Hlavní menu:

Podmenu:Broumarská Sever/Jih

 
Broumarská Sever - Jih
Broumarská Sever - Jih

Stále se hledá optimální využití pozemků okolo Broumarské ulice. Občané odmítají masivní zástavbu v této cenné lokalitě na břehu Kyjského rybníka a u historického jádra obce a kostela sv. Bartoloměje a požadují veřejné využití těchto pozemků.

(66 článků)

 
22.07.2013, autor: Právo 20.7.2013, kategorie: Broumarská Sever - Jih

Architekti řešili, co se starými Kyji

Kostel sv. Bartoloměje stojí v Kyjích od roku 1236. Kdo ho nezná, myslí si často podle charakteru věže, že jde o tvrz. S výjimkou bezprostředního okolí kostel obklíčily paneláky. Radnice Prahy 14, která sídlí na Černém Mostě, uspořádala architektonickou soutěž, jak upravit okolí kostela, aby z něj vzniklo nové centrum celé lidnaté městské části. Celý článek ...

25.03.2013, autor: KOK, kategorie: Broumarská Sever - Jih
Veřejná soutěž o návrh na „Územní rozvoj Starých Kyjí“

Veřejná soutěž o návrh na „Územní rozvoj Starých Kyjí“

Městská část Praha 14 vyhlásila oznámením o uveřejnění veřejné zakázky Soutěž o návrh na "Územní rozvoj Starých Kyjí, potenciální nové lokální centrum MČ Praha 14". Předmětem soutěže je zpracování urbanistického návrhu, který pomůže definovat indentitu městské části, podpoří spojitost urbanizovaného prostoru městské části, vytvoří lokální centrum a bude přitom respektovat a zhodnocovat osobité podmínky místa. Celý článek ...

31.03.2011, autor: KOK, kategorie: Broumarská Sever - Jih
Řešení dopravy okolo kostela sv. Bartoloměje

Řešení dopravy okolo kostela sv. Bartoloměje

Provoz na Broumarské ulici, která vede v těsné blízkosti kostela sv. Bartoloměje, má velice špatný vliv na statiku kostela. Při opravě fresek v presbytáři bylo konstatováno, že trhliny v západním zdivu kostela se neustále zvětšují a to v důsledku vibrací vznikajících při průjezdu vozidel po Broumarské ulici. Celý článek ...

23.07.2010, autor: KOK, kategorie: Broumarská Sever - Jih
Opakovaně zveřejněn záměr na prodej pozemků při Broumarské ulici

Opakovaně zveřejněn záměr na prodej pozemků při Broumarské ulici

Na úřední desce zveřejnila městská část Praha 14 opakovaně záměr na prodej pozemků při ulici Broumarská. Jedná se o pozemky o celkové výměře 51 679 m2 v katastrální území Kyje. Lukrativní pozemky u Kyjského rybníka v ústí Rokytky (okolo Broumarské ulice) byly již několikrát nabízeny k prodeji a zatím nebyly zatím prodány. Celý článek ...

22.07.2010, autor: KOK, kategorie: Broumarská Sever - Jih
Rada MČ schválila opakované zveřejnění záměru na prodej pozemků okolo Broumarské ulice

Rada MČ schválila opakované zveřejnění záměru na prodej pozemků okolo Broumarské ulice

Rada městské části Praha 14 přijala usnesení č. 389/RMČ/2010 k návrhu na opakované zveřejnění záměru na prodej pozemků parc. č. 79/1, 79/4, 80/1, 81, 84/1, 84/2, 85/1, 85/2, k. ú. Kyje, při ulici Broumarská. Celý článek ...

20.07.2010, autor: KOK, kategorie: Broumarská Sever - Jih
Prodej pozemků okolo Broumarské ulice je problém

Prodej pozemků okolo Broumarské ulice je problém

Ve dnech 15. – 30. 6.2010 proběhla anketa s názvem: „10 PROBLÉMŮ naší MČ. Už víme, jaké jsou. Souhlasíte s nimi?“. Anketa proběhla na základě výstupů z Fóra Zdravé městské části, kde byly přítomnými definovány podle nich největší problémy na naší MČ, kterých bylo celkem bylo 14. Mezi nimi bylo jako problém také zařazeno zastavení prodeje pozemků v Broumarské ulici. Jak byl hodnocen? Celý článek ...

14.06.2010, autor: KOK, kategorie: Broumarská Sever - Jih
Prodloužení zveřejnění záměru na prodej pozemků při Broumarské ulici

Prodloužení zveřejnění záměru na prodej pozemků při Broumarské ulici

Rada městské části Praha 14 přijala usnesení č. 317/RMČ/2010 k návrhu na prodloužení lhůty ke zveřejnění záměru na prodej pozemků parc. č. 79/1, 79/4, 80/1, 81, 84/1, 84/2, 85/1, 85/2, k. ú. Kyje, při ulici Broumarská. Celý článek ...

04.06.2010, autor: KOK, kategorie: Broumarská Sever - Jih
Souhlasíte s prodejem pozemků okolo Broumarské ulice?

Souhlasíte s prodejem pozemků okolo Broumarské ulice?

Na našich webových stránkách již delší dobu probíhá diskuze související s prodejem veřejných pozemků okolo Broumarské ulice. Je zde také umístěna anketa, ve které návštěvníci mohou vyjádřit svůj názor k tomuto prodeji. Zatím převažuje nesouhlas s prodejem pozemků okolo Broumarské ulice. Celý článek ...

01.06.2010, autor: KOK, kategorie: Broumarská Sever - Jih
Prodej pozemků okolo Broumarské ulice je velký problém

Prodej pozemků okolo Broumarské ulice je velký problém

Tak to alespoň vnímají občané, kteří se dne 24.5.2010 účastnili veřejného setkání radnice s občany s mottem „Chcete, aby se na Praze 14 žilo lépe?“. V kulturním domě v Kyjích proběhla diskuse v rámci projektu Praha 14 - Zdravá městská část s cílem vytipovat 10 nejdůležitějších témat k řešení v naší městské části. Jako druhé nejdůležitější téma bylo vybráno téma C1 Zastavení prodeje pozemků Broumarská sever – jih (19 hlasů, 13%). Celý článek ...

21.05.2010, autor: KOK, kategorie: Broumarská Sever - Jih
Jak se hlasovalo o prodeji pozemků Broumarská S+J?

Jak se hlasovalo o prodeji pozemků Broumarská S+J?

