kategorie: Různé stavby

Schválení výzvy na dodání skateboardových překážek

Rada městské části Praha 14 přijala usnesení č. 165/RMČ/2010 k návrhu na zadání veřejné zakázky malého rozsahu „Dodání skateboardových překážek“ dle ustanovení zákona č. 137/2006 Sb. Celý článek ...

12.04.2010, autor: KOK, kategorie: Různé stavby

Veřejná zakázka na rekonstrukci komunikací V Novém Hloubětíně

Hlavní město Praha, odbor městského investora Magistrátu hl.m.Prahy, zveřejnil ve zjednodušeném podlimitním řízení výzvu k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace veřejné zakázky na zhotovení díla – stavba č. 40297 „TV Hloubětín“, etapa 0001 – rekonstrukce komunikací I. Celý článek ...

11.03.2010, autor: KOK, kategorie: Různé stavby
Rada MČ nesouhlasí s oplocením v Hloubětíně

Rada MČ nesouhlasí s oplocením v Hloubětíně

Rada městské části Praha 14 přijala usnesení č. 103/RMČ/2010 k vyjádření městské části Praha 14 k umístění stavby "Oplocení pozemku parc. č. 1072/195 v katastrálním území Hloubětín" mezi ul. Zelenečskou a Sadskou. Celý článek ...

18.02.2010, kategorie: Různé stavby

Zahájení územního řízení - Areál Marino Holidays

Na úřední desce zveřejnil odbor výstavby a dopravy Úřadu městské části Praha 14 oznámení o zahájení územního řízení k žádosti společnosti Saint Tropez Production, s r.o. o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby Areál Marino Holidays Praha, Dolní Počernice, ul. Nad rybníkem. Celý článek ...

11.02.2010, autor: KOK, kategorie: Různé stavby

Odstranění řadových garáží bude provádět společnost EKIS

Rada městské části Praha 14 přijala usnesení č. 63/RMČ/2010 k návrhu na vyhodnocení zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu na realizaci akce „odstranění staveb řadových garáží na pozemcích parc. č. 2626/39 až 45, k. ú. Kyje“. Celý článek ...

23.12.2009, autor: KOK, kategorie: Různé stavby
Travnatý zákryt okolí kolejnic má podstatný vliv na snížení hlučnosti - Vysočany Českomoravská ulice

Stavební povolení pro tramvajovou trať na Poděbradské

Magistrát hl. m. Prahy, odbor dopravy, vydal stavební povolení pro stavbu „TT Poděbradská“. Jedná se o rekonstrukci tramvajové trati, která je uložena ve velkoplošných kolejových panelech a bude nahrazena klasickou konstrukcí - železobetonovými pražci ve štěrkovém loži. Zásadním nedostatkem bude to, že štěrkové lože v trati bude otevřené a pouze zastávkách bude mezi kolejnicí u nástupní hrany a nástupní hranou zadlážděn. Určitě i zde by bylo vhodnější využít svršek s travnatým zákrytem okolí kolejnic. Tak jako je to ve Vysočanech na Sokolovské a Českomoravské ulici. Je to estetické a také tento travnatý koberec má podstatný vliv na snížení hlučnosti. Celý článek ...

09.12.2009, autor: KOK, kategorie: Různé stavby

Sběrný dvůr s překládací stanicí komunálních odpadů

Úřad městské části Praha 14, odbor výstavby a dopravy vydal rozhodnutí o změně využití území, na dobu dočasnou - 5 let od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí, pro Sběrný dvůr s překládací stanicí komunálních odpadů, který bude umístěn na části pozemku parc. č. 2668/72 v katastrálním území Kyje. Celý článek ...

26.10.2009, autor: KOK, kategorie: Různé stavby

Zahájení územního řízení - Sběrný dvůr s překládací stanicí komunálních odpadů

Odbor výstavby a dopravy na úřední desce zveřejnil oznámení o Zahájení územního řízení – na Sběrný dvůr s překládací stanicí komunálních odpadů. Celý článek ...

19.10.2009, autor: KOK, kategorie: Různé stavby

Rozhodnutí o umístění stavby - Novostavba polyfunkční budovy Lehovec

Odbor výstavby a dopravy na úřední desce zveřejnil rozhodnutí o vydání územního rozhodnutí pro Novostavba polyfunkční budovy Lehovec Praha 14, Hloubětín. Celý článek ...

19.10.2009, autor: KOK, kategorie: Různé stavby
Zastavení územního řízení - Rezidenční byty U Křížovnického dvora

Zastavení územního řízení - Rezidenční byty U Křížovnického dvora

Odbor výstavby a dopravy na úřední desce zveřejnil usnesení o zastavení řízení k podání návrhu na vydání územního rozhodnutí o umístění stavby Rezidenční byty U Křížovnického dvora. Celý článek ...

02.10.2009, autor: KOK, kategorie: Různé stavby

Zahájení územního řízení - Provozní budova Ing. Ivo Přikryla

Na úřední desce Úřadu m.č. Praha 14 Odbor výstavby a dopravy zveřejnil oznámení o Zahájení územního řízení - Provozní budova Ing. Ivo Přikryla v Praze. Celý článek ...

