Hlavní menu:

23.12.2009, autor: KOK, kategorie: Různé stavby

Stavební povolení pro tramvajovou trať na Poděbradské

Travnatý zákryt okolí kolejnic má podstatný vliv na snížení hlučnosti - Vysočany Českomoravská ulice Magistrát hl. m. Prahy, odbor dopravy, vydal stavební povolení pro stavbu „TT Poděbradská“. Jedná se o rekonstrukci tramvajové trati, která je uložena ve velkoplošných kolejových panelech a bude nahrazena klasickou konstrukcí - železobetonovými pražci ve štěrkovém loži. Zásadním nedostatkem bude to, že štěrkové lože v trati bude otevřené a pouze zastávkách bude mezi kolejnicí u nástupní hrany a nástupní hranou zadlážděn. Určitě i zde by bylo vhodnější využít svršek s travnatým zákrytem okolí kolejnic. Tak jako je to ve Vysočanech na Sokolovské a Českomoravské ulici. Je to estetické a také tento travnatý koberec má podstatný vliv na snížení hlučnosti.

S hlukem, který na Poděbradské ulici přesahuje stanovené limity lze úspěšně bojovat. Lze využít speciální konstrukce tramvajového svršku se štěrkovým ložem v tzv. protihlukové vaně, protivibrační rohože, speciální upevňovadla kolejnic k pražcům, pryžové bokovnice, zatrávnění nebo zadláždění prostoru mezi kolejnicemi. To vše snižuje hluk a vibrace na minimum - uvádí se, že až o 9 dB. Nic z tohoto není na rekonstruované trati použito. Zkušenosti již v Praze jsou i na jiných místech. Například mezi zastávkou Hradčanská a křižovatkou Prašný most a trati Hlubočepy-Barrandov.

Cílem povolené stavby je oprava tramvajové trati v ul. Poděbradská v úseku od křižovatky Poděbradská, Průmyslová, Kbelská, po tramvajovou smyčku Lehovec. Začátek úpravy obou kolejí je za křižovatkou ulic Poděbradská, Průmyslová a Kbelská, v místě samostatného zvýšeného tramvajového tělesa. Stavba je ukončena u koleje z centra na začátku rozjezdové výměny do smyčky a u koleje do centra na začátku sjezdové výměny ze smyčky. Výměny nebudou součástí této stavby. Stávající konstrukce tramvajové trati ve velkoplošných kolejových panelech bude nahrazena klasickou konstrukcí tj. kolejnice na železobetonových pražcích ve štěrkovém loži. V trati bude štěrkové lože otevřené a v zastávkách bude prostor mezi kolejnicí u nástupní hrany a nástupní hranou zadlážděn. Přechody přes tramvajové těleso budou zpevněné, zadlážděné velkou dlažbou a upraveny bezbariérově. Přejezdy přes tramvajové těleso budou rovněž zpevněné, kryt se uvažuje živičný alternativně montovaný prefabrikovaný. Kolej v prostoru výstupní zastávky Lehovec bude zakryta (živičná úprava alt. dlažba) v celém rozsahu, nejen prostor mezi kolejnicí u nástupní hrany a nástupní hranou.. Součástí stavby není oprava trakčního trolejového vedení, ale pouze úprava vedení tak, aby nebránilo stavebním pracím. Dále nebude provedena úprava tramvajových zastávek s výjimkou směrového a výškového vyrovnání nástupní hrany. Stavba bude dokončena do 31.12.2010.

Blíže viz další články o

http://www.prazsketramvaje.cz/view.php?cisloclanku=2006041490

http://www.prazsketramvaje.cz/view.php?cisloclanku=2006041576

http://www.prazsketramvaje.cz/view.php?cisloclanku=2009120801

Ke stažení: Stavební povolení pro tramvajovou trať na Poděbradské, 131 kB

 

Diskuzní fórum

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

Zatím tu není žádný diskuzní příspěvek.

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

© Kyjský občanský klub, Kontakt: kyjeok (zavináč) seznam (tečka) cé zet
© Design, redakční systém: Webdesignum 2008 - 2011