Na 14. jednání Zastupitelstva proběhlo hlasování o prodeji pozemků u Kyjského rybníka v ústí Rokytky (okolo Broumarské ulice). Pozemky okolo Broumarské ulice byly již několikrát nabízeny k prodeji a Zastupitelstvo městské části Prahy 14 tento záměr na prodej již dvakrát zamítlo a dvakrát byl návrh na prodej v minulých letech z jednání Zastupitelstva stažen. Jedná se tedy o další pokus tyto pozemky prodat v posledním půlroce mandátu současného Zastupitelstva pod vedením ODS. Celý článek ...

22.04.2010, autor: KOK, kategorie: Broumarská Sever - Jih
Zveřejněn záměr na prodej pozemků při Broumarské ulici

Zveřejněn záměr na prodej pozemků při Broumarské ulici

Na úřední desce zveřejnila městská část Praha 14 záměr na prodej pozemků při ulici Broumarská. Jedná se o pozemky o celkové výměře 52 361m2 v katastrální území Kyje. Celý článek ...

21.04.2010, autor: KOK, kategorie: Broumarská Sever - Jih
Rada MČ P14 souhlasí s prodejem pozemků při Broumarské ulici

Rada MČ P14 souhlasí s prodejem pozemků při Broumarské ulici

Rada městské části Praha 14 přijala usnesení č. 194/RMČ/2010 k prodeji pozemků parc. č. 79/1, 79/4, 80/1, 81, 84/1, 84/2, 85/1, 85/2, k. ú. Kyje, při ulici Broumarská. Celý článek ...

10.04.2010, autor: MF Dnes, kategorie: Broumarská Sever - Jih

Příroda ustoupí bytům, lidem se to nelíbí

Pozemky podél Broumarské ulice v Kyjích chce radnice Prahy 14 prodat jako stavební parcely. Místním se to nelíbí. Chtějí zde zachovat zeleň a vybudovat sportoviště či dětská hřiště.
Celý článek ...

25.03.2010, autor: KOK, kategorie: Broumarská Sever - Jih
Zastupitelstvo bude 30.3.2010 opět projednávat prodej pozemků Broumarská Sever-Jih

Zastupitelstvo bude 30.3.2010 opět projednávat prodej pozemků Broumarská Sever-Jih

Zastupitelstvo na svém zasedání 30.3.2010 bude opět projednávat prodej pozemků Broumarská Sever-Jih. Prodej byl již několikrát na programu jednání, ale vždy nakonec neschválen. Tentokrát jsou předmětem navrhovaného prodeje i další pozemky - dosahující až ke kostelu sv. Bartoloměje. viz příloha. Celý článek ...

15.01.2009, autor: KOK, kategorie: Broumarská Sever - Jih
Odstoupení od záměru prodeje pozemků Broumarská sever+jih

Odstoupení od záměru prodeje pozemků Broumarská sever+jih

Rada městské části Praha 14 přijala usnesení č. 18/RMČ/2009 k prodeji pozemků v k. ú. Kyje - Broumarská sever+jih. Tímto usnesením Rada městské části Praha 14 schválila ukončení vyhodnocení nabídek obdržených v termínu od 19. 10. do 19. 11. 2007 ke zveřejněnému záměru na prodej pozemků parc. č. 79/1, 79/4, 80/1, 81, 84/1 a 84/2, vše v k. ú. Kyje, bez výběru nejvhodnější nabídky a od tohoto záměru na prodej pozemků odstoupit. Celý článek ...

16.12.2008, kategorie: Broumarská Sever - Jih
Zastupitelstvo neschválilo prodej pozemků Broumarská Sever+Jih

Zastupitelstvo neschválilo prodej pozemků Broumarská Sever+Jih

Na svém jednání dne 16.12.2008 zastupitelstvo MČ Praha 14 neschválilo prodej pozemků Broumarská Sever - Jih. Jedním z bodů z programu 9.zasedání Zastupitelstva m.č. Praha 14 byl návrh k úplatnému převodu pozemků v k.ú. Kyje – Broumarská sever + jih. Jedná se téměř o 50000 metrů čtverečních pozemků za 84 - 96 mil. Kč, tak jak tyto nabídky předložily společnosti Invenio, s.r.o. a konsorcium FINEP Vysočany, a.s. a Czech Trading, a.s. Celý článek ...

16.11.2008, kategorie: Broumarská Sever - Jih

Opět probíhají jednání o prodeji pozemků Broumarská S+J

V komisích ÚMČ P14 proběhla jednání o podaných nabídkách na prodej pozemků Broumarská S+J.
Komise pro životní prostředí (jednání 4.2.2008) z předložených nabídek nedoporučila k dalšímu projednávání žádnou nabídku a dále doporučuje upřesnit zadavatelem požadavky na využití daného území.
Komise dopravy (jednání 4.2.2008) v souladu se svým předchozím usnesením ze dne 13.8.2007 ve věci Broumarská Sever-Jih nevybrala žádný projekt a doporučuje území využít k volnočasovým aktivitám místních občanů. Všechny předložené varianty zvyšují zátěž na stávajících komunikacích.
Komise územního plánování (28.1.2008) ve svém usnesení konstatovala, že požaduje doplnění u všech nabídek o jednotlivé funkční náplně, jejich kapacitu, množství, rozsah; u nabídky č. 4 ještě o aktuální informaci majetkových poměrů a objasnění navrženého ekonomického postupu.

22.10.2008, kategorie: Broumarská Sever - Jih

Broumarská S + J opět v pozornosti médií

V MF DNES 22. října 2008 byl zveřejněn článek "V Kyjích se hádají: byty, nebo tenis?". V článku zazněla zajímavá myšlenka "Není možné, aby výstavba sloužila jen sportu a rekreaci. Finance se developerům musí vrátit.". Tak to tedy je - základní hledisko je, aby se investice developerům vrátila. Veřejný zájem, zájmy občanů, uvážlivé hospodaření s obecním majetkem není asi tou prioritou radnice. Blíže viz článek MF DNES.