23.09.2009, autor: KOK, kategorie: Různé stavby

Ukončení nájmů a odstranění staveb garáží v lokalitě ul. Za Rokytkou

Rada městské části Praha 14 přijala usnesení č. 482/RMČ/2009 k návrhu na ukončení nájemních smluv na pronájem pozemků v lokalitě ul. Za Rokytkou v k. ú. Kyje a odstranění staveb garáží na těchto pozemcích umístěných. Celý článek ...

16.09.2009, autor: KOK, kategorie: Různé stavby
Záměr na prodej pozemků v Hloubětíně

Záměr na prodej pozemků v Hloubětíně

Magistrát hl. města Prahy, odbor obchodních aktivit, zveřejnil na úřední desce záměr prodat formou výběrového řízení pozemky o celkové výměře 10180 m2 v Hloubětíně mezi ulicemi Poděbradská a Slévačská. Celý článek ...

09.09.2009, autor: KOK, kategorie: Různé stavby

Oprava zřejmé nesprávnosti ve výroku rozhodnutí - Rezidenční byty U Křížovnického dvora

Magistrát hl.m. Prahy, odbor stavební, zveřejnil na úřední desce rozhodnutí Oprava zřejmé nesprávnosti ve výroku rozhodnutí Rezidenční byty U Křížovnického dvora. Celý článek ...

03.09.2009, autor: KOK, kategorie: Různé stavby

Vyjádření ke změně stavby výrobního areálu Českobrodská 370

Rada městské části Praha 14 přijala usnesení č. 456/RMČ/2009 k vyjádření městské části Praha 14 ke změně stavby "Rekonstrukce a dostavba stávajícího výrobního areálu Praha, Hostavice, Českobrodská č. p. 370". Celý článek ...

01.09.2009, autor: KOK, kategorie: Různé stavby

Zastavení řízení - Rezidenční byty U Křížovnického dvora

Magistrát hl.m. Prahy, odbor stavební, jako odvolací orgán vydal rozhodnutí o zastaveném územním řízení o návrhu na umístění stavby nazvané „Rezidenční byty U Křížovnického dvora“ na pozemcích parc.č. 784/3, a 784/4 v k.ú. Hloubětín. Celý článek ...

01.09.2009, autor: KOK, kategorie: Různé stavby

Rozhodnutí Rodinné domy Nežárská-Hostavice II

Magistrát hl.m. Prahy, odbor stavební, jako odvolací orgán vydal rozhodnutí k usnesení odboru výstavby a dopravy Úřadu městské části Praha 14 č.j. OVD/52/07/ŠIKM ze dne 2.4.2009, kterým přerušil územní řízení o návrhu na umístění stavby nazvané „Rodinné domy Nežárská – Hostavice II“ Praha, Hostavice, Nežárská, Osetská, v k.ú. Hostavice, do vyřešení předběžné otázky. Celý článek ...

03.07.2009, autor: KOK, kategorie: Různé stavby
Rozhodnutí o umístění stavby - Bytový dům ve  Splavné ulici

Rozhodnutí o umístění stavby - Bytový dům ve Splavné ulici

Na úřední desce Odbor výstavby a dopravy Úřadu m.č. Praha 14 zveřejnil oznámení rozhodnutí o umístění stavby „Bytový dům o 14ti bytových jednotkách včetně přípojek inženýrských sítí Praha 9, Kyje, Splavná ul.“. Celý článek ...

10.06.2009, autor: KOK, kategorie: Různé stavby

Zahájení rekonstrukce vodovodních řadů v ul. Za Horou, Okrajová, Švestková a Třešňová

Na úřední desce Odbor výstavby a dopravy Úřadu m.č. Praha 14 zveřejnil oznámení o zahájení rekonstrukce vodovodních řadů v ul. Za Horou, Okrajová, Švestková a Třešňová. Celý článek ...

07.05.2009, autor: KOK, kategorie: Různé stavby
Zahájení územního řízení - Bytový dům Splavná ul.

Zahájení územního řízení - Bytový dům Splavná ul.

Na úřední desce Odbor výstavby a dopravy Úřadu m.č. Praha 14 zveřejnil oznámení o zahájení územního řízení - Bytový dům o 14ti bytových jednotkách včetně přípojek inženýrských sítí Praha 9, Kyje, Splavná ul. Celý článek ...

26.04.2009, autor: KOK, kategorie: Různé stavby

Zahájení územního řízení - Obytný soubor-Rokytka-Park

Do další lokality Městské části Praha 9 se chystají na tisíce nových obyvatel. Původní dělnická a později zahrádkářská kolonie „Čína“ v Hloubětíně v sousedství Vozovny Hloubětín, kde donedávna stála betonárka, se přemění na obytný soubor Park Rokytka. Na úřední desce Městská části Praha 9 bylo zveřejněno oznámení o zahájení územního řízení - Obytný soubor-Rokytka-Park. Jedná se o obytný soubor na hranici Prahy 14 a Prahy 9 s celkovou kapacitou 904 bytů. Celý článek ...

