Hlavní menu:

19.07.2007, kategorie: U Čeňku

Zahájení revitalizace suchého poldru na Čihadlech

19. července 2007 v 10.00 hodin byla na hrázi suchého poldru Čihadla zahájena radním hl. m. Prahy Petrem Štěpánkem revitalizace suchého poldru na Čihadlech.
Suchý poldr Čihadla byl vybudován v 80. letech minulého století a slouží k zachycování přívalových srážek z povodí Rokytky, tedy k rozlití vody na vhodném místě. V oblasti tohoto suchého poldru Čihadla budou rekonstruována koryta potoků. Připravená revitalizace této lokality je nejrozsáhlejší a největší přírodě blízkou obnovou vodních toků v Praze, jak se uvádí v tiskové zprávě magistrátu.
Lokalita je součástí přírodního parku Klánovice-Čihadla a dřívější technické úpravy koryt působí nepřirozeně a pro vodní faunu a flóru jsou nevhodné. Projekt je spolufinancován z fondů Evropské unie JPD 2, z evropské kasy šlo na obnovu poldru zhruba 9 milionů, hlavní město se podílí asi 5 miliony, zbylé 3 miliony uhradí stát. Obnovou se korytům potoků vrátí přírodní charakter a v jejich okolí vznikne mnoho tůní a drobných vodních ploch. Svépravický potok bude odkloněn na sever až k přilehlému lesu a podél lesní cesty povede v trase příkopu až k psímu cvičišti, kde se opět setká s Rokytkou. Potok se prodlouží zhruba o kilometr. Také soutok Hostavického potoka s Rokytkou bude posunut dále po proudu. Hostavický potok tak před soutokem stačí ještě opsat několik oblouků. Obnovené koryto Rokytky povede v několika obloucích středem suchého poldru a na třech místech bude křižovat původní trasu. Napřímené koryto Rokytky bude částečně zasypáno. Ponechané hlubší části starého koryta budou rozšířeny a vznikne tak soustava průtočných a neprůtočných tůní.
Projekt bude dokončen v dubnu 2008, veškeré práce mají na starost Lesy hl. m. Prahy.
Blíže viz také zpráva MHMP.

 

Diskuzní fórum

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

Zatím tu není žádný diskuzní příspěvek.

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

© Kyjský občanský klub, Kontakt: kyjeok (zavináč) seznam (tečka) cé zet
© Design, redakční systém: Webdesignum 2008 - 2011