Hlavní menu:

Podmenu:U Čeňku

 
U Čeňku
U Čeňku

Cílem je navrhnout koncepci a vybudovat 300 ha centrálního parku městské části, který je součástí největšího českého přírodního parku Klánovice – Čihadla. Současně je také klíčovým prvkem zeleného pásu táhnoucího se do centra města až k Vítkovu. Je zde proto třeba jak silný koncept, tak mnohostranné využití pro nejrůznější sportovní aktivity a rovněž pro chvíle odpočinku a relaxace v klidu přírody pro sousedící obytné oblasti i celé město.
Rozkládá se na území více městských částí (Horní Počernice, Dolní Počernice, Černý Most, Hostovice). Již proběhlo posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) a bude zahájena etapa 0001.

(32 článků)

 
23.07.2013, autor: KOK, kategorie: U Čeňku
Park U Čeňku – výběrové řízení

Park U Čeňku – výběrové řízení

Magistrát zahájil otevřené výběrové řízení na první etapu výstavby parku U Čeňku. První etapa bude probíhat v centru budoucího parku, jižně od sídliště Černý Most (mezi ulicí Arnošta Valenty a potokem Chvalka). Jedná se o zemní práce a vybudování komunikace. Výstavba by měla začít ještě letos a vyjde maximálně na 30 miliónů korun, definitivní cena ale vzejde z výběrového řízení. Součástí projektu je dětské hřiště, hřiště pro seniory, víceúčelové travnaté hřiště a terénní valy i výhledy pro pěší. Celý článek ...

23.11.2011, autor: KOK, kategorie: U Čeňku
Rozhodnutí o umístění stavby Revitalizace Čihadla II

Rozhodnutí o umístění stavby Revitalizace Čihadla II

Odbor výstavby a dopravy úřadu městské části Praha 14 zveřejnil na úřední desce rozhodnutí o umístění stavby „Revitalizace Čihadla II Svépravický potok, potok Chvalka“. Celý článek ...

23.11.2011, autor: KOK, kategorie: U Čeňku
Rozhodnutí o změně pro rekreační park U Čeňku

Rozhodnutí o změně pro rekreační park U Čeňku

Odbor výstavby a dopravy úřadu městské části Praha 14 zveřejnil na úřední desce rozhodnutí o změně územního rozhodnutí o využití území „Rekreační park U Čeňku, etapa 0001 a 0003“. Celý článek ...

12.08.2011, autor: KOK, kategorie: U Čeňku
Zahájení územního řízení Rekreační park U Čeňku

Zahájení územního řízení Rekreační park U Čeňku

Odbor výstavby a dopravy zveřejnil na úřední desce oznámení o zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání na stavbu č. 4502 „Rekreační park U Čeňku, etapa 0001 a 0003“. Celý článek ...

12.08.2011, autor: KOK, kategorie: U Čeňku
Zahájení územního řízení - Revitalizace Čihadla II

Zahájení územního řízení - Revitalizace Čihadla II

Odbor výstavby a dopravy zveřejnil na úřední desce oznámení o zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání na stavbu „Revitalizace Čihadla II koryta - Svépravický potok, potok Chvalka“. Celý článek ...

21.04.2011, autor: KOK, kategorie: U Čeňku

Pronájem pozemku v Hostavicích pro kynologické cvičiště

Magistrát hlavního města Prahy, Odbor ochrany prostředí, zveřejnil na úřední desce oznámení o záměru pronajmout část pozemku parc. č. 896 k.ú. Hostavice o výměře 4 630 m2 za účelem provozování kynologického cvičiště stávajícímu uživateli základní organizaci č. 268 Českého kynologického svazu za dohodnuté nájemné 7,-Kč/m2/rok na dobu neurčitou. Celý článek ...

14.06.2010, autor: KOK, kategorie: U Čeňku
Změna územního rozhodnutí Rekreační park U Čeňku I. a III. etapa

Změna územního rozhodnutí Rekreační park U Čeňku I. a III. etapa

Na úřední desce zveřejnil 14.6.2010 odbor výstavby a dopravy Úřadu městské části Praha 14 oznámení o Rozhodnutí - oprava zřejmých nesprávností (Rekreační park U Čeňku etapa 0001 a 0003). Celý článek ...

14.04.2010, autor: KOK, kategorie: U Čeňku

Vydáno rozhodnutí o změně využití území pro Rekreační park U Čeňku

Na úřední desce zveřejnila městská část Praha 14 rozhodnutí o změně využití území pro účel Rekreační park U Čeňku, etapa 0001 a 0003. Celý článek ...

