Hlavní menu:

19.10.2009, autor: KOK, kategorie: Různé stavby

Rozhodnutí o umístění stavby - Novostavba polyfunkční budovy Lehovec

Odbor výstavby a dopravy na úřední desce zveřejnil rozhodnutí o vydání územního rozhodnutí pro Novostavba polyfunkční budovy Lehovec Praha 14, Hloubětín.

Stavba bude umístěna na pozemcích parc. č. 1288/3, 1288/4, 1288/5, 1288/8, 1288/43, 1288/62, 1288/63, 1288/81 v katastrálním území Hloubětín.

Novostavba polyfunkční budovy Lehovec bude mít 8 nadzemních podlaží, 3 podzemní podlaží. V 1.NP bude vstupní hala, recepce, kanceláře, provozní a technické zázemí, v 2. – 5.NP kancelářské plochy, 6-8.NP bude obsahovat 18 bytů. Ve 3 PP budou umístěna odstavná a parkovací stání v počtu 112, z toho 6 stání pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. Podzemní podlaží jsou propojena kruhovou rampou, která je umístěna pod terénem v JZ rohu budovy mimo půdorysnou stopu objektu.

Pro komunikační připojení bude sloužit komunikace na východní straně objektu, spojující ulici Kolbenova a Poděbradská. V prodloužení slepého ukončení ulice Nástrojařská bude vybudována komunikace šířky 7,00m a napojena do této komunikace. Z ní bude připojení i na stávající parkoviště. Ze zlomu ul. Nástrojařská bude provedeno nové napojení severní části parkoviště komunikací šíře 7,00m, která bude sloužit pro vjezd do podzemních garáží pod objektem polyfunkční budovy.

Blíže viz „EIA - Polyfunkční budova Lehovec, Praha 14, k.ú. Hloubětín - závěr zjišťovacího řízení záměru

S obsahem posudku je možno se seznámit v Informačním systému EIA na stránkách CENIA - pod kódem PHA476. Blíže viz text oznámení záměru, informace o oznámení záměru a závěry zjišťovacího řízení.

» Přejít na článek Rozhodnutí o umístění stavby - Novostavba polyfunkční budovy Lehovec na webu http://www.praha14.cz/.

 

Diskuzní fórum

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

Zatím tu není žádný diskuzní příspěvek.

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

© Kyjský občanský klub, Kontakt: kyjeok (zavináč) seznam (tečka) cé zet
© Design, redakční systém: Webdesignum 2008 - 2011