Hlavní menu:

21.07.2009, autor: KOK, kategorie: U Čeňku

EIA - Rekreační park U Čeňku

EIA - Rekreační park U Čeňku

Na úřední desce zveřejnilo Ministerstvo životního prostředí oznámení o posuzování vlivů na životní prostředí na záměr „Rekreační park U Čeňku“ mezi sídlištěm Černý Most a Dolními Počernicemi.

Záměrem je vytvořit přírodně rekreační park, který má být umístěn na území městských částí Dolní Počernice a Černého Mostu (na východním okraji hlavního města Prahy). Na severu je lokalita ohraničena zástavbou sídliště Černý Most, západní hranice je jasně vymezena porostem vedoucím od přírodní rezervací V Pískovně. Jižní hranice je tvořena okrajem zastavitelných ploch Dolních Počernic a východní hranice je vedena z východu svislou čarou protínající západní okraj rybníka Čeněk, podél okraje budovaného golfového hřiště.

Cílem záměru je změnit využití území (zemědělské využití) na rekreační park, ve kterém budou převládat trvalé travní porosty doplněné o výsadbu alejí, skupin stromů a keřů a dvou sadů. V severní části území bude provedena terénní modelace tak, že bude vytvořeno několik zemních valů, které budou sloužit pro cyklokros, jako sáňkařská dráha ale i pro prostorové oddělení území parku od sídliště Černý Most.

----------------------------

Oznámení je k nahlédnutí v Informačním systému EIA na stránkách CENIA - http://www.cenia.cz/eia pod kódem MZP273.

Blíže viz:

http://tomcat.cenia.cz/eia/detail.jsp?view=eia_cr&id=MZP273

Text oznámení záměru:

http://tomcat.cenia.cz/eia/download.jsp?view=eia_cr&id=MZP273&file=oznameniDOC

Informace o oznámení záměru:

http://tomcat.cenia.cz/eia/download.jsp?view=eia_cr&id=MZP273&file=infOznamDOC

Do oznámení je také možno nahlížet u asistentky radního pro územní rozvoj Mariánské nám. 2, Praha1, kancelář č. 238, tel. 236 00 28 13 po předchozí dohodě.

Písemná vyjádření k tomuto oznámení je možno zasílat do 3.8.2009 Ministerstvo životního prostředí ČR.

==========================

Popis záměru:

Realizace rekreačního parku je rozdělena do pěti etap. V současnosti je připravována projektová dokumentace pro územní rozhodnutí pro I. a III. etapu, z důvodů vlastnických práv k jednotlivým pozemkům. Každá z etap má být provozuschopná samostatně. Oznámení je zpracované pro celý rekreační park.

Plocha dotčeného území v projektu je cca 78 ha. Plocha území řešeného v oznámení je cca 90 ha. Důvodem je že investor se vyhýbá zásahu do přírodně cenných lokalit - přírodní rezervace V Pískovně a rybník Martiňák s přítoky. Řešené území tak zahrnuje i plochy, kterých se stavební práce nedotknou, ale kde jsou chráněná území nebo cenné biotopy, takže je potřeba zhodnotit možný dopad vlivu záměru na tato území. Do řešeného území je dále zahrnuta zahrádkářská kolonie v centrální části území a nepovolená zahrádkářská kolonie pod přírodní rezervací V Pískovně.

Dominantou severozápadního cípu i celého parku se má stát rozhledna. Ta je navržena na severozápadním okraji v blízkosti hlavního vstupu a hlavního parkoviště. Zajímavé kulturní možnosti přinese přírodní amfiteátr severozápadní části území. Amfiteátr bude ukrytý ve svahu, přilehlé plochy budou hustě osázeny a amfiteátr bude tak odcloněn od ostatního parku. Amfiteátr má být využíván především k nerušícím kulturním akcím, např. k divadelním představením. Na východ od amfiteátru je v oválu tvořeném cestami má být umístěno dětské hřiště.

Realizace rekreačního parku je rozdělena do pěti etap. Každá z etap bude samostatně provozuschopná.

V rámci jednotlivých etap budou realizovány následující stavby:

I. etapa: dětské hřiště, petanque, víceúčelové hřiště, robinsonádní hřiště, cyklokros, pikniková louka, in-line stezka (pokračování cyklotrasy), sáňkařský svah, parkoviště

II. etapa: sportovní hala, hřiště na basketbal, parkoviště, prodejna a půjčovna sportovního nářadí, skateboardové hřiště

III. etapa: naučná stezka (geologická, dendrologická, pozorovatelna ptactva, stanoviště pro pozorování ryb, hipostezka, cyklotrasa, okrasný sad, víceúčelové travnaté hřiště

IV. etapa: komerčně-kulturní zpevněná plocha (pro konání trhů atd…), půjčovna sportovního nářadí, informace, občerstvení, rozhledna, amfiteátr, dětské hřiště, minigolf, parkoviště

V. etapa: okrasný sad, hipostezka, tenisové kurty, plážový volejbal, hřiště, restaurace („občerstvení“).

Napříč rekreačním parkem povede uvažována cyklotrasa. Provozní doba bude od 6:00 do 22:00.Bilance ploch

hřiště 3 ha

zelené plochy 66 ha

chráněná území 11,5 ha

zastavěná plocha 1,2 ha

zpevněná plocha 7,4 ha

zahrádkářská kolonie 0,5

Celkem cca 90 haSouvisející články

http://praha14.zeleni.cz/1110/rubrika/v-cenku-/

Park U Čeňku v Praze 14 - kdo vlastně schválil studii parku?

http://praha14.zeleni.cz/9069/clanek/park-u-cenku-v-praze-14---kdo-vlastne-schvalil-studii-parku-/Na www stránkách MČ Praha 14 jsou zveřejněny dva obrázky s řešením navrhovaného parku.

http://www.praha14.cz/MC/Obrazky_MC/u_cenku/park_navrh.gif

http://www.praha14.cz/MC/Obrazky_MC/u_cenku/park_pohled.gifUrbanistická studie - park U Čeňku - Listy Prahy 14 7-8/2008

http://www.praha14.cz/~listy/2008/7/urbanisticka.htmVyjádření MČ k dokumentaci rekreačního parku V Čeňku

usnesení č. 605/RMČ/2008 k „Návrhu vyjádření k dokumentaci k žádosti o vydání

rozhodnutí o změně využití území "Rekreační park U Čeňku etapa I. a III."

http://www.praha14.cz/Usneseni/Rada/2008/11/605_52MR.htm

http://www.praha14.cz/Usneseni/Rada/2008/11/605p_52MR.rtfViz také:

http://kyjeok.sweb.cz/obrazky/park_u_cenku.gif

» Přejít na článek EIA - Rekreační park U Čeňku na webu http://tomcat.cenia.cz/.

Ke stažení: EIA_etapy_Rekreacni_park_V_Cenku-1.jpg, 819 kB;
MZP273__oznameni.pdf, 4 MB;
Oznámení - text, 1 MB

 

Diskuzní fórum

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

Zatím tu není žádný diskuzní příspěvek.

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

© Kyjský občanský klub, Kontakt: kyjeok (zavináč) seznam (tečka) cé zet
© Design, redakční systém: Webdesignum 2008 - 2011