Hlavní menu:

Podmenu:Ocelkova-Čihadla

 
Ocelkova - Čihadla
Ocelkova - Čihadla

Obytný soubor Rajská zahrada - Čihadla I je umístěn od nároží Ocelkovy ulice a budoucího pokračování ulice Generála Janouška přes Ocelkovu ulici směrem na západ k přírodnímu parku Klánovice - Čihadla.
Bytový areál Čihadla II je umístěn na rohu ulic Arnošta Valenty a Generála Janouška.
Další informace viz také www stránka Výstavba v Praze 14 ÚMČ Praha 14.

(20 článků)

 
20.07.2012, autor: KOK, kategorie: Ocelkova - Čihadla
Rozhodnutí o dělení pozemků - Obytný soubor Rajský vrch

Rozhodnutí o dělení pozemků - Obytný soubor Rajský vrch

Odbor výstavby zveřejnil na úřední desce územní rozhodnutí o dělení pozemků, rozhodnutí o změně umístění stavby "Obytný soubor Rajský vrch, Praha 14 I. etapa". Celý článek ...

02.06.2012, autor: KOK, kategorie: Ocelkova - Čihadla

Zahájení změny územního rozhodnutí - Obytný soubor Rajský vrch

Úřad m.č. Praha 14, Odbor výstavby, vydal zveřejnil na úřední desce „Oznámení zahájení územního řízení a pozvání k ústnímu jednání - Obytný soubor Rajský vrch, Praha 14,1.etapa" Celý článek ...

07.02.2012, autor: KOK, kategorie: Ocelkova - Čihadla
Rozhodnutí o umístění stavby Obytný soubor Rajský vrch 1.etapa

Rozhodnutí o umístění stavby Obytný soubor Rajský vrch 1.etapa

Odbor výstavby a dopravy zveřejnil na úřední desce oznámení o Rozhodnutí o dělení pozemků parc. č. 201/1,201/2 v k.ú. Černý Most, II., povolení výjimky z vyhl. č. 26/1999 Sb. hl.m. Prahy o obec. technic. požad. na výstavbu v hl. m. Praze, III. a rozhodnutí o umístění stavby: Obytný soubor Rajský vrch, Praha 14,1. Etapa. Celý článek ...

26.01.2012, autor: KOK, kategorie: Ocelkova - Čihadla
Stavba obytného souboru Rajský vrch - I. etapa

Stavba obytného souboru Rajský vrch - I. etapa

Rada městské části Praha 14 přijala usnesení č. 38/RMČ/2012 k návrhu stanoviska městské části Praha 14 k umístění stavby „Obytný soubor Rajský vrch I. Etapa“ výstavba řadových rodinných domů, dělení pozemku pro izolované rodinné domy, technická a dopravní infrastruktura a další drobné stavby při ul. Dobrovolného, Praha 9 - Černý Most. Celý článek ...

22.12.2011, autor: KOK, kategorie: Ocelkova - Čihadla

Výstavba obytného souboru Rajský vrch - I etapa

Odbor výstavby a dopravy zveřejnil na úřední desce oznámení o zahájení územního řízení o umístění stavby, územního řízení o rozdělení pozemku, řízení o povolení výjimky a pozvání k veřejnému ústnímu jednání na stavbu „Obytný soubor Rajský vrch, Praha 14, I. etapa“. Celý článek ...

13.07.2011, autor: KOK, kategorie: Ocelkova - Čihadla
Obnovení řízení na umístění stavby bytového areálu Čihadla II

Obnovení řízení na umístění stavby bytového areálu Čihadla II

Odbor výstavby a dopravy zveřejnil na úřední desce oznámení o pokračování územního řízení na umístění stavby „BYTOVÝ AREÁL ČIHADLA II - RAJSKÁ ZAHRADA - 1. Část“. Celý článek ...

13.05.2011, autor: KOK, kategorie: Ocelkova - Čihadla

Zastavení řízení na umístění stavby bytového areálu Čihadla II

Odbor výstavby a dopravy zveřejnil na úřední desce oznámení o zastavení řízení na umístění stavby bytového areálu Čihadla II. Navrhovatel, společnost LIPNICKÁ spol. s r.o., svůj návrh žádosti na stavbu „Obytný areál Rajská Zahrada - Čihadla I – II. etapa“ vzala zpět. Celý článek ...