03.07.2008, kategorie: Broumarská Sever - Jih

Prodej pozemků v k.ú. Kyje - Broumarská - "sever +jih"

Lukrativní pozemky u Kyjského rybníka v ústí Rokytky (okolo Broumarské ulice) o celkové rozloze 49476 m2 nebyly zatím prodány. Projednávaný bod č. 18. "Návrh k prodeji pozemků v k.ú. Kyje - Broumarská - "sever +jih"" byl z programu jednání 4. Zastupitelstva městské části Praha 14 dne 28.6.2007 při jeho zahájení stažen z programu jednání. Rada MĆ P14 již dříve schválila záměr na prodej pozemků u Kyjského rybníka (usnesení č.324/RMČ/2007 ze dne 22.05.2007), a zveřejnila výzvu na Záměr na prodej pozemků v k.ú. Kyje.
Celý článek ...

20.06.2008, kategorie: Broumarská Sever - Jih

Prodat či neprodat? Zastavět, či nezastavět pozemky v Kyjích?

Občanské sdružení Kyjský občanský klub je toho názoru, že Praha 14 a Kyje jsou vystaveny nevybíravému tlaku ze strany developerských firem a je potřebné, aby zastupitelé pečlivě a zodpovědně zvažovali každý krok, který hrozí nevratně proměnit podobu obce a zhoršit její životní prostředí. Domníváme se rovněž, že při posuzování skutečných potřeb a priorit obce by měl být brán větší ohled na mínění občanů, kteří jsou mnohdy rozčarováni změnami a necitlivými stavebními zásahy v naší Městské části. Nyní je příležitost přizvat veřejnost k rozhodování o budoucí podobě jejich obce a otevření veřejné diskuse o této a dalších souvisejících plochách v centrální části Prahy 14 a historického jádra Kyjí, která by definovala vizi zdravého, dlouhodobě udržitelného rozvoje obce. Celý článek ...

17.06.2008, kategorie: Broumarská Sever - Jih

Prodej pozemků v Kyjích - Broumarská sever + jih

Rada městské části Praha 14 přijala dne 16.6.2008 usnesení č. 348/RMČ/2008 k úplatnému převodu pozemků v k. ú. Kyje - Broumarská sever + jih, ve kterém souhlasí s prodejem pozemků v k. ú. Kyje - Broumarská sever + jih dle záměru zveřejněného od 19 .10.2007. Dále souhlasí s postoupením nabídek společnosti Invenio, s.r.o., Společnosti ekonomických poradců, s.r.o. a Konsorcia FINEP Vysočany a.s. a Czech Trading a.s. k rozhodnutí Zastupitelstvu městské části Praha 14.

16.06.2008, kategorie: Broumarská Sever - Jih

Jednání Komise životního prostředí - 4.6.2008

Dne 4.6.2008 proběhlo jednání 10. komise životního prostředí. Hlavní bod jednání Obytný soubor Broumarská Sever + Jih - prodej pozemků okolo Broumarské ulice u Kyjského rybníku. K bližšímu posouzení byly předloženy nabídky firem: Invenio s.r.o., Myslíkova 23, Praha 1, IČ: 27228738, Společnost ekonomických poradců s.r.o., Smetanova 8, Brno, IČ: 25292234, Konsorcium firem FINEP Vysočany a.s., Václavské nám. 1/846, Praha 1, IČ: 27913147 a Czech Trading a.s., Ocelářská 799, Praha 9, IČ: 60717165. Členové KŽP se seznámili s jednotlivými nabídkami a v diskusi jednotlivé nabídky projednali. V průběhu diskuse zazněl názor pozemky v tuto chvíli neprodávat. Komise životního prostředí doporučila firmu INVENIO. Blíže viz zápis z 10. komise životního prostředí ze dne 4.6.2008.

16.06.2008, kategorie: Broumarská Sever - Jih

Jednání Komise územního plánování - 2.6.2008

Dne 2.6.2008 proběhlo jednání 13. komise územního rozvoje. Hlavní bod jednání - pokračování v jednání o nabídkách uchazečů na odkup pozemků při Broumarské ulice u Kyjského rybníku - obytný soubor Broumarská Sever + Jih. K bližšímu posouzení byly předloženy nabídky firem: Invenio s.r.o, Společnost ekonomických poradců s.r.o., Konsorcium firem FINEP. Celý článek ...

17.04.2008, kategorie: Broumarská Sever - Jih

Opět probíhají jednání o prodeji pozemků Broumarská S+J

Na 22.4.2008 jsou zastupitelé MČ Praha 14 svoláni na panelovou diskusi ohledně úplatného převodu pozemků č. 79/1, č. 79/4, č. 80/1, č. 81, č. 84/1, č. 84/2 v k. ú. Kyje "Broumarská - sever + jih". Panelová diskuse proběhne 22.4.2008 od 16:00 hodin v budově Galerie Prahy 14, nám. Plk Vlčka č.p. 686. Na této diskusi jednotliví zájemci o koupi (Invenio, s.r.o., Czech Trading, a.s., Coctail Media, s.r.o., Společnost ekonomických poradců, s.r.o., Konsorcium FINEP Vysočany, a.s. a Czech Trading, a.s.). V komisích ÚMČ P14 již proběhla jednání o podaných nabídkách na prodej pozemků Broumarská S+J a komise pro životní prostředí, dopravy a komise územního plánování nedoporučily k dalšímu projednávání žádnou z předložených nabídek.

19.10.2007, kategorie: Broumarská Sever - Jih

Zveřejnění záměru na zpracování návrhu funkčního využití území vymezeného pozemky v k. ú. Kyje

Městská část Praha 14, na základě usnesení č. 606/RMČ/2007 Rady MČ Prahy 14, zveřejňuje záměr na zpracování návrhu funkčního využití území vymezeného pozemky v k. ú. Kyje (č. 79/1, č. 79/4, č. 80/1, č. 81, č. 84/1, č. 84/2 o celkové výměře 50 850 m 2) s právem na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí k úpravě majetkoprávních vztahů po realizaci návrhu na výše specifikovaných pozemcích a to formou úplatného převodu minimálně částí pozemků zastavěných budovami za kupní cenu, která v celkové ploše pozemků neklesne ve svém průměru pod částku ve výši 1 500 Kč/m 2. Pozemky budou po dobu realizace návrhu užívány na základě nájemní smlouvy za cenu ve výši minimálně 30 Kč/m 2/rok. Zájemci mají právo k tomuto záměru předložit své nabídky nejpozději do 19. 11.2007, 12:00, na adresu Úřadu městské části Praha 14. Blíže viz text oznámení na úřední desce.

01.10.2007, kategorie: Broumarská Sever - Jih

Usnesení Rady městské části Praha 14 č. 538/R/2002

Usnesení Rady městské části Praha 14 č. 538/R/2002 ke studii na úpravu směrné části územního plánu HMP při ul. Broumarská, ve kterém Rada městské části Praha 14 souhlasí se zpracováním studie na úpravu směrné části územního plánu HMP při ul. Broumarská.