18.02.2010, autor: KOK, kategorie: U Čeňku

Zahájení územního řízení - Rekreační park U Čeňku I. a III. etapa

Na úřední desce zveřejnil odbor výstavby a dopravy Úřadu městské části Praha 14 oznámení o zahájení územního řízení k žádosti MHMP, který zastupuje společnost Stavokontrol s.r.o. o vydání územního rozhodnutí o změně využití území a umístění staveb akce - Rekreační park U Čeňku I. a III. Etapa. Celý článek ...

09.12.2009, autor: KOK, kategorie: U Čeňku

Odbahnění rybníka V Pískovně

Odbor ochrany prostředí magistrátu hlavního města Prahy zveřejnil na úřední desce oznámení na poptávkové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na Odbahnění rybníka V Pískovně v k.ú. Dolní Počernice. Celý článek ...

14.09.2009, autor: KOK, kategorie: U Čeňku

Rekreační park U Čeňku - závěr zjišťovacího řízení

Na úřední desce zveřejnilo Ministerstvo životního prostředí oznámení o zveřejnění závěru zjišťovacího řízení vlivů na životní prostředí na záměr „Rekreační park U Čeňku“ umisťovaný mezi sídlištěm Černý Most a Dolními Počernicemi. Celý článek ...

11.08.2009, kategorie: U Čeňku
Vyjádření MČ P14 k rekreačnímu park U Čeňku

Vyjádření MČ P14 k rekreačnímu park U Čeňku

Rada městské části Praha 14 přijala usnesení č. 424/RMČ/2009 k vyjádření městské části Praha 14 k zjišťovacímu řízení dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí pro záměr "Rekreační park U Čeňku". Celý článek ...

21.07.2009, autor: KOK, kategorie: U Čeňku
EIA - Rekreační park U Čeňku

EIA - Rekreační park U Čeňku

Na úřední desce zveřejnilo Ministerstvo životního prostředí oznámení o posuzování vlivů na životní prostředí na záměr „Rekreační park U Čeňku“ mezi sídlištěm Černý Most a Dolními Počernicemi. Celý článek ...

02.06.2009, autor: KOK, kategorie: U Čeňku
Pozemek parc.č. 2635/8 v k.ú. Kyje na vrchu Čihadla mezi Ocelkovou ulicí a tokem Rokytky

Zalesnění zemědělského pozemku parc.č.2635/8 v k.ú. Kyje

Na úřední desce Odbor výstavby a dopravy Úřadu m.č. Praha 14 zveřejnil oznámení o zahájení územního řízení - Zalesnění zemědělského pozemku parc.č. 2635/8 v k.ú. Kyje. Celý článek ...

02.06.2009, autor: KOK, kategorie: U Čeňku

Oznámení o pokračování řízení - Suchá nádrž RN-29 Čihadla

Na úřední desce Odbor výstavby a dopravy Úřadu m.č. Praha 14 zveřejnil Oznámení o pokračování řízení - Suchá nádrž RN-29 Čihadla. Celý článek ...

19.02.2009, autor: KOK, kategorie: U Čeňku

Změna vodního díla - Rybník Martiňák - rekonstrukce hráze

Odbor výstavby a dopravy Úřadu městské části Praha 14 zveřejnil na úřední desce veřejnou vyhláškou oznámení o zahájení řízení o vydání povolení ke změně vodního díla - Rybník Martiňák - rekonstrukce hráze. Celý článek ...

28.01.2009, autor: KOK, kategorie: U Čeňku

Rozhodnutí o umístění stavby – Martiňák odvoz sedimentu

Odbor výstavby a dopravy Úřadu městské části Praha 14 zveřejnil na úřední desce veřejnou vyhláškou oznámení rozhodnutí o umístění stavby - Rybník Martiňák, provizorní komunikace pro odvoz sedimentu. Celý článek ...

22.12.2008, autor: KOK, kategorie: U Čeňku

Rekonstrukce a odbahnění nádrže Martiňák

Rybník Martiňák leží ve východní části Prahy na Svépravickém potoce a potoce Chvalka a v nejbližší době bude zahájena jeho rekonstrukce. Celý článek ...

02.12.2008, autor: KOK, kategorie: U Čeňku

Výstavba provizorní komunikace pro odvoz sedimentu z rybníku Martiňák

Na úřední desce úřadu MČ Praha 14 byla zveřejněno oznámení o zahájení řízení ve věci umístění stavby „Rybník Martiňák, provizorní komunikace pro odvoz sedimentu“. Žádost o územního rozhodnutí o umístění stavby podalo Hlavní město Praha, Magistrát hlavního města Prahy, Odbor ochrany prostředí, které zastupuje sinpps s.r.o., IČ 62584332, Antala Staška 34, 140 00 Praha 4. Žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby "Rybník Martiňák -rekonstrukce a odbahnění nádrže" se týká provizorní komunikace pro odvoz sedimentu na pozemku parc. č. 1438/1, katastrální území Dolní Počernice. Odbor výstavby a dopravy úřadu MČ Praha 14 nařídil k projednání žádosti veřejné ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den 22. prosince 2008 (pondělí) v 9:00 hodin se schůzkou pozvaných na Úřadu Městské části Praha 14, Bří Venclíků 1073, Praha 9, 3. p., č.311.