22.03.2011, autor: KOK, kategorie: Ocelkova - Čihadla
Radnice nesouhlasí s umístěním stavby bytového areálu Čihadla II

Radnice nesouhlasí s umístěním stavby bytového areálu Čihadla II

Rada městské části Praha 14 přijala usnesení č. 195/RMČ/20112011 k vyjádření městské části Praha 14 k povolení výjimky pro umístění stavby "Bytový areál Čihadla II - Rajská zahrada - 1. část". Nesouhlas se týká povolení výjimky pro umístění garážových stání v podzemních garážích a jejich nahrazením nekrytými stáním na povrchu. Celý článek ...

09.03.2011, autor: KOK, kategorie: Ocelkova - Čihadla
Územní řízení a povolení výjimky na bytový areál Čihadla II

Územní řízení a povolení výjimky na bytový areál Čihadla II

Úřad městské části Praha 14, odbor výstavby a dopravy, na úřední desce zveřejnil oznámení územního řízení a řízení o povolení výjimky-byt.areál Čihadla II 1.část (dva bytové domy, komunikace, parkovací stání a inž.sítě). Celý článek ...

15.12.2010, autor: KOK, kategorie: Ocelkova - Čihadla

15.12.2010 – Stavební povolení pro stavbu kanalizace pro stavbu „Rajská zahrada - Čihadla I“

Na úřední desce Úřadu m.č. Praha 14 zveřejnil Odbor výstavby a dopravy nové oznámení o „Rozhodnutí o umístění stavby (Dešťová kanalizace, splašková kanalizace a vodovodní řad v rámci stavby „Rajská zahrada - Čihadla I““. Celý článek ...

05.11.2010, autor: KOK, kategorie: Ocelkova - Čihadla
Povolení výjimky na parkování pro stavbu Rajská Zahrada - Čihadla I – II.etapa

Povolení výjimky na parkování pro stavbu Rajská Zahrada - Čihadla I – II.etapa

Odbor výstavby a dopravy zveřejnil na úřední desce oznámení o povolení výjimky společnosti LIPNICKÁ spol. s r.o. pro dopravu v klidu (parkovací a odstavné stání) pro stvabu Rajská Zahrada - Čihadla I – II.etapa. Celý článek ...

25.12.2008, autor: KOK, kategorie: Ocelkova - Čihadla

Stavební povolení - Obytný areál Rajská Zahrada-Čihadla I, obj.B

Na Úřední desce Městské části Praha 14 bylo zveřejněno stavební povolení na satvbu „Obytný areál Rajská Zahrada-Čihadla I, obj.B“. Celý článek ...

12.11.2008, kategorie: Ocelkova - Čihadla

Zahájení stavebního řízení "Obytný areál Rajská Zahrada - Čihadla I"

Na úřední desce Úřadu m.č. Praha 14 Odbor výstavby a dopravy zveřejnil oznámení o zahájení stavebního řízení na vydání stavebního povolení na stavbu "Obytný areál Rajská Zahrada - Čihadla I Praha 9, Černý Most" na pozemku parc. č. 181/8, 181/9, 221/1 v katastrálním území Černý Most. Uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení. Investor Lipnická spol. s r.o. Navrhovaná stavba obsahuje čtyřpodlažní bytový objekt ve tvaru L s jedním podzemním V podzemním podlaží je umístěno 32 garážových stání a domovní zázemí, ve čtyřech nadzemních podlaží je umístěno 39 bytových jednotek (3+kk, 2+kk, 1+kk ).

20.09.2007, kategorie: Ocelkova - Čihadla

Nová stavba na Černém Mostě stavěna v rozporu s vydaným územním rozhodnutím

Společnost NAVATYP staví u Ocelkovy ulice obytný areál "Rajská zahrada - Čihadla I" v rozporu s vydaným územním rozhodnutím OVD/1871/05/ŠIKM o umístění stavby Obytný areál Rajská zahrada - Čihadla I Praha 14, Černý Most, ze dne 16.11.2005. Ve vydaném územním rozhodnutím OVD/1871/05/ŠIKM je uvedeno "Budovy, půdorysného tvaru L, budou umístěny proti sobě tak, že budou tvořit polouzavřený blok, budou mít 1 podzemní a 4 nadzemní podlaží, s celkovým počtem 75 bytů, zastřešeny budou plochou střechou." Celý článek ...

12.04.2006, kategorie: Ocelkova - Čihadla

Zahájení řízení veřejnou vyhláškou - vodovod, kanalizace v rámci stavby Obytný areál Rajská zahrada - Čihadla I

Odbor výstavby a dopravy Úřadu m.č. Praha 14 vydal veřejnou vyhláškou oznámení o zahájení řízení o vydání stavebního povolení ke zřízení vodních děl: vodovod, splašková kanalizace, dešťová kanalizace navržených v rámci stavby Obytný areál Rajská zahrada - Čihadla I, městská část Praha 14, Praha 9. Projednání předložené žádosti a ústní jednání je stanoveno na den 7. 6. 2006 (středa) v 10:00 hodin na Odboru výstavby a dopravy, 2.patro, dveře č.202. Blíže viz oznámení na úřední desce.