Ke stažení: URMC538_studie_UZ_broumarska_s_j.html, 2 kB

21.09.2007, kategorie: Broumarská Sever - Jih

Pozemky u Kyjského rybníka se zatím prodávat nebudou

Zastupitelé Prahy 14 ve čtvrtek 27. září neschválili prodej pozemků u ulice Broumarské. Pro prodej lukrativních, zelených pozemků u Kyjského rybníka, kde mohla vyrůst bytová zástavba, zvedlo ruku menšina ze zastupitelů. Radnice se tak zřejmě vrátí k původním plánům prodeje pouze zastavěných částí. Zdroj Pražský denník 29.9.2007.

20.08.2007, kategorie: Broumarská Sever - Jih

Lidé nechtějí u rybníka sídliště

V Pražském deníku dne 20.8.2007 vyšel článek "Lidé nechtějí u rybníka sídliště". V článku jsou informace o prodeji pozemků okolo Broumarské ulice u Kyjského rybníka. Blíže viz příloha a http://prazsky.denik.cz/zpravy_region/rybnik20070820.html.

Ke stažení: Článek z Újezdského zpravodaje, 4 kB

03.07.2007, kategorie: Broumarská Sever - Jih

Návrh k prodeji pozemků v k. ú. Kyje - Broumarská sever + jih

Rada MČ Praha 14 přijala na svém zasedání dne 3.7.2007 usnesení č. 419/RMČ/2007 k návrhu prodeje pozemků v k. ú. Kyje - Broumarská sever + jih.
Dle tohoto usnesení se Rada MČ Praha 14 seznámila s nabídkami obdrženými ke zveřejněnému záměru na prodej pozemků v k. ú. Kyje - "Obytný soubor Broumarská - sever + jih", se souborem doplňujících informací o využití pozemků a s informací o počtu žádostí podaných městské části Praha 14 o umístění v domově pro seniory.
Dále tímto usnesením doporučila se dále nezabývat nabídkami, ve kterých navržená kupní cena nepřevyšuje částku 1500 Kč/m 2 a využít finanční prostředky získané z prodeje pozemků v k. ú. Kyje - Broumarská sever + jih na realizaci projektu "bydlení pro seniory"

03.07.2007, kategorie: Broumarská Sever - Jih

Prodej pozemků v k.ú. Kyje - Broumarská - "sever +jih"

Lukrativní pozemky u Kyjského rybníka v ústí Rokytky (okolo Broumarské ulice) o celkové rozloze 49476 m2 nebyly zatím prodány. Projednávaný bod č. 18. "Návrh k prodeji pozemků v k.ú. Kyje - Broumarská - "sever +jih"" byl z programu jednání 4. Zastupitelstva městské části Praha 14 dne 28.6.2007 při jeho zahájení stažen z programu jednání. Rada MĆ P14 již dříve schválila záměr na prodej pozemků u Kyjského rybníka (usnesení č.324/RMČ/2007 ze dne 22.05.2007), a zveřejnila výzvu na Záměr na prodej pozemků v k.ú. Kyje.

20.06.2007, kategorie: Broumarská Sever - Jih

Prodej pozemků v k.ú. Kyje - Broumarská - "sever +jih"

Na program jednání 4. jednání Zastupitelstva městské části Praha 14, které se koná 28.6.2007 od 14.15 hodin je také bod Návrh k prodeji pozemků v k.ú. Kyje - Broumarská - "sever +jih". Zajímavé je, že Rada P14 schválí záměr na prodej pozemků u Kyjského rybníka (usnesení č. 324/RMČ/2007 ze dne 22.05.2007 - viz. příloha 1), zruší staré usnesení k prodeji (usnesení č. 472/RMČ/2005), schválí výzvu a zveřejní Záměr na prodej pozemků v k.ú. Kyje bez potvrzení tohoto způsobu prodeje Zastupitelstvem MĆ P14. Termín odevzdání nabídek se celkem zajímavě kryje s termínem konání Zastupitelstva Prahy 14 (28.6.2007).
Stále však je ještě v platnosti usnesení Zastupitelstva Prahy 14 (usnesení č. 58/ZMČ/2005 - viz. příloha 2) k návrhu na řešení majetkoprávního vztahu potencionálního investora stavby "Obytný soubor Broumarská - sever + jih, Praha 14 - Kyje" k pozemkům, na kterých bude stavba realizována.

Ke stažení: Usnesení č. 472/RMČ/2005, 2 kB;
Usnesení č. 58/ZMČ/2005, 2 kB

10.06.2007, kategorie: Broumarská Sever - Jih
Jak budují bydlení s pečovatelskou službou na Praze 21?

Jak budují bydlení s pečovatelskou službou na Praze 21?

V Újezdském zpravodaji č. 5/2007 (Újezdu nad Lesy - Městská část Praha 21) byl zveřejněn článek "O domu pro seniory se bude jednat v červnu" ve kterém je popisován způsob zajištění výstavby domu pro seniory, který v Újezdu nad Lesy chybí. V Praze 21 to plánují tak, že obec poskytne investorovi pozemky. Ten pak vybuduje objekt odpovídající ceně těchto pozemků a předá ho městské části, která jej bude vlastnit a také provozovat. V tomto zařízení provozovaném obcí budou klienti platit za standardní služby dotované ceny. Celý článek ...

10.06.2007, kategorie: Broumarská Sever - Jih
Prodej pozemků okolo Broumarské ulice

Prodej pozemků okolo Broumarské ulice

V souvislosti s připravovaným prodejem probíhá v komisích Rady MČ Prahy 14 prezentace některých zájemců (Czech Trading.,a.s. a LIPNICKÁ s.r.o.). Také Komise životního prostředí dne 30.5.2007 měla prezentaci společnosti LIPNICKÁ s.r.o. - záměr výstavby, která vychází a respektuje již vydané územní rozhodnutí - Broumarská Sever - Jih. Celý článek ...

24.05.2007, kategorie: Broumarská Sever - Jih
Zveřejnění záměru na prodej pozemků u Kyjského rybníka

Zveřejnění záměru na prodej pozemků u Kyjského rybníka

Úřad městské části Praha 14 zveřejnil na úřední desce záměr na prodej pozemků u Kyjského rybníka.
Jedná se o lukrativní pozemky u Kyjského rybníka v ústí Rokytky (okolo Broumarské ulice o celkové rozloze 49476 m2. Celý článek ...

