Hlavní menu:

16.03.2012, autor: KOK, kategorie: Různé stavby

Územního řízení - Autocentrum Peugeot

Územního řízení - Autocentrum Peugeot

Odbor výstavby zveřejnil na úřední desce oznámení o zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání „Autocentrum Peugeot, Praha Černý Most“.

Žadatelem je společnost Domanský s.r.o., kterou zastupuje Petr Šťastný, Okružní 9, 586 01 Jihlava.

Společnost Domanský s.r.o. podala dne 23.2.2012 a doplnila dne 12.3.2012 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby „Autocentrum Peugeot, Praha Černý Most“, včetně připojení na komunikaci Skorkovská, zpevněných ploch, oplocení, přípojek vody, kanalizace, STL plynu a rozvodů NN), na pozemcích parc. č. 2590/5, 2590/19, v katastrálním území Kyje.

Záměrem je výstavba dvoupodlažní budovy autocentra (z východu bude přiléhat jednopatrové kryté stání s parkovací plochou na střeše).

Odbor výstavby zároveň nařídil k projednání žádosti veřejné ústní jednání na den 19. dubna 2012 (čtvrtek) v 10:00 hodin se schůzkou pozvaných v kanceláři č. dv. 207.

Závazná stanoviska dotčených orgánů, námitky účastníků řízení a připomínky veřejnosti musí být uplatněny nejpozději při veřejném ústním jednání, jinak se k nim nepřihlíží. Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Úřad městské části Praha 14, odbor výstavby, úřední dny: Po a St: 7.30 - 18.00 hod. v ostatních dnech po telefonické domluvě).

» Přejít na článek Územního řízení - Autocentrum Peugeot na webu http://www.praha14.cz/.

 

Diskuzní fórum

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

Zatím tu není žádný diskuzní příspěvek.

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

© Kyjský občanský klub, Kontakt: kyjeok (zavináč) seznam (tečka) cé zet
© Design, redakční systém: Webdesignum 2008 - 2011