Hlavní menu:

Podmenu:Kyjský rybník

 
Kyjský rybník
Kyjský rybník

Rybník byl spolu s dalšími rybníky na Rokytce založen pravděpodobně ve 14. stol. z podnětu prvního pražského arcibiskupa Arnošta z Pardubic. Nyní prošel první fází revitalizace - odbahněním.

(36 článků)

 
18.03.2010, autor: Radek Vondra, kategorie: Kyjský rybník

KOK žádá MČ o podporu při uspořádání besedy k revitalizaci Kyjského rybníka

Mnoho kontroverzních názorů a negativních reakcí občanů je vyvoláno zejména nízkou informovaností o záměru a způsobu provádění revitalizace Kyjského rybníka. Kyjský občanský klub připravil besedu se zástupci Magistrátu, kteří revitalizaci připravili, a žádá Městkou část Praha 14 o podporu - zveřejnění pozvánky v Listech Prahy 14 a pronájem sálu v KD Kyje zdarma. Celý článek ...

05.02.2010, autor: Radek Vondra, kategorie: Kyjský rybník
Revitaliazace Kyjského rybníka - Druhá etapa

Revitaliazace Kyjského rybníka - Druhá etapa

Byla zahájena revitalizace Kyjského rybníka - druhá etapa. V jejím průběhu má vzniknout ostrov pro ptáky, podvodní hráz pro záchyt naplavenin a dojde k obnovení a osazení nových stromů v okolí rybníka a úpravám cest.
Nákres viz příloha. Celý článek ...

14.04.2009, autor: TV Nova 13.4.2009, kategorie: Kyjský rybník
Splašky z celé Prahy málem putovaly do Vltavy

Splašky z celé Prahy málem putovaly do Vltavy

Televize NOVA odvysílala rozhovor s Luďkem Pospěchem, ředitelem Ústřední čistírny odpadních vod Praha, Ivanou Awwadovou, mluvčí České inspekce životního prostředí, Robinem Nasem, zástupcem ředitele Oblastního inspektorátu ČIŽP Praha a generálním ředitelem společnosti Purum, která Kyjský rybník odbahňovala. Celý článek ...

14.04.2009, autor: ČIŽP , kategorie: Kyjský rybník
ČIŽP udělila pražské Ústřední čistírně odpadních vod 8 milionovou pokutu

ČIŽP udělila pražské Ústřední čistírně odpadních vod 8 milionovou pokutu

V lednu 2008 provedla Česká inspekce životního prostředí kontrolu střední čistírny odpadních vod v Praze (ÚČOV Praha), při níž bylo jištěno, že vypouštěné odpadní vody překračují povolené limity pro vypouštění. Na základě dalšího šetření stanovila inspekce pokutu ve výši 8 milionů korun. Celý článek ...

14.04.2009, kategorie: Kyjský rybník
Čistička dostala pokutu osm milionů. Za bahno z rybníka

Čistička dostala pokutu osm milionů. Za bahno z rybníka

Více než pět tisíc tun bahna vypustila firma Geosan při odbahňování Kyjského rybníka do kanalizace. Takové množství nečistot nebyla Ústřední čistírna odpadních vod schopna zvládnout, a proto pustila do Vltavy vodu, která obsahovala nepovolené množství některých látek, zejména dusíku. Po následné kontrole České inspekce životního prostředí (ČIŽP) dostala firma Pražské vodovody a kanalizace (PVK), která je provozovatelem čistírny, pokutu 16 milionů korun. Ta byla po odvolání snížena na polovinu. Sankce je podle vedení Ústřední čistírny odpadních vod nespravedlivá, chtějí se soudit. Celý článek ...

11.04.2009, autor: Pražský deník - 11.4.2009, kategorie: Kyjský rybník
Ústřední čistírna odpadních vod dostala pořádnou pokutu

Ústřední čistírna odpadních vod dostala pořádnou pokutu

Více než 5000 tun bahna vypustila firma Geosan při odbahňování kyjského rybníka do kanalizace. Takové množství nečistot nebyla Ústřední čistírna odpadních vod schopna zvládnout, a proto vypustila do Vltavy vodu, ve které některé látky přesahovaly povolenou mez – hlavně v koncentraci dusíku. Po následné kontrole České inspekce životního prostředí proto dostala firma Pražské vodovody a kanalizace, která je provozovatelem čistírny, pokutu 16 miliónů Kč, jež byla po odvolání snížena na polovinu. Tato částka nabyla včera právní moci. Celý článek ...