24.05.2007, kategorie: Broumarská Sever - Jih
Zveřejnění záměru na prodej pozemků u Kyjského rybníka

Zveřejnění záměru na prodej pozemků u Kyjského rybníka

Rada MČ P14 přijala usnesení č.324/RMČ/2007 ze dne 22.05.2007 s přílohou s vyjádřením městské části Praha 14 k návrhu na zveřejnění záměru na prodej pozemků v k. ú. Kyje - "Obytný soubor Broumarská - sever + jih" (parc. č. 79/1, 80/1, 81, 84/1) za průměrnou minimální cenu 1200 Kč/m2.

25.04.2007, kategorie: Broumarská Sever - Jih
Návrh na výstavbu komplexu bydlení s pečovatelskou službou při ul. Broumarské

Návrh na výstavbu komplexu bydlení s pečovatelskou službou při ul. Broumarské

Dne 23.4.2007 proběhlo jednání komise územního rozvoje Se záměrem na výstavbu komplexu bydlení s pečovatelskou službou při ul. Broumarské seznámil přítomné p.Ing. Kokoška- zástupce společnosti Czech Trading.,a.s.. Představil komplex jako areál pro seniory se zajištěním a doplněním služeb občanské vybavenosti (ordinace, zdravotnická a rehabilitační funkce, balneoprovoz, víceúčelový sál, restaurace, divadlo, obchody, a další). Na základě zpracované vstupní studie je předpokládáno 240 bytů, počet parkovacích míst 183 v garážích, 21 míst na povrchu v jižní části, koeficient podlažní ploch 0,99. Celý článek ...

10.11.2006, kategorie: Broumarská Sever - Jih

Změna rozhodnutí OVD ÚMČ Praha 14

Změna rozhodnutí Odboru výstavby a dopravy Úřadu MČ Praha 14. Magistrát hlavního města Prahy, odbor stavební, jako odvolací orgán, vydal rozhodnutí, kterým mění vydané rozhodnutí o umístění stavby "Obytný soubor Broumarská - sever + jih, Praha 14 - Kyje" vydaném Odborem výstavby a dopravy Úřadu MČ Praha 14. Zároveň také rozhodl o odvolání občanského sdružení Kyjský občanský klub a Ateliér pro životní prostředí o.s. jejich podané připomínky k navrhované stavbě zamítnul. Blíže viz text změny rozhodnutí vydané stavebním odborem Magistrátu hlavního města Prahy.

Ke stažení: Změna rozhodnutí, 133 kB;
Text změny rozhodnutí, 133 kB

27.10.2006, kategorie: Broumarská Sever - Jih

Rozhodnutí o umístění stavby "Obytný soubor Broumarská - sever +jih, Praha 14 - Kyje"

Magistrát hlavního města Prahy, odbor stavební, přezkoumal na základě odvolání občanského sdružení Kyjský občanský klub a sdružení Ateliér pro životní prostředí o.s. azměnil rozhodnutí odboru výstavby a územního rozvoje Úřadu městské části Praha 9. Námitky a připomínky KOK a Atelieru pro životní prostředí všechny zamítnul.

Ke stažení: rozhodnuti_MHMP_broumarska_s_j.rtf, 133 kB;
ovd_odvolani_20060719_kok_broumarska_s_j.doc, 236 kB

04.08.2006, kategorie: Broumarská Sever - Jih

Oznámení o podaném odvolání a výzva k vyjádření Broumarská S+J

Na úřední desce Úřadu m.č. Praha 14 zveřejnil Odbor výstavby a dopravy Oznámení o podaném odvolání a výzva k vyjádření k navrhované stavbě "Obytný soubor Broumarská - sever +jih, Praha 14 - Kyje". Proti tomuto rozhodnutí podal v zákonné lhůtě odvolání občanské sdružení Kyjský občanský klub a Ateliér pro životní prostředí.

Ke stažení: Oznámení o podaném odvolání, 3 kB

19.07.2006, kategorie: Broumarská Sever - Jih

Odvolání proti rozhodnutí - Obytný soubor Broumarská - sever +jih

Úřad m.č. Praha 14 vydal rozhodnutí o umístění stavby "Obytný soubor Broumarská - sever +jih, Praha 14 - Kyje". V tomto rozhodnutí zamítnul téměř všechny podané připomínky a proto se Kyjský občanský klub se proti rozhodnutí odvolal, blíže viz text podaného odvolání.

Ke stažení: Rozhodnutí o umístění vazby, 41 kB;
Text odvolání, 236 kB

12.07.2006, kategorie: Broumarská Sever - Jih

Rozhodnutí o umístění stavby "Obytný soubor Broumarská"

Úřední deska - Úřad m.č. Praha 14 vydal rozhodnutí o umístění stavby "Obytný soubor Broumarská - sever +jih, Praha 14 - Kyje".

Ke stažení: Rozhodnutí o umístění stavby, 41 kB

12.04.2006, kategorie: Broumarská Sever - Jih

Pokračování územního řízení "Obytný soubor Broumarská - sever +jih, Praha 14 - Kyje"

Odbor výstavby a dopravy ÚMČ P14 oznámil veřejnou vyhláškou, po doplnění podkladů, pokračování územního řízení "Obytný soubor Broumarská - sever +jih, Praha 14 - Kyje", které bylo přerušeno rozhodnutím čj.OVD/506/05/ŠIKM ze dne 15.8.2005.
Ústní jednání spojené s místním šetřením bylo stanoveno na den 16. května 2006 (úterý) v 9.30 hodin, schůzkou pozvaných na místo stavby, sraz před provozovnou Kamenictví na ul.Broumarská, Praha 9 - Kyje. Blíže viz oznámení o Pokračování územního řízení "Obytný soubor Broumarská - sever +jih, Praha 14 - Kyje".
V souvislosti s probíhajícím územním řízením na umístění stavby „Obytný soubor Broumarská - sever + jih“ jsme také připravili následující malou anketu, ve které se můžete vyjádřit k této navrhované stavbě.

