Hlavní menu:

09.12.2009, autor: KOK, kategorie: Různé stavby

Sběrný dvůr s překládací stanicí komunálních odpadů

Úřad městské části Praha 14, odbor výstavby a dopravy vydal rozhodnutí o změně využití území, na dobu dočasnou - 5 let od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí, pro Sběrný dvůr s překládací stanicí komunálních odpadů, který bude umístěn na části pozemku parc. č. 2668/72 v katastrálním území Kyje.

Změna využití území pro výše uvedený účel je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací, neboť plocha, na kterou je navrženo změna využití území se nachází v polyfunkčním území VN – služeb a nerušící výroby, kde je umístění sběrného dvora možné v souladu s funkčním využitím.

Příjezdová komunikace je stávající areálová, vlastníkem komunikace je Doprava a mechanizace Praha spol. s.r.o., který vydal souhlas s užíváním komunikace, stejně tak části pozemek č. parc. 2668/72 k.ú. Kyje byl k tomuto účelu pronajat. V předmětné ploše se budou nacházet mobilní objekty, které nejsou stavbami: mobilní elektronická váha, mobilní buňka jako kancelář, 2x mobilní kontejner TIR – sklad kovů, kontejner Avia 2x a ocelové vany otevřené. Vlastník rozhodnutí musí k provozování živnosti, ještě získat povolení k nakládání s odpady, které je v pravomoci OOP MHMP. Blíže viz odkaz na vydané rozhodnutí OVD MČ P14.

» Přejít na článek Sběrný dvůr s překládací stanicí komunálních odpadů na webu http://www.praha14.cz/.

 

Diskuzní fórum

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

Zatím tu není žádný diskuzní příspěvek.

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

© Kyjský občanský klub, Kontakt: kyjeok (zavináč) seznam (tečka) cé zet
© Design, redakční systém: Webdesignum 2008 - 2011