07.04.2009, autor: KOK, kategorie: Kyjský rybník

Vypuštění a výlov Kyjského rybníku

V rámci modernizace traťového úseku mezi Prahou - Libní a Běchovicemi je rekonstruován také železniční most přes Kyjský rybníku. Rybník je postupně vypuštěn a k mostu je vybudována sypaná příjezdová komunikace, včetně zásypu pod klenbami. Rekonstrukci a sanaci železničního mostu provádí společnost INSKY Ústí nad Labem - divize Lovosice. Celý článek ...

02.03.2009, autor: KOK, kategorie: Kyjský rybník
Modernizace traťového úseku Libeň - Běchovice

Modernizace traťového úseku Libeň - Běchovice

Na www stránkách Městské části Praha 14 byla zveřejněna prezentace modernizace traťového úseku Libeň – Běchovice. Celý článek ...

02.03.2009, autor: KOK, kategorie: Kyjský rybník
Animovaná prezentace průjezdu zastávkou Kyje - rekonstrukce

Animovaná prezentace průjezdu zastávkou Kyje - rekonstrukce

Animovaná prezentace projektu Průjezd železničním uzlem Praha část - Praha Libeň - Běchovice - Zastávka Kyje a most nad Kyjským rybníkem, délka cca 12 min, mluvený komentář. Celý článek ...

27.02.2009, autor: KOK, kategorie: Kyjský rybník
Oprava železničního mostu přes Kyjský rybník

Oprava železničního mostu přes Kyjský rybník

V rámci modernizace traťového úseku Praha Libeň - Praha Běchovice proběhne v tomto roce rekonstrukce železničního mostu přes Kyjský rybník. Na úřední desce MČ P14 byla zveřejněna informace pro veřejnost - Kyjský rybník – oprava mostu. Při odbahnění Kyjského rybníka došlo při odpouštění hladiny Kyjského rybníka k úhynu ryb a také k úhynu škeblí, tak doufejme, že nový investor bude více dbát na ochranu přírody při provádění veškerých prací souvisejících s opravou železničního mostu přes Kyjský rybník. Celý článek ...

04.07.2008, kategorie: Kyjský rybník

Odbahnění Kyjského rybníku

Na straně 15 v čísle 7-8/2008 Listů Prahy 14 byl zveřejněn článek "Odbahnění Kyjského rybníku", který popisuje stav prací prováděných v rámci odbahnění Kyjského rybníku.

23.06.2008, kategorie: Kyjský rybník

Srnčí mládě vyproštěno z bahna vypuštěného Kyjského rybníku

Odchytová služba pražských strážníků v sobotu okolo šesté hodiny ráno vyprostila z bahna vypuštěného Kyjského rybníku asi měsíc staré srnčí mládě. Po ošetření veterinárním lékařem mládě převezli do útulku ve Velké Chuchli.

02.05.2008, kategorie: Kyjský rybník

Záchranný transfer hnízda labutí velkých v Praze na Kyjském rybníku

Na Kyjském rybníku probíhá čištění (odčerpávání sedimentu) z velkého Kyjského rybníka. Bahno ze dna rybníka je odsáváno speciálními čerpadly a je spolu s vodou přečerpáváno do retenční nádrže. Na tomto černém rybníce s rychle se zdvihající vodní hladinou hnízdí labutí pár, který sedí na osmi vejcích. Dne 20.4.2008 proběhla záchranná akce, kterou provedli členové DES OP (dobrovolný ekologický spolek - ochrana ptactva) z Plzně. Původní záměr byl labutím vejce odebrat a vylíhnout je v umělé líhni, ale byla zvolena varianta. Z přivezených pneu-duší a dřevěných latí zhotovili členové DES OP plovoucí vor, na který hnízdo přenesli. Stoupající hladina tak neohrožuje hnízdící pár a v polovině května by se mohly z osmi vajec vylíhnout mladé labutě. Blíže viz zpráva DES OP.
Na Kyjském rybníku probíhá čištění (odčerpávání sedimentu) z velkého Kyjského rybníka. Bahno ze dna rybníka je odsáváno speciálními čerpadly a je spolu s vodou přečerpáváno do retenční nádrže. Na tomto černém rybníce s rychle se zdvihající vodní hladinou hnízdí labutí pár, který sedí na osmi vejcích. Dne 20.4.2008 proběhla záchranná akce, kterou provedli členové DES OP (dobrovolný ekologický spolek - ochrana ptactva) z Plzně. Původní záměr byl labutím vejce odebrat a vylíhnout je v umělé líhni, ale byla zvolena varianta. Z přivezených pneu-duší a dřevěných latí zhotovili členové DES OP plovoucí vor, na který hnízdo přenesli. Stoupající hladina tak neohrožuje hnízdící pár a v polovině května by se mohly z osmi vajec vylíhnout mladé labutě. Blíže viz zpráva DES OP.