05.10.2005, kategorie: Broumarská Sever - Jih

Listy Prahy 14 č. 10/2005 - Obytný soubor Broumarská

Listy Prahy 14 č. 10/2005 otiskly článek Ing. Jany Lebedové, vedoucí Odboru územního rozvoje,Obytný soubor Broumarská . Článek informuje o připravovaném projektu "Obytný soubor Broumarská - sever + jih", který je intenzivně připravován již od minulého roku. O zveřejnění těchto informací usiluje KOK již delší dobu. Jeden z členů KOK napsal o tomto projektu článek, který byl zaslán již 13.4.2005 redakci listů Prahy 14 a byl odmítnut k otištění. Potom bylo oznámeno, že bude redakčně zkrácen a doplněn komentářem redakce a vyjádřením odborného útvaru ÚMČ Praha 14. Vzhledem ke značnému zkrácení článku a komentáři, který byl delší než text článku kok odmítlo otištění zkrácené a komentované verze článku. Původní znění článku zpracovaného Kyjským občanským klubem naleznete v příloze.

Ke stažení: Článek, 42 kB

15.09.2005, kategorie: Broumarská Sever - Jih

k řešení majetkoprávního vztahu investora stavby "Obytný soubor Broumarská - sever + jih

Zastupitelstvo MČ P14 na svém 15. zasedání souhlasí usnesením č. 58/ZMČ/2005 s řešením majetkoprávního vztahu potencionálního investora stavby "Obytný soubor Broumarská - sever + jih, Praha 14 - Kyje" k pozemkům, na kterých bude stavba realizována.
Materiál uvedl zástupce starosty Ing.Skala. V diskusi vystoupil Ing.Tůma, který vyjádřil nesouhlas se stavbou v této oblasti, Ing.Froněk doplnil, že předložená dokumentace bere v úvahu problém stoleté vody. Poté pan Zubec navrhl, aby do smlouvy budoucí investor stavby zakomponoval do plánů stavby S+J mimoúrovňový přechod ulice Broumarská. Na připomínku Ing. Štěpaře, CSc., že tuto dokumentaci nebylo možno shlédnout, vystoupili předsedové příslušných komisí a výborů, kteří potvrdili projednávání tohoto materiálu na jejich jednáních.

Majetkoprávní vztah bude řešen formou prodeje zastavěných částí pozemků parc. č. 80/1 a 84/1 bytovými domy, o celkové výměře cca 5 861 m2; ostatní pozemky a jejich části (parc. č. 79/1, 80/1, 81, 84/1) budou ponechány ve svěřené správě nemovitostí městské části Praha 14.

Ke stažení: Usnesení č. 58/ZMČ/2005, 2 kB

08.09.2005, kategorie: Broumarská Sever - Jih
Usnesení Rady MČ P14 472/RMČ/2005 k návrhu řešení majetkoprávního vztahu potencionálního investora stavby

Usnesení Rady MČ P14 472/RMČ/2005 k návrhu řešení majetkoprávního vztahu potencionálního investora stavby "Obytný soubor Broumarská - S+J

Rada MČ P14 souhlasí usnesením č. 472/RMČ/2005 s řešením majetkoprávního vztahu potencionálního investora stavby "Obytný soubor Broumarská - sever + jih, Praha 14 - Kyje" k pozemkům, na kterých bude stavba realizována, formou prodeje zastavěných částí pozemků parc. č. 80/1 a 84/1 bytovými domy, o celkové výměře cca 5 861 m2; ostatní pozemky a jejich části (parc. č. 79/1, 80/1, 81, 84/1) ponechat ve svěřené správě nemovitostí městské části Praha 14.
Návrh bude předložen k projednání na nejbližším zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14.

08.09.2005, kategorie: Broumarská Sever - Jih

Usnesení Rady MČ P14 472/RMČ/2005 k návrhu řešení majetkoprávního vztahu potencionálního investora stavby "Obytný soubor Broumarská - S+J

Rada MČ P14 souhlasí usnesením č. 472/RMČ/2005 s řešením majetkoprávního vztahu potencionálního investora stavby "Obytný soubor Broumarská - sever + jih, Praha 14 - Kyje" k pozemkům, na kterých bude stavba realizována, formou prodeje zastavěných částí pozemků parc. č. 80/1 a 84/1 bytovými domy, o celkové výměře cca 5 861 m2; ostatní pozemky a jejich části (parc. č. 79/1, 80/1, 81, 84/1) ponechat ve svěřené správě nemovitostí městské části Praha 14.
Návrh bude předložen k projednání na nejbližším zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14.

Ke stažení: Usnesení č. 472/RMČ/2005, 2 kB

24.08.2005, kategorie: Broumarská Sever - Jih

Přerušení řízení - Obytný soubor Broumarská - sever +jih

Odbor výstavby a dopravy Úřadu m.č. Praha 14 vydal veřejnou vyhláškou výzvu k doplnění předloženého návrhu na vydání územního rozhodnutí o umístění stavby "Obytný soubor Broumarská - sever +jih, Praha 14 - Kyje" a to nejpozději do 31.7.2006.

Doplnění předloženého návrhu je na základě připomínek a námitek k navrhované stavbě, které byly podány občanským sdružením Kyjský občanský klub. Blíže viz připomínky a námitky k navrhované stavbě.

Ke stažení: Výzva k doplnění předloženého návrhu na vydání ÚR, 7 kB;
Připomínky a námitky k navrhované stavbě, 643 kB

12.08.2005, kategorie: Broumarská Sever - Jih
Starším návrh řešení křížovatky u kostela sv. Bartoloměje v Kyjích

Smlouva na zpracování urbanisticko-architektonické studie okolí kostela sv. Bartoloměje

ÚMČ Praha 14 uzavřela smlouvu č. 192/05, se společností VHE a spol. architektonická kancelář s.r.o., o dílo na zpracování urbanisticko-architektonické studie okolí kostela sv. Bartoloměje. Celý článek ...

20.07.2005, kategorie: Broumarská Sever - Jih

Ústní jednání spojené s místním šetřením "Obytný soubor Broumarská - sever +jih, Praha 14 - Kyje"

Dne 21.7.2005 proběhlo ústní jednání spojené s místním šetřením "Obytný soubor Broumarská - sever +jih, Praha 14 - Kyje". Občanské sdružení KOK podalo připomínky a námitky k navrhované stavbě. Připomínky a námitky podalo také občanské sdružení Za Hutě krásnější a Ateliér pro životní prostředí.
Celý článek ...

