Hlavní menu:

28.04.2011, autor: KOK, kategorie: Různé stavby

Vydání územního řízení novostavby tří rodinných domků v Hostavicích

Vydání územního řízení novostavby tří rodinných domků v Hostavicích

Žadatel, společnost Fora s.r.o., podala dne 1.10.2010 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby „Novostavba 3RD Hostavice Praha 9, Hostavice“. Tři vily v residenci U dubu jsou umístěny na pozemcích parc. č. 8/38, 9/1, 10/5, 932, 933 v katastrálním území Hostavice s jedním hlavním vstupem.

Předmětem umístění jsou 3 rodinné domy, inženýrské sítě a komunikace na pozemcích parc. č. 8/38, 9/1, 10/5, 932, 933 v katastrálním území Hostavice.

Soubor obytných domů se sestává ze skupiny tří rodinných domů o dvou nadzemních podlažích, nepodsklepených. Vnější půdorysné rozměry obytného domu Vila 1 jsou 16,65m x 12,50m, rodinný dům Vila 2 tvoří dvě hmoty obdélníkového tvaru, umístěných přes sebe o větších rozměrech 11,30m x 17,60m, rodinný dům Vila 3 je ve tvaru písmene L, hlavní část o rozměrech 18,30m x 6,84m, jižní část o rozměrech 7,35m x 3,80m. Zastřešení bude provedeno plochou střechou. Doprava v klidu bude řešena garážemi o dvou stáních v každém z domů.

Pro příjezd ke třem rodinným domům bude vybudována v místě prodloužení ul.Jakubovská nová komunikace v délce 25,5m a šířce 6,0m. Komunikace bude provedena v dlážděném povrchu z betonové dlažby.

Pro umístění navržené stavby byla povolena výjimky z vyhlášky č. 26/1999 Sb.hl.m.Prahy, o obecných technických požadavcích na stavby v hlavním městě Praze ( dále jen OTPP) z ustanovení čl.8, odst. 3, která spočívá v umístění staveb rodinných domů Vila 2 (parc.č.9/3) a Vila 3 (parc.č.9/1) tak, že vzdálenost jejich rohů bude 4,58m a čl.8, odst. 4, která spočívá v umístění stavby rodinného Vila 2 (parc.č.9/3, při hranici bude jednopodlažní garáž)) na hranici pozemku rod. Vila 1 (parc.č.9/5)

Projektová dokumentace ke stavebnímu povolení bude obsahovat podrobný projekt organizace výstavby s výpočtem hluku ze stavební činnosti.

Na parcele parc. č. 8/1 v katastrálním území Hostavice, který sousedí s výše uvedenými pozemky stavby se nachází dva chráněné stromy.

http://www.praha14.cz/deska_int/ovd_pokrac_ur_pozv_ust_3RD_host_030311.doc

Blíže viz

http://www.forastudio.cz/pripravujeme.php

http://www.forastudio.cz/pripravujeme-hostavice.php

V Praze je v současné době vyhlášeno 197 jedinců památných stromů. Dva z těchto chráněných stromů jsou také ve Farské ulici.

Jedná se o dva duby letní na konci Farské ulice (Quercus robur L.) jejichž odhadované stáří je asi 150 let. Rozhodnutí o vyhlášení ochrany je ze dne 12.11.2003. Oba duby mají obvod kmene je 347 a 370 centimetrů a výška 19 a 25 metrů.

Blíže viz

http://www.wmap.cz/opk/stromy/strom/strom034.htm

http://www.prazskestromy.cz/index.php?a=8

http://www.prazskestromy.cz/Galerie/62/album62/

Víte co jsou to památné stromy?

Památné stromy jsou mimořádně významné stromy, jejich skupiny a stromořadí a jsou vyhlašovány podle § 46 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny.

Za památné stromy, jejich skupiny nebo stromořadí je možno prohlásit dřeviny vynikající svým vzrůstem, věkem, významné krajinné dominanty, zvlášť cenné introdukované dřeviny a v neposlední řadě dřeviny historicky cenné, které jsou památníky historie, připomínající historické události nebo jsou s nimi spojeny různé pověsti a báje.

» Přejít na článek Vydání územního řízení novostavby tří rodinných domků v Hostavicích na webu http://www.praha14.cz/.

Ke stažení: ovd_ur_RD_host_35385_R_280411.doc, 81 kB;
hostavice_10-03-08_02-1.pdf, 1 MB;
hostavice-u_dubu_00.jpg, 314 kB

 

Diskuzní fórum

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

Zatím tu není žádný diskuzní příspěvek.

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

© Kyjský občanský klub, Kontakt: kyjeok (zavináč) seznam (tečka) cé zet
© Design, redakční systém: Webdesignum 2008 - 2011