Ke stažení: Odbahneni-Kyjskeho-rybniku-v-praxi-_-rajce.net-1.htm, 11 kB

01.11.2007, autor: KOK, kategorie: Kyjský rybník
Odbahněním kyjského rybníka - změna technologie

Odbahněním kyjského rybníka - změna technologie

Vzhledem k různým dotazům občanů na způsob postupu odbahnění Kyjského rybníka, občanské sdružení Kyjský občanský klub se písemně obrátilo na odbor ochrany životního prostředí MHMP s několika dotazy na průběh přípravy tohoto projektu, použitou technologii (změna oproti projektu), množství vytěženého sedimentu, místo likvidace nebezpečného odpadu (bahno je kontaminované ropnými látkami) apod. V příloze jsou odpovědi, které objasní celou situaci.

» Přejít na článek Odbahněním kyjského rybníka - změna technologie na webu http://praha14.zeleni.cz/.

Ke stažení: Odbahnění, 9 kB

25.08.2007, kategorie: Kyjský rybník

Co zabilo ryby v Kyjích?

Rybáři předali městu výsledky šetření úhynu ryb. Za úhyn ryb může počasí, nedostatek kyslíku a špinavá voda. Vyplývá to ze závěrů vyšetřování Českého rybářského svazu, proč v Kyjském rybníku v druhé polovině července pomřely téměř dva metráky ryb a několik desítek škeblí. Protokol předali rybáři magistrátu, který jej přiloží k vlastnímu šetření. Blíže viz článek v MF DNES 25.8.2007 v příloze.

Ke stažení: Článek, 4 kB

20.08.2007, kategorie: Kyjský rybník

Lidé nechtějí u rybníka sídliště

V Pražském deníku dne 20.8.2007 vyšel článek "Lidé nechtějí u rybníka sídliště". V článku jsou informace o prodeji pozemků okolo Broumarské ulice u Kyjského rybníka.
Blíže viz http://prazsky.denik.cz/zpravy_region/rybnik20070820.html.

23.07.2007, kategorie: Kyjský rybník

Kyjský rybník je konečně prázdný

Už to vypadalo, že se krkolomný příběh nezdařeného výlovu Kyjského rybníka, v němž uhynuly metráky ryb a škeblí říčních, podaří rychle a zdárně dokončit. Blíže viz článek Mladá fronta DNES ze dne 23.7.2007.

20.07.2007, kategorie: Kyjský rybník

Mrtvé ryby a škeble v Kyjském rybníku: nikdo prý za nic nemůže

Z Kyjského rybníka vylovili tři metráky uhynulých ryb. Magistrát, správci rybníka i firmy zabývající se odbahněním nádrže svalují vinu jeden na druhého.
Irena Havránková, Hana Válková
Pražský deník 20.7.2007
Blíže viz pokračování článku

20.07.2007, kategorie: Kyjský rybník

Město pátrá, co usmrtilo ryby

Za pomření ryb a škeblí v Kyjském rybníku může podle města Český rybářský svaz. Ten vinu odmítá. Podobný případ jsme v hlavním městě ještě neřešili, tvrdí magistrát o úhynu ryb v Kyjském rybníce v Praze 14, který je v současné době kvůli odbahnění dna vypuštěn. O víkendu tu totiž pomřely přibližně dva až tři metráky ryb. Kdo nese za katastrofální úhyn zodpovědnost, není jasné.
Blíže viz pokračování článku
Zdroj: MF Dnes, 20.7.2007