20.07.2005, kategorie: Broumarská Sever - Jih

Rady městské části Praha 14 č. 392/RMČ/2005

Usnesení Rady městské části Praha 14 č. 392/RMČ/2005 k návrhu na řešení majetkoprávního vztahu potenciálního investora stavby "Obytný soubor Broumarská - sever + jih, Praha 14 - Kyje" k pozemkům, na kterých bude stavba realizována. Rada městské části Praha 14 se seznámila s variantami řešení majetkoprávního vztahu potenciálního investora stavby "Obytný soubor Broumarská - sever + jih, Praha 14 - Kyje" k pozemkům, na kterých bude stavba realizována uvedenými v příloze č. 1 a uložila rozpracovat varianty 1, 3, 6 a 7 majetkoprávního vztahu potenciálního investora stavby a předložit je k dalšímu projednání.

Ke stažení: Usnesení č. 392/RMČ/2005, 2 kB;
392p_63MR.rtf, 193 kB

19.07.2005, kategorie: Broumarská Sever - Jih

Zveřejňování informací v Listech prahy 14 - občané (ne)přátelé radnice?

Od minulého roku je intenzivně připravován na Praze 14 projekt "Obytný soubor Broumarská - sever + jih". Jeden z členů OS Kyjský občanský klub napsal o tomto projektu článek, který byl zaslán 13.4.2005 redakci listů Prahy 14. Článek nebyl přijat k otištění do květnového čísla pro údajný nedostatek místa. Při návštěvě starosty, Ing. Miroslava Froňka, starosta přislíbil, že bude možné otisknout článek v prázdninovém dvojčísle 7/8 Listů Prahy 14. Článek byl opět, s drobnými úpravami, 13. června 2005 zaslán redakci listů Prahy 14 k otištění.
Celý článek ...

08.06.2005, kategorie: Broumarská Sever - Jih
Památková ochrana Kyje

Obytný soubor Broumarská - sever +jih, Praha 14 - Kyje

Odbor výstavby a dopravy Úřadu m.č. Praha 14 vydal veřejnou vyhláškouOznámení o zahájení územního řízen veřejnou vyhláškou na vydání územního rozhodnutí o umístění stavby: "Obytný soubor Broumarská - sever +jih, Praha 14 - Kyje". Ústní jednání spojené s místním šetřením bylo stanoveno na den 21. července 2005 (čtvrtek) v 9.30 hodin před provozovnou Kamenictví na ul.Broumarská, Praha 9 - Kyje.

Ke stažení: Mapka - památková ochrana Kyje, 104 kB

17.05.2005, kategorie: Broumarská Sever - Jih

Ústní jednání spojené s místním šetřením "Obytný soubor Broumarská - sever +jih, Praha 14 - Kyje"

Dne 16.5.2006 proběhlo ústní jednání spojené s místním šetřením "Obytný soubor Broumarská - sever +jih, Praha 14 - Kyje". Občanské sdružení KOK podalo připomínky a námitky k navrhované stavbě. Připomínky a námitky podalo také občanské sdružení Ateliér pro životní prostředí. Celý článek ...

02.05.2005, kategorie: Broumarská Sever - Jih
Mapa - staré Kyje

Návštěva u p. starosty, Ing. Miroslava Froňka

Člen KOK p. Petr Štulc napsal článek do Listů Prahy 14 o připravované stavbě obytného souboru Broumarská sever + jih. Článek nebyl přijat k otištění do květnového čísla pro údajný nedostatek místa a z důvodu rozhodování Rady MČ P14 o úpravách projektu, realizace nebo zastavení realizace projektu. Starosta přislíbil, že bude možné otisknout článek v prázdninovém dvojčísle 7/8 Listů Prahy 14.

Ke stažení: Mapa - staré Kyje, 138 kB

03.03.2005, kategorie: Broumarská Sever - Jih

Rozhodnutí MŽP - potvrzení rozhodnutí OŽP MHMP "Obytný soubor Broumarská sever + jih"

Ministerstvo životního prostředí vydalo rozhodnutí, ve kterém potvrzuje rozhodnutí OŽP MHMP-123507/2004/OZP-V-969/R-256/Hu ze dne 2.12.2004, ve věci umístění stavby "Obytný soubor Broumarská sever + jih". Blíže viz náhledy rozhodnutí Ministerstva životního prostředí.

Námitky podané občanským sdružením Kyjský občanský klub a Atelier pro životní prostředí Ministerstvo životního prostředí zamítlo.

Ke stažení: Námitky podané občanským sdružením KOK, 79 kB;
rozhodnuti_mzp_broumarska_s-j_02.zip, 760 kB

22.12.2004, kategorie: Broumarská Sever - Jih
Odvolání proti rozhodnutí k dokumentaci pro územní řízení na stavbu

Odvolání proti rozhodnutí k dokumentaci pro územní řízení na stavbu "Obytný soubor Broumarská - sever + jih, Praha 9 - Kyje"

Odbor životního prostředí Magistrátu hlavního města Prahy vydal rozhodnutí k dokumentaci pro územní řízení na stavbu "Obytný soubor Broumarská - sever + jih, Praha 9 - Kyje" ve kterém souhlasí se zásahem do významných krajinných prvků vodní tok Rokyka, Kyjského rybníka, údolní nivy vodního toku Rokyka dle předložené projektové dokumentace a uděluje souhlas s umístěním stavby v přírodním parku Klánovice-Čihadla.
Občanské sdružení Kyjský občanský klub se jako účastník řízení proti tomuto rozhodnutí, z důvodu zásadního narušení znaků a hodnot krajinného rázu, vydání rozhodnutí bez spolehlivě zjištěného stavu věci a bez použití metodiky pro hodnocení míry zásahů do jednotlivých složek krajinného rázu, odvolal (blíže viz podané odvolání KOK - příloha).

Ke stažení: Odvolání KOK, 456 kB

02.12.2004, kategorie: Broumarská Sever - Jih

Rozhodnutí k dokumentaci pro územní řízení na stavbu "Obytný soubor Broumarská - sever + jih, Praha 9 - Kyje"

Odbor životního prostředí Magistrátu hlavního města Prahy vydal rozhodnutí k dokumentaci pro územní řízení na stavbu "Obytný soubor Broumarská - sever + jih, Praha 9 - Kyje" ve kterém souhlasí se zásahem do významných krajinných prvků vodní tok Rokyka, Kyjského rybníka, údolní nivy vodního toku Rokyka dle předložené projektové dokumentace a uděluje souhlas s umístěním stavby v přírodním parku Klánovice-Čihadla. Námitky podané občanskými sdruženími Atelier pro životní prostředí a Kyjský občanský klub byly zamítnuty.

