Hlavní menu:

25.03.2011, autor: KOK, kategorie: Různé stavby

Obnova katastrálního operátu v Hostavicích

Hlavní město Praha a Městské části Prahy oznamují, že bude zahájeno řízení o námitkách k obnovenému katastrálnímu operátu v katastrálním území Hostavice.

Nový soubor geodetických informací a soubor popisných informací (obnovený katastrální operát) bude v souladu s ustanovením § 16 odst. l zákona č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyložen k veřejnému nahlédnutí na Katastrálním úřadu pro hlavní město Prahu, v období od 26.5.2011 do 8.6.2011, vždy v době pondělí a středa od 8.30 do 16.30 hodin, úterý a čtvrtek od 8.30 do 14.30 hodin a v pátek od 8.30 do 13.00 hodin.

Po celou dobu vyložení se mohou vlastníci nemovitostí a jiní oprávnění seznamovat s výsledky obnovy katastrálního operátu. Ve stejné době a ještě ve lhůtě 15 dnů od skončení vyložení katastrálního operátu mohou proti jeho obsahu podat námitky. Námitky lze podat pouze písemné u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu v podatelně nebo poštou.

Platnost obnoveného katastrálního operátu a ukončení platnosti dosavadního katastrálního operátu bude vyhlášena Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu koncem června 2011, pokud nebudou proti jeho obsahu ve stanovené lhůtě podány námitky nebo bude o námitkách pravomocně rozhodnuto. Nebude-li o některých námitkách pravomocně rozhodnuto, je katastrální úřad oprávněn vyhlásit platnost katastrálního operátu s tím, že tuto okolnost vyznačí v katastru.

Co je to katastrální operát

Katastrální operát je tvořen souborem geodetických informací (SGI), který zahrnuje katastrální mapu a ve stanovených územích i její číselné vyjádření a souborem popisných informací (SPI), který zahrnuje údaje o katastrálním území, o parcelách, o stavbách, o vlastnících a jiných oprávněných a o právních vztazích.

Obnova katastrálního operátu

Důvodem pro obnovu katastrálního operátu je především stav souboru geodetických informací, kdy přesnost popř. měřítko mapy již nevyhovuje požadavkům na geometrické a polohové určení nemovitostí, nebo počet změn od doby prvotního vyhotovení platné katastrální mapy vyvolává neustálé problémy s jejich zákresem a čitelností zákresu anebo operát byl částečně zničen a jeho uvedení do původního stavu z dokumentovaných údajů by bylo nemožné anebo neúčelné a nehospodárné.

Blíže viz Zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), Část čtvrtá - Obnova katastrálního operátu.

Katastrální úřad vyloží na dobu nejméně 10 pracovních dnů nový soubor geodetických informací a soubor popisných informací v obci, v které se obnovuje katastrální operát, k veřejnému nahlédnutí.

Vlastníci a jiní oprávnění mohou během vyložení obnoveného katastrálního operátu a ve lhůtě 15 dnů ode dne, kdy skončilo jeho vyložení, podat námitky proti obsahu obnoveného katastrálního operátu. O podaných námitkách rozhoduje katastrální úřad.

Proti rozhodnutí katastrálního úřadu o námitkách je možno podat odvolání k zeměměřickému a katastrálnímu inspektorátu, v jehož obvodu je dotčená nemovitost.

Ke stažení: hostavice_namitky_ke_zmenenemu_katastralnimu_operatu.pdf, 47 kB

 

Diskuzní fórum

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

Zatím tu není žádný diskuzní příspěvek.

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

© Kyjský občanský klub, Kontakt: kyjeok (zavináč) seznam (tečka) cé zet
© Design, redakční systém: Webdesignum 2008 - 2011