02.12.2008, autor: KOK, kategorie: U Čeňku

Vyjádření MČ k dokumentaci rekreačního parku V Čeňku

Rada městské části Praha 14 přijala usnesení č. 605/RMČ/2008 k „Návrhu vyjádření k dokumentaci k žádosti o vydání rozhodnutí o změně využití území "Rekreační park U Čeňku etapa I. a III." K předloženou dokumentaci požaduje doplnit dle připomínek, které jsou v příloze usnesení.

12.11.2008, kategorie: U Čeňku

Rekreační park U Čeňku - I. a III. etapa

Na svém 11. jednání Komise životního prostředí (dne 5.11.2008) projednala dokumentaci pro územní řízení. Řešené území I. etapy je na jihu vymezeno břehem stávaného potoka Chvalka a hrází rybníka Martiňák a na severu souvislou zástavbou sídliště Černý Most. Na západě je hranicí stávající cyklotrasa vedoucí z Černého Mostu do Dolních Počernic a na východě území kopíruje hranice území I. etapy průběh nové cyklostezky. Řešené území III. etapy leží na jižním okraji zástavby Dolních Počernic, je omezeno na západě břehem území V Pískovně, ze severu hrází rybníka Martiňák včetně břehu Svépravického potoka a z východu je vymezeno hranou nově budovaného golfového areálu. Celé řešené území je v ploše cca 42,5 hektaru a zahrnuje jak plochy zeleně tak komunikace, veřejné osvětlení, dětská hřiště a sportovní plochy, plochy pro cyklosporty a in line brusle. Komise životního prostředí neměla námitky k předložené dokumentaci pro územní rozhodnutí.

06.10.2008, kategorie: U Čeňku

Výstavba obřího parku u Černého Mostu nabírá zpoždění

Stále jen na papíře zůstává ambiciózní projekt výstavby 170ti hektarového parku nedaleko sídliště Černý Most. Blíže viz článek zveřejněný v Pražském deníku 6.10.2008.

04.07.2008, kategorie: U Čeňku

Urbanistická studie - park U Čeňku

Na straně 18-20 v čísle 7-8/2008 Listů Prahy 14 byl zveřejněn článek "Urbanistická studie - park U Čeňku". Na dvoustraně je mapa urbanistického záměru a popis parku

02.04.2008, kategorie: U Čeňku

Souhlas se studií "rekreační park U Čeňku"

Rada městské části Praha 14 na svém jednání dne 1.4.2008 schválila usnesení č. 161/RMČ/2008 ke studii "rekreační park U Čeňku", ve kterém vyslovila souhlas s návrhem studie "rekreační park U Čeňku" - Černý Most, Dolní Počernice a doporučuje jeho postupnou realizaci, tak aby park mohl sloužit k rekreaci i sportu co nejdříve a ukládá sdělit stanovisko městské části Praha 14 žadateli Stavokontrol, s. r. o., Podbabská 13, Praha 6 do 15. 4. 2008".

19.07.2007, kategorie: U Čeňku

Zahájení revitalizace suchého poldru na Čihadlech

19. července 2007 v 10.00 hodin byla na hrázi suchého poldru Čihadla zahájena radním hl. m. Prahy Petrem Štěpánkem revitalizace suchého poldru na Čihadlech.
Suchý poldr Čihadla byl vybudován v 80. letech minulého století a slouží k zachycování přívalových srážek z povodí Rokytky, tedy k rozlití vody na vhodném místě. V oblasti tohoto suchého poldru Čihadla budou rekonstruována koryta potoků. Připravená revitalizace této lokality je nejrozsáhlejší a největší přírodě blízkou obnovou vodních toků v Praze, jak se uvádí v tiskové zprávě magistrátu. Celý článek ...

28.11.2006, kategorie: U Čeňku

Revitalizace Rokytky v prostorách retenční nádrže, k.ú. Kyje a Hostavice

KOK obdržel oznámení o zahájení řízení dle zák. 114/1992 Sb. ve věci Čihadla-revitalizace Rokytky v prostorách retenční nádrže, k.ú. Kyje a Hostavice. KOK obdržel část dokumentace -technickou zprávu a situační výkres. Revitalizací se rozumí úprava současné regulace toku Rokytky v záplavovém pásmu suchého poderu. Jedná se o vyčistění celého prostoru, obnovení meandrů Rokytky a osázení tohoto prostoru novou vegetací. KOK se k předloženému projektu nevyjádřil.

22.05.2006, kategorie: U Čeňku

Podání připomínek k navrhovanému golfovému areálu - Dolní Počernice

Podle § 6 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí č. 100/2001 Sb. ve znění zákona č. 93/2004 Sb. podal Kyjský občanský klub vyjádření k dokumentaci pro navrhovaný záměr na "Golfový areál GOLF RESORT BLACK BRIDGE Praha 9 - Dolní Počernice".
Areál golfového hřiště GOLF RESORT BLACK BRIDGE bude realizován na celkové ploše cca 75,06 ha v prostoru jižně od sídliště Černý Most - s ohraničením rybníkem Martiňákem (Čeňkem), potokem Chvalka, nájezdem na Pražský okruh (R1) od obchodního střediska IKEA a výběžkem Xaverovského háje. Celý článek ...

05.10.2005, kategorie: U Čeňku

Vyhodnocení výběrového řízení na pronájem pozemků na golfové hřištěo

Dle předpokladu vyhrála výběrové řízení na pronájem pozemků v k.ú. Dolní Počernice a v k.ú. Horní Počernice ve vlastnictví hlavního města Prahy za účelem výstavby a provozování golfového hřiště společnost Golf resort Černý Most. Tato společnost získala na dobu 25-ti let s právem jejího prodloužení o dalších 10 let pronájem pozemků za účelem výstavby a provozování golfového hřiště za nájemné ve výši 5,-Kč/m2/rok za plochy sportoviště, 100,-Kč/m2/rok za plochy zázemí klubu, 30,-Kč/m2/rok za plochy parkoviště a 1,-Kč/m2/rok za doprovodné plochy hřiště a pro veřejnou zeleň (zatravněné nebo ozeleněné).

27.06.2005, kategorie: U Čeňku

Výběrové řízení na pronájem pozemků v k.ú. Dolní Počernice a Horní Počernice pro výstavbu a provozování golfového

Odbor obchodních aktivit Magistrátu hl.m. Prahy vyhlásil výběrové řízení na pronájem pozemků v k.ú. Dolní Počernice a v k.ú. Horní Počernice ve vlastnictví hlavního města Prahy za účelem výstavby a provozování golfového hřiště. Favoritem k investičnímu záměru je zřejmě společnost „Golf resort“. Golfové hřiště by mělo být umístěno mezi rybníkem Martiňák, Dolními Počernicemi, silničním okruhem okolo Prahy R1, Horními Počernicemi a sídlištěm Černý Most. Předání nabídek je do 30.6.2005.

23.06.2005, kategorie: U Čeňku

Studie Přírodní park „Na Čeňku“

Útvaru rozvoje HMP objednal zpracování záměru na zbudování přírodního parku na rozhraní MČ Praha 14 a Praha-Dolní Počernice v údolní nivě Rokytky. V návrhu není situováno umístění jednotlivých prvků volnočasových aktivit (kromě golfového hřiště), má malý podíl zalesněného území a do studie není zahrnuta plocha celého vrchu Čihadla a lokalita Kyjského Rybníku.

20.05.2003, kategorie: U Čeňku

EIA - Oznámení záměru Golfový areál GOLF RESORT BLACK BRIDGE

Areál golfového hřiště GOLF RESORT BLACK BRIDGE bude realizován na celkové ploše cca 75,06 ha v prostoru jižně od sídliště Černý Most - s ohraničením rybníkem Martiňákem (Čeňkem), potokem Chvalka, nájezdem na Pražský okruh (R1) od obchodního střediska IKEA a výběžkem Xaverovského háje. Zástavba Dolních Počernic je od vlastního hřiště oddělena pásem pozemků, které jsou využívány jako pole. Celý článek ...

Zalesnění zemědělského pozemku na Čihadlech

Občanské sdružení Kyjský občanský klub je účastníkem správního řízení k zalesnění zemědělského pozemku parc.č. 2632/4 a 2635/8, k.ú. Kyje na vrchu Čihadla. Na toto nové zalesnění byla v dubnu 2007 zpracována společností Lesprojekt Stará Boleslav projektová dokumentace "Projekt zalesnění zemědělského pozemku pare. č. 2632/4 a 2635/8 v k. ú. Kyje". Navržené území k zalesnění leží východně od Kyjí a jihozápadně od zástavby sídliště Černý Most. Jedná se o dvě plochy vzdálené od sebe cca 100 m, které leží na vyvýšené plošině, kterou nyní tvoří většinou travnatý porost. Celý článek ...

 

Diskuzní fórum

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

Zatím tu není žádný diskuzní příspěvek.

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

© Kyjský občanský klub, Kontakt: kyjeok (zavináč) seznam (tečka) cé zet
© Design, redakční systém: Webdesignum 2008 - 2011