Hlavní menu:

02.06.2010, autor: KOK, kategorie: Různé stavby

Komise územního rozvoje projednávala mrakodrapy v Hloubětíně

Na 25. jednání Komise územního rozvoje Rady MČ Praha 14 dne 12.5.2010 byl prezentován připravovaný záměr obytného komplexu „CRYSTAL TOWERS – Hloubětín“, který je umisťován na území městské části Praha 9, v těsném sousedství zástavby při ulici Na Obrátce. Jedná se o návrh výškového obytného domu, který má mít 34 pater a výšku 122 metrů (jednalo by se o nejvyšší obytný dům v Praze a zřejmě i v celé ČR).

V průběhu společného jednání členů komise životního prostředí a územního rozvoje a byl posuzován projekt na ploše cca 9 400 m2 umisťovaný západně od ulice Na Obrátce v k.ú. Hloubětín na území městské části Praha 9. Podle územního plánu je pozemek součástí smíšeného území SV – G na které je však umisťován objekt skládající se z 4 obytných objektů s 34 nadzemními podlažími a výšce 122 metrů. Obytné objekty jsou umístěny na společném objektu, ve kterém jsou umístěny obchodní plochy a parking pro vozidla.
Zástupce zpracovatele studie, společnost LOXIA, a.s., seznámil obě komise s urbanisticko - architektonickým pojetím, se zapracováním místních podmínek a s novým řešením tunelového vedení Kbelské (Průmyslového polookruhu) v úseku mezi Poděbradskou – Kolbenovou. Objekt CRYSTAL TOWERS vytváří novou dominantu, celkový počet bytů je cca 514 a celkový počet parkovacích stání cca 625.
V diskuzi členů komisí zazněly nejčastěji dotazy, týkající se zatížení radiálních komunikací automobilovou dopravou, dopravního řešení a dopravy v klidu pro celou východní oblast Prahy – dokončení západní části Vysočanské radiály (od Kbelské k Balabence), rozvojových záměrů na Praze 9 – Vysočany – Park Rokytka, Soubor Tesla a další v území mezi Freyovou – Kbelskou, obslužností jednotlivých projektů na severní i jižní straně Poděbradské, vč. dotazu na zajištění základní školy s předpokládaným nárůstem obyvatel na P9.
Společný návrh Usnesení komisí životního prostředí a územního rozvoje zněl:
KŽP a KÚR požadují do doby vydání územního rozhodnutí na stavbu „Crystal towers“ při ul. Na obrátce, aby Hl. m. Praha garantovalo komplexní řešení dopravy na území MČ Praha 9 a MČ Praha 14 v širších vztazích, zejména dokončení Vysočanské radiály v celé původní navrhované trase (západní část), vyřešení dopravního uzlu Balabenka, dokončení nově 1 navrhovaného tunelu souběžného s ulicí Kbelská v celé délce, dopravy v klidu a dopravní obslužnosti dané lokality.
Komise územního rozvoje usnesení nepřijala.

Blíže viz zápis z jednání Komise územního rozvoje Rady MČ Praha 14 ze dne 12.5.2010
http://www.praha14.cz/komise_2/ur/2010/zapis_25_12_5.pdf

Komentář k návrhu:
Výška navrhované stavby se zcela vymyká okolní zástavbě stávající a také i plánované zástavbě (například přestavba areálu Tesla). Výšková budova s názvem KOLBEN TOWER ve Vysočanech by měla být vysoká přibližně 80 metrů (22 podlaží).

Mrakodrapy v ČR:
City Tower, bývalá budova Československého rozhlasu, je se 109 metry výšky asi dosud nejvyšší budovou v Praze (27 podlaží). Celkem 104 metrů vysoká budova City Empiria, bývalý Motokov, má 27 nadzemních podlaží. Bytový objekt na Pankráci ve tvaru písmene V má být vysoký 104 metrů - 153 luxusních bytů ve třiceti patrech.
Za mrakodrapy se v českých podmínkách považují administrativní budovy vyšší než 150 metrů a bytové domy vyšší než 18 pater.
Zatím nerealizované byly například kroucené věže projektu Neoriviéra v Modřanech. Také projekt Tower City Holešovice developera J&T, který by měl vyrůst u Libeňského mostu přímo u Vltavy (42 pater, to je asi 150 metrů výšky) zřejmě nebude realizován.

» Přejít na článek Komise územního rozvoje projednávala mrakodrapy v Hloubětíně na webu http://www.praha14.cz/.

 

Diskuzní fórum

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

Zatím tu není žádný diskuzní příspěvek.

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

© Kyjský občanský klub, Kontakt: kyjeok (zavináč) seznam (tečka) cé zet
© Design, redakční systém: Webdesignum 2008 - 2011