23.03.2009, autor: KOK, kategorie: Různé stavby

Rozhodnutí o umístění stavby bytového domu Svatojánská x Koclířova, Praha 9 - Kyje

Odbor výstavby a dopravy Úřadu městské části Praha 14 zveřejnil na úřední desce veřejnou vyhláškou oznámení o vydání územního rozhodnutí o stavbě bytového domu Rezidence Rajská Zahrada o devíti bytových jednotkách, s jedním podzemním podlažím, dvěma nadzemními podlažími a podkrovím. Celý článek ...

25.02.2009, autor: KOK, kategorie: Různé stavby
Parkoviště pro 27 osobních vozidel v býv. areálu Laktos

Parkoviště pro 27 osobních vozidel v býv. areálu Laktos

Rada městské části Praha 14 přijala usnesení č. 105/RMČ/2009 ve kterém je uvedeno vyjádření městské části Praha 14 k návrhu na umístění stavby parkoviště na pozemku parc. č. 2653/14, k. ú. Kyje, areál Českobrodská č. p. 1174. Celý článek ...

25.02.2009, autor: KOK, kategorie: Různé stavby

Prodloužení termínu výstavby pro Obytný blok H obytného souboru Kyje-Hutě

Odbor výstavby a dopravy Úřadu městské části Praha 14 zveřejnil na úřední desce veřejnou vyhláškou oznámení o prodloužení lhůty k dokončení stavby - Obytný blok H obytného souboru Kyje-Hutě. Stavbu provádí Hampshire Nový Hrádek s.r.o., IČ 26460084, Jankovcova 1569/2c, 170 00 Praha 7, a stavitele zastupuje společnost IMPACT engineering s.r.o., IČ 27084612, Jankovcova 2c, 170 00 Praha 7. Celý článek ...

05.02.2009, autor: KOK, kategorie: Různé stavby

Nesouhlas se stavbou domu o 3. NP na rohu ulic Svatojánská x Koclířova

Rada městské části Praha 14 přijala usnesení č. 55/RMČ/2009 k vyjádření městské části Praha 14 k návrhu na umístění stavby na pozemku parc. č. 1835 kat. území Kyje při ul. Svatojánská x Koclířova. Celý článek ...

02.02.2009, autor: KOK, kategorie: Různé stavby
Zahájení územního řízení - Parkoviště pro 27 osobních vozidel v býv. areálu Laktos

Zahájení územního řízení - Parkoviště pro 27 osobních vozidel v býv. areálu Laktos

Odbor výstavby a dopravy Úřadu městské části Praha 14 zveřejnil na úřední desce veřejnou vyhláškou oznámení o zahájení územního řízení - Parkoviště pro 27 osobních vozidel v areálu Praha 9,Kyje, Českobrodská 1174. Celý článek ...

27.01.2009, autor: KOK, kategorie: Různé stavby

Rozhodnutí o umístění stavby - Chodník Zelenečská - Kolbenova

Odbor výstavby a dopravy Úřadu městské části Praha 14 zveřejnil na úřední desce veřejnou vyhláškou oznámení rozhodnutí o umístění stavby - Chodník Zelenečská – Kolbenova. Celý článek ...

05.01.2009, autor: kok, kategorie: Různé stavby

Novostavba bytového domu Svatojánská × Koclířova

Na Úřední desce Městské části Praha 14 zveřejnil Odbor výstavby a dopravy oznámení o
zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání na novostavbu bytového domu "Rezidence Rajská Zahrada" na rohu ulic Svatojánská × Koclířova v Praze 9 - Kyje (na pozemku parc. č. 1835, katastrální území Kyje). Celý článek ...

28.11.2008, autor: KOK, kategorie: Různé stavby

Rozhodnutí o odvolání k nástavbě v Jordánské ulici

Na úřední desce úřadu MČ Praha 14 je zveřejněno rozhodnutí stavebního odboru Magistrátu hl.m. Prahy o odvolání sousedů ke stavbě „Nástavba a stavební úpravy objektu čp.978, ul. Jordánská, Kyje“ na pozemku parc. č. 2882/5 včetně vybudování 13 parkovacích stání. Opožděné odvolání proti stavbě bylo zamítnuto.

24.11.2008, kategorie: Různé stavby

Výstavba chodníku mezi ulicemi Zelenečská-Kolbenova v Hloubětíně

Na úřední desce úřadu MČ Praha 14 byla zveřejněno oznámení o spojení územního a stavebního řízení, zahájení společného řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání ve věci výstavby chodníku mezi ulicemi Zelenečská-Kolbenova v Hloubětíně. Odbor výstavby a dopravy nařídil k projednání žádosti veřejné ústní jednání na den 22. 12 v 10:00 hodin se schůzkou pozvaných v Úřadu Městské části Praha 14, Bří Venclíků 1073, 3.p., č.311.

 

Diskuzní fórum

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

Zatím tu není žádný diskuzní příspěvek.

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

© Kyjský občanský klub, Kontakt: kyjeok (zavináč) seznam (tečka) cé zet
© Design, redakční systém: Webdesignum 2008 - 2011