Hlavní menu:

Zalesnění zemědělského pozemku na Čihadlech

Občanské sdružení Kyjský občanský klub je účastníkem správního řízení k zalesnění zemědělského pozemku parc.č. 2632/4 a 2635/8, k.ú. Kyje na vrchu Čihadla. Na toto nové zalesnění byla v dubnu 2007 zpracována společností Lesprojekt Stará Boleslav projektová dokumentace "Projekt zalesnění zemědělského pozemku pare. č. 2632/4 a 2635/8 v k. ú. Kyje". Navržené území k zalesnění leží východně od Kyjí a jihozápadně od zástavby sídliště Černý Most. Jedná se o dvě plochy vzdálené od sebe cca 100 m, které leží na vyvýšené plošině, kterou nyní tvoří většinou travnatý porost.Svahy v okolí těchto ploch jsou již zalesněny. Přes pozemek parc. č. 2632/4 prochází lokální biokoridor L4/257 - Vítkov -Vidrholec. Celková plocha určená k zalesnění na těchto pozemcích je 23803 m2. Navržená druhová skladba pro výsadbu zahrnuