Hlavní menu:

23.03.2009, autor: KOK, kategorie: Různé stavby

Rozhodnutí o umístění stavby bytového domu Svatojánská x Koclířova, Praha 9 - Kyje

Odbor výstavby a dopravy Úřadu městské části Praha 14 zveřejnil na úřední desce veřejnou vyhláškou oznámení o vydání územního rozhodnutí o stavbě bytového domu Rezidence Rajská Zahrada o devíti bytových jednotkách, s jedním podzemním podlažím, dvěma nadzemními podlažími a podkrovím.

Stavba bude zhruba obdélníkového tvaru rozměrů 26,60 × 13,85m s vykonzolovanými balkony. Námitky Městské části Praha 14, jako účastníka řízení, že navržený bytový dům svou velikostí a mírou využití pozemku (území) podstatně překračuje parametry urbanistické struktury okolní zástavby a že je záměr vypracován bez respektu ke stávajícím urbanistickým hodnotám území, kde ve srovnání s okolní zástavbou převažují jednopodlažní a dvoupodlažní RD se šikmými střechami, je hmota navržené stavby neúměrná a v daném místě nevhodná, byly zamítnuty. Také námitky dalších účastníků řízení (sousedů) k omezení zastavenosti jejich pozemků a nevhodnosti typu zástavby byly zamítnuty.

Blíže viz také

Nesouhlas se stavbou domu o 3. NP na rohu ulic Svatojánská x Koclířova

» Přejít na článek Rozhodnutí o umístění stavby bytového domu Svatojánská x Koclířova, Praha 9 - Kyje na webu http://www.praha14.cz/.

 

Diskuzní fórum

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

Zatím tu není žádný diskuzní příspěvek.

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

© Kyjský občanský klub, Kontakt: kyjeok (zavináč) seznam (tečka) cé zet
© Design, redakční systém: Webdesignum 2008 - 2011