19.07.2007, kategorie: Kyjský rybník

V Kyjském rybníku uhynuly stovky ryb

Odbahnění Kyjského rybníka provází jeden průšvih za druhým. Minulý týden tu uhynuly desítky škeblí říčních, na začátku tohoto týdne tu zase z vypuštěného rybníka vytahovali rybáři stovky mrtvých ryb. O případu včera informovala TV Nova. Majitelem rybníku je magistrát, spravuje ho však Český rybářský svaz. A nyní se navzájem obviňují, kdo za úhyn ryb může.
Blíže viz pokračování článku
Zdroj: MF Dnes, 19.7.2007

02.07.2007, kategorie: Kyjský rybník

V rybníku uhynuly stovky škeblí

Inspekce životního prostředí bude prověřovat, zda při vypouštění rybníku v pražských Kyjích nebyl porušen zákon. V rybníku uhynuly během víkendu stovky škeblí říčních. Investor opravy rybníka totiž dostatečně nezajistil sběr a přenos škeblí jinam. Přesto, že se nejednalo o zvlášť chráněný druh, mnoho lidí je postupem firmy pobouřeno. Blíže viz text zprávy v příloze a video zprávy TV NOVA - 02. 07. 2007 19:30.

Ke stažení: Článek, 2 kB

20.06.2007, kategorie: Kyjský rybník

Snížení hladiny na Kyjském rybníku - odbahnění nádrže

Na úřední desce ÚMČ Praha 14 bylo zveřejněno oznámení Organizace Lesy hl. m. Prahy (Práčská 1885, Praha 10 Záběhlice), která jako správce Kyjského rybníka sděluje, že od 18.6.2007 zahájí snižováni hladiny stálého nadržení z důvodu odbahnění nádrže. Odpouštění vody bude prováděno postupně dle schváleného provozně manipulačního řádu. Předpokládané snížení hladiny bude cca na kótu 213,80 m. n. m. Jedná se o snížení hladiny pro odvodnění sedimentační nádrže Malého Kyjského rybníka. Na nádrži budou zahájeny práce dle stavebního ohlášení - odbahnění nádrže Kyjského rybníka.

20.06.2007, kategorie: Kyjský rybník

Revitalizace rybníků v Praze 14

Článek v Listech Prahy 14 č. 6/2007. Letos v dubnu byla dokončena celková revitalizace retenční nádrže Černý Most (známá místním jako rybníček Aloisov), která byla zahájena v dubnu 2006. Tento projekt probíhal v rámci celopražského programu Obnova a revitalizace Pražských nádrží. Blíže viz článek v Listech Prahy 14 č. 6/2007.

19.06.2007, kategorie: Kyjský rybník

Uzavřen výběr dodavatele revitalizace a odbahnění Kyjského rybníka

Rada hlavního města Prahy na svém 22. jednání dne 19. 6. 2007 vybrala dodavatele revitalizace a odbahnění Kyjského rybníka. Dodavatelem bude sdružení Geosan - Liatik (Geosan Group a.s. a Liatik, s.r.o.). Společnost GEOSAN GROUP a. s. (http://www.geosan-group.cz) jednou z nejvýznamnějších stavebních společností na tuzemském trhu. Firma Liatik spol. s r.o. (http://www.liatik.cz) byla založena v roce 1996, jako společnost zabývající se výstavbou a odbahňováním vodních nádrží a rybníků formou subdodávek pro obce a soukromé investory. Realizovala například odbahnění rybníka Máčidlo Velký Osek, Šenkvice, Březí u Říčan a Koloděje. Cena zakázky je téměř 76 miliónů korun a projekt je spolufinancován z prostředků evropských fondů. Celý článek ...

15.06.2007, kategorie: Kyjský rybník

Stavební povolení - Rekonstrukce a oprava objektů Kyjského rybníka

Na úřední desce Úřadu m.č. Praha 14 zveřejnil Odbor výstavby a dopravy oznámení o vydání stavebního povolení "Rekonstrukce a oprava objektů Kyjského rybníka". Finanční krytí této stavby však není zatím naplánováno, takže zahájení této stavby, by mělo být až po ukončení akce odbahnění Kyjského rybníka, je zatím bez pevného termínu.

04.06.2007, kategorie: Kyjský rybník

Revitalizace Kyjského rybníka

Článek v Listech Prahy 14 č. 7-8/2007. Letos v dubnu byla dokončena celková revitalizace retenční nádrže Černý Most (známá místním jako rybníček Aloisov), která byla zahájena v dubnu 2006. Na tento projekt navazuje revitalizace Kyjského rybníka. Vzhledem k tomu, že se rybník nedá zcela vypustit a předpokládá se, že dno rybníka nebude dostatečně únosné pro těžkou techniku, byla zvolena metoda odbahnění plovoucím sacím bagrem. Práce byly zahájeny v létě 2007. Nejprve bude snížena hladina v rybníce tak, aby v sedimentační nádrži mohly být provedeny úpravy nátoku dešťové kanalizace a propojovacího potrubí do Kyjského rybníka. Poté bude hladina opět mírně zvýšena a začne odtěžování bahna sacím bagrem. Bahno bude ukládáno do sedimentační nádrže. Blíže viz článek v Listech Prahy 14 č. 7-8/2007.

24.05.2007, kategorie: Kyjský rybník

Stavební povolení - Rekonstrukce a oprava objektů Kyjského rybníka

Dne 24.5.2007 proběhlo ústní jednání na ÚMČ Praha 14, Odbor výstavby a dopravy k žádosti o vydání stavebního povolení na stavbu vodního díla "Rekonstrukce a oprava objektů Kyjského rybníka", městská část Praha 14, Praha 9, na pozemku parc. č. 2825, 2826, 1332, 2838, 2827 v katastrálním území Kyje. Blíže viz příloha - připomínky a námitky k navrhované stavbě, které podal Kyjský občanský klub.

Ke stažení: ;
;

24.05.2007, kategorie: Kyjský rybník

Stavební povolení - Rekonstrukce a oprava objektů Kyjského rybníka

Dne 24.5.2007 proběhlo ústní jednání na ÚMČ Praha 14, Odbor výstavby a dopravy k žádosti o vydání stavebního povolení na stavbu vodního díla "Rekonstrukce a oprava objektů Kyjského rybníka", městská část Praha 14, Praha 9, na pozemku parc. č. 2825, 2826, 1332, 2838, 2827 v katastrálním území Kyje. Blíže viz příloha - připomínky a námitky k navrhované stavbě, které podal Kyjský občanský klub.

Ke stažení: ;
;

24.05.2007, kategorie: Kyjský rybník

Stavební povolení - Rekonstrukce a oprava objektů Kyjského rybníka

Dne 24.5.2007 proběhlo ústní jednání na ÚMČ Praha 14, Odbor výstavby a dopravy k žádosti o vydání stavebního povolení na stavbu vodního díla "Rekonstrukce a oprava objektů Kyjského rybníka", městská část Praha 14, Praha 9, na pozemku parc. č. 2825, 2826, 1332, 2838, 2827 v katastrálním území Kyje. Blíže viz příloha - připomínky a námitky k navrhované stavbě, které podal Kyjský občanský klub.

Ke stažení: Připomínky, 741 kB

24.05.2007, kategorie: Kyjský rybník

Ukončení revitalizace retenční nádrže Černý Most

Letos v dubnu byla dokončena celková revitalizace retenční nádrže Černý Most (Aloisov), která byla zahájena v dubnu 2006. Vznik retenční nádrže Černý most je spojen s výstavbou sídliště Černý most na přelomu 80. a 90. let minulého století. Původně měla nádrž sloužit k akumulaci dešťových vod z plánovaného sídliště, po svedení dešťové vody do takzvaného malého Kyjáku zůstala nádrž závislá pouze na přítoku vody z bezejmenného potoka. Nejdůležitější součástí projektu bylo zabezpečení nového, stálého přítoku vody, a rekonstrukce všech objektů, včetně odstranění nevzhledného betonového opevnění. Blíže viz zpráva na serveru MHMP a článek v Listech Prahy 14 č. 6/2007.

24.05.2007, kategorie: Kyjský rybník

Revitalizace koryta Rokytky v prostoru suchého poldru Čihadla

V létě 2007 zahájí Odbor ochrany prostředí MHMP ve spolupráci s organizací Lesy hl.m. Prahy projekt "Revitalizace koryta Rokytky v prostoru suchého poldru Čihadla". Suchý poldr Čihadla byl postaven v 80. letech 20. století. Slouží k zachycování přívalových srážek z povodí Rokytky - celé jeho území je tedy určeno k rozlivu vody. Lokalita v současné době není příliš atraktivní ani pro rekreaci a revitalizací území dojde ke zlepšení vzhledu celé lokality a korytům potoků bude vrácen přírodě blízký charakter. Blíže viz zpráva na serveru MHMP.

14.05.2007, kategorie: Kyjský rybník

Stavební povolení - revitalizace Rokytky v prostorách retenční nádrže

Na úřední desce Úřadu m.č. Praha 14 zveřejnil Odbor výstavby a dopravy oznámení o vydaném stavebním povolení Čihadla (viz. příloha)- revitalizace Rokytky v prostorách retenční nádrže. V rámci této stavby bude Svépravický potok před zaústěním do Rokytky odveden na sever, kde se jeho trasa napojí na stávající příkop (parc.č. 1005). Do Rokytky bude opět zaústěn před kynologickým cvičištěm. Délka této přeložky bude 1115 m. Celý článek ...

25.04.2007, kategorie: Kyjský rybník

Rekonstrukce a oprava objektů Kyjského rybníka

Na úřední desce Úřadu m.č. Praha 14 zveřejnil Odbor výstavby a dopravy oznámení o podání žádosti o vydání stavebního povolení na stavbu vodního díla (viz příloha): "Rekonstrukce a oprava objektů Kyjského rybníka", městská část Praha 14, Praha 9, na pozemku parc. č. 2825, 2826, 1332, 2838, 2827 v katastrálním území Kyje. Jedná se o úpravu jižního břehu a břehových partií, úpravu přepouštěcího objektu, oprava opevnění návodního líce hráze, bezpečnostního přelivu a požeráku výpusti, obnovu rybniční strouhy a vybudování ostrova a záchytné hrázky.

Ke stažení: oznam_staveb_rizeni_oprava_objektu_kyjskeho_rybnika.html, 5 kB

23.02.2007, kategorie: Kyjský rybník

Revitalizace Kyjského rybníka - odbahnění

Odbor obchodních aktivit vypsal veřejné výběrové řízení na Revitalizaci Kyjského rybníka - odbahnění. Předmětem této zakázky je vytěžení dnových sedimentů Kyjského rybníka v rozsahu daném výkresovou dokumentací, zajištění odvodnění vytěženého materiálu a veškerých dalších navazujících činností (veškerých dalších manipulací a transportu) až po zajištění konečného uložení materiálu kontaminovaného ropnými látkami. Celý článek ...

27.04.2006, kategorie: Kyjský rybník

Revitalizace Kyjského rybníka I. etapa - odbahnění

Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy vydal 11.4.2006 závazné stanovisko ve kterém souhlasí se zásahem do významného krajinného prvku a stanovuje podmínky pro výkon této činnosti. Na základě podaných připomínek Odbor ochrany prostředí stanovil, že před přepouštěcím objektem v sedimentační nádrži bude instalována plovoucí norná stěna pro zachycení ropných látek plovoucích na hladině a další norná stěna bude v případě znečistění instalována v profilu železničního mostu. Ostatní připomínky budou řešeny v rámci dalších stupňů řízení.

11.03.2006, kategorie: Kyjský rybník

Revitalizace Kyjského rybníka I. etapa - odbahnění

Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy zahájil správní řízení k připravovanému projektu "Revitalizace Kyjského rybníka I. etapa - odbahnění". Kyjský občanský klub, jako účastník řízení, podal připomínky k předložené dokumentaci, které se týkaly odvozu nadlimitně kontaminovaných sedimentů po jejich vytěžení sacím bagrem a odvodnění v sedimentační nádrži a možnosti kontaminace vody odváděné z odvodnění zpět do Kyjského rybníka a následně pak do toku Rokytky.

 

Diskuzní fórum

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

Zatím tu není žádný diskuzní příspěvek.

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

© Kyjský občanský klub, Kontakt: kyjeok (zavináč) seznam (tečka) cé zet
© Design, redakční systém: Webdesignum 2008 - 2011