[Strana 7 Rozhodnutí k dokumentaci pro územní řízení na stavbu - Obytný soubor Broumarská - sever + jih, Praha 9 - Kyje] [Strana 6 Rozhodnutí k dokumentaci pro územní řízení na stavbu - Obytný soubor Broumarská - sever + jih, Praha 9 - Kyje] [Strana 5 Rozhodnutí k dokumentaci pro územní řízení na stavbu - Obytný soubor Broumarská - sever + jih, Praha 9 - Kyje] [Strana 4 Rozhodnutí k dokumentaci pro územní řízení na stavbu - Obytný soubor Broumarská - sever + jih, Praha 9 - Kyje] Občanské sdružení Kyjský občanský klub se jako účastník řízení proti tomuto rozhodnutí odvolá. Blíže viz již dříve podané dopis s vyjádřením KOK.

Ke stažení: ozp_rozhodnuti_20041202_OZP_MHMP_broumarska_s_j_03.zip, 1 MB;
Dopis KOK, 79 kB

25.10.2004, kategorie: Broumarská Sever - Jih
Vyjádření k dokumentaci pro územní řízení na stavbu

Vyjádření k dokumentaci pro územní řízení na stavbu "Obytný soubor Broumarská - sever + jih, Praha 9 - Kyje"

V rámci správního řízení podalo KOK na Magistrát hlavního města Prahy, odbor životního prostředí, vyjádření k dokumentaci pro územní řízení na stavbu "Obytný soubor Broumarská - sever + jih, Praha 9 - Kyje". Blíže viz dopis s vyjádřením KOK.

Ke stažení: Územní systém ekologické stability, 159 kB;
Dopis KOK, 79 kB

05.07.2004, kategorie: Broumarská Sever - Jih

Diskuzní fórum - "Obytný soubor Broumarská - sever + jih"

Na www stránkách Prahy 14 proběhla diskuse k tématu "Obytný soubor Broumarská - sever + jih".

27.11.2003, kategorie: Broumarská Sever - Jih
Změna U 0132/2003 směrné částí územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy

Změna U 0132/2003 směrné částí územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy

Změna U 0132/2003 směrné částí územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy schváleného ZHMP dne 9.9.1999 usnesením č. 10/05, kterou byla provedena změna míry využití území pomohla prosadit v daném území masivní zástavbu městského typu s polootevřené bloky a objekty, která tvoří souvislou uliční frontou.

Celý článek ...
04.11.2003, kategorie: Broumarská Sever - Jih

Usnesení Rady městské části Praha 14 č. 573/RMČ/2003

Usnesení Rady městské části Praha 14 č. 573/RMČ/2003 k vyhodnocení veřejné zakázky podle ust. § 49 b zákona č. 199/1994 Sb., na zhotovení dokumentace pro územní řízení "Obytný soubor Broumarská", ve kterém byla vyhodnocena a schválena nabídka předložená spol. BOMART, s.r.o., kancelář Severovýchodní 1474/65 , Praha 4 jako nejlépe splňující podmínky výzvy.

Ke stažení: Studie úpravy UP, 3 kB

30.09.2003, kategorie: Broumarská Sever - Jih

Usnesení Rady městské části Praha 14 č. 531/RMČ/2003

Usnesení Rady městské části Praha 14 č. 531/RMČ/2003 k vyhlášení veřejné zakázky podle ust. § 49b zákona č.199/1994 Sb., na zhotovení dokumentace pro územní řízení "Obytný soubor Broumarská". Usnesení obsahuje text výzvy a seznam dodavatelů, kteří budou osloveni a jmenování komise pro posouzení nabídek.

Ke stažení: Usnesení rady, 4 kB

28.05.2002, kategorie: Broumarská Sever - Jih

Usnesení Rady městské části Praha 14 č. 324/R/2002

Usnesení Rady městské části Praha 14 č. 324/R/2002 k návrhu na realizaci urbanistického záměru situovaného na pozemcích jižně od ulice Broumarská, kde Rada městské části Praha 14 souhlasí s pronájmem pozemků jižně od ulice Broumarská ve smyslu územního rozhodnutí a ukládá připravit podmínky k zadání výběrového řízení na pronájem pozemku na výstavbu nájemních bytů.

Ke stažení: Usnesení rady , 2 kB

30.10.2001, kategorie: Broumarská Sever - Jih

Usnesení Rady městské části Praha 14 č. 751/R/2001

Usnesení Rady městské části Praha 14 č. 751/R/2001 k vyjádření Městské části Praha 14 k odvolání účastníka řízení proti rozhodnutí o umístění stavby "Obytný soubor jižně od ul. Broumarská, Praha 9 - Kyje", kde Rada městské části Praha 14 schvaluje vyjádření Městské části Praha 14 k odvolání účastníka řízení proti rozhodnutí o umístění stavby "Obytný soubor jižně od ul. Broumarská, Praha 9 - Kyje" odboru územního rozhodování MHMP.

Ke stažení: Usnesení rady, 2 kB

06.02.2001, kategorie: Broumarská Sever - Jih

Usnesení Rady městské části Praha 14 č. 105/R/2001

Usnesení Rady městské části Praha 14 č. 105/R/2001 k návrhu Urbanistické studie Kyje - Praha XIV, Rada městské části Praha 14 schvaluje Urbanistickou studii Kyje -Praha XIV. včetně doplňku, ve kterém jsou zohledněny připomínky a je ověřen soulad s územním plánem sídelního útvaru hl.m. Prahy.

Ke stažení: Usnesení rady, 4 kB

28.11.2000, kategorie: Broumarská Sever - Jih

Usnesení Rady městské části Praha 14 č. 40/R/2000

28.11. 2000 - Usnesení Rady městské části Praha 14 č. 40/R/2000 k dokumentaci "obytného souboru ul. Broumarská", zajištění územního rozhodnutí a dořešení právních úkonů s tím spojených, Rada městské části Praha 14 souhlasí s dokončením projednávání zpracované dokumentace "obytného souboru ul. Broumarská- jižní část "a se získáním územního rozhodnutí.

Ke stažení: 440_45MR.html, 4 kB

 

Diskuzní fórum

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

Zatím tu není žádný diskuzní příspěvek.

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

© Kyjský občanský klub, Kontakt: kyjeok (zavináč) seznam (tečka) cé zet
© Design, redakční systém: Webdesignum 2008 - 2011