16.11.2005, kategorie: Ocelkova - Čihadla

Rozhodnutí o umístění stavby "Obytný areál Rajská zahrada - Čihadla I Praha 14, Černý Most"

Odbor výstavby a dopravy Úřadu m.č. Praha 14 vydal veřejnou vyhláškou Oznámení o umístění stavby Obytný areál Rajská zahrada - Čihadla I Praha 14, Černý Most".
Stavba se skládá ze dvou budov půdorysného tvaru L, které budou umístěny proti sobě tak, že budou tvořit polozavřený blok. Tyto budovy budou mít jedno podzemní podlaží (75 garážových stání) a 4 nadzemní podlaží, s celkovým počtem 75 bytů. Zastřešeny budou plochou střechou. Podél komunikace Generála Janouška bude umístěno 16 parkovacích stání. Podél Ocelkova ulice bude umístěn protihlukový val o výšce 6 m, šířce16 m a délce 115 m. Podané námitky Kyjského občanského klubu, týkající se překročení hlukových limitů ve venkovním i vnitřním prostředí, byly OVD ÚMČ P14 zamítnuty.
Blíže viz Oznámení o umístění stavby v příloze.

Ke stažení: Rozhodnutí o umístění úr, 19 kB

19.07.2005, kategorie: Ocelkova - Čihadla
Zahájení územního řízení na výstavbu obytného souboru

Zahájení územního řízení na výstavbu obytného souboru "Rajská zahrada - Čihadla"

Odbor výstavby a dopravy MČ P14 zahajuje územní řízení "Obytný soubor Rajská zahrada - Čihadla I". Navrhovatelem je společnost Lipnická spol. s r.o. a zpracování projektu provedl architektonický ateliér HÉTA, s. r. o. - realizoval již mnoho staveb dostavby sídliště Černý Most II. Celý článek ...

26.04.2005, kategorie: Ocelkova - Čihadla

Usnesení Rady městské části Praha 14 č. 238/RMČ/200

Usnesení Rady městské části Praha 14 č.238/RMČ/2005 (viz příloha) k vyjádření městské části Praha 14 k dokumentaci pro územní řízení na umístění stavby "Obytného areálu při ul. Ocelkova" bere na vědomí předloženou dokumentaci pro územní řízení na stavbu "Obytného areálu při ul. Ocelkova" a požaduje současně s výstavbou "obytného areálu" provést výstavbu veřejného osvětlení, telefonní sítě a dále obslužnou komunikaci a obvodové chodníky tak, jak jsou zakresleny v předložené dokumentaci na situaci 1:500.

Ke stažení: Usnesení rady, 2 kB

27.04.2004, kategorie: Ocelkova - Čihadla
Usnesení Rady městské části Praha 14 č. 245/RMČ/2004

Usnesení Rady městské části Praha 14 č. 245/RMČ/2004

Usnesení Rady městské části Praha 14 č. 245/RMČ/2004 (viz příloha) k vyjádření městské části Praha 14 k návrhu žádosti spol. HÉTA, s. r. o., Praha 7 na úpravu směrné části územního plánu ve všeobecně obytném území (OV), pozemku parc. č. 181/8 k. ú. Černý Most z kódu C8 na kód D8, doporučuje žádost spol. HÉTA, s. r. o., Praha 7 na úpravu směrné části územního plánu ve všeobecně obytném území (OV), pozemku parc. č. 181/8 k. ú. Černý Most z kódu C8 na kód D8. Celý článek ...

19.04.2004, kategorie: Ocelkova - Čihadla
Změna U 0239/2004 směrné části územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy

Změna U 0239/2004 směrné části územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy

Změna U 0239/2004 směrné částí územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy, schváleného ZHMP dne 9.9.1999 usnesením č. 10/05, byla provedena změna míry využití území:Kód C8 pro plochu OV (území všeobecně obytné) v území vymezeném ulicemi Generála Janouška a Arnošta Valenty byl změněn na D8 v celé stávající ploše.V ploše OV zůstal stanoven koeficient podlažních ploch (KPP) 0,80 a koeficient zeleně (KZ) 0,55.
Celý článek ...

 

Diskuzní fórum

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

Zatím tu není žádný diskuzní příspěvek.

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

© Kyjský občanský klub, Kontakt: kyjeok (zavináč) seznam (tečka) cé zet
© Design, redakční systém: Webdesignum 2008 - 2011