Hlavní menu:

10.08.2011, autor: KOK, kategorie: Různé stavby

Stavba hotelu Alex v Hloubětíně

Rada městské části Praha 14 přijala usnesení č. 465/RMČ/2011 k žádosti firmy I+J DEVELOPMENT, s. r. o., o stanovisko k využití pozemků v k. ú. Hloubětín, pro účely nové stavby hotelu Alex.

Rada městské části Praha 14 usnesením č. 465/RMČ/2011 souhlasí s vydáním předběžného souhlasu firmě I+J DEVELOPMENT, s. r. o., s umístěním příjezdové komunikace na pozemek parc. č. 837/7, k. ú. Hloubětín, která bude vybudována podle projektové dokumentace v šíři maximálně 4,5 m tak, aby korespondovala s geometrickým plánem č. 611-104/93 zpracovaným Ing. Zázvorkou dne 6. 2. 1993 pro účely zápisu věcného břemene práva jízdy a chůze, za podmínky uzavření nájemní smlouvy. Zároveň Rada městské části Praha 14 souhlasila s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem pozemků v k. ú. Hloubětín, které budou trvale nebo dočasně dotčené stavbou a její realizací, firmě I+J DEVELOPMENT, s. r. o.

Zároveň v usnesení č. 466/RMČ/2011 Rada městské části Praha 14 souhlasila s přijetím daru od obchodní společnosti I+J DEVELOPMENT, s. r. o., Praha 9 na zlepšení občanské vybavenosti.

K hotelu Alex již dříve Rada městské části Praha 14 přijala snesení č. 343/RMČ/2010 k vyjádření městské části Praha 14 k umístění stavby „Hotel Alex“ na pozemku parc. č. 837/2 a 837/3 v k. ú. Hloubětín.

Hotel Alex navrhovaný společností DEVELOPMENT, s. r. o. je čtyřpodlažní stavba umisťovaná v parku na rohu ulic Poděbradská a Kbelská, před uliční frontu domů v Mochovské ulici. Přístup k hotelu by měl být od odbočky z Kbelské ulice ke Komzumní ulici přes pozemky ve vlastnictví MČ Praha 14 (viz text výše a usnesení č. 465/RMČ/2011).

» Přejít na článek Stavba hotelu Alex v Hloubětíně na webu http://www.praha14.cz/.

 

Diskuzní fórum

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.
19.08.2011 06:27:42,
Hotel na tak rušné křižovatce?

Nedovedu si představit hotel na tak rušné křižovatce. To asi nebude žádný čtyřhvězdičkový, ale spíše ubytovna, takže to potom budou s návštěvníky jen různé problémy. Jako by už těch problémů s nepřísobivými nebylo dost i bez nové stavby.

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

© Kyjský občanský klub, Kontakt: kyjeok (zavináč) seznam (tečka) cé zet
© Design, redakční systém: Webdesignum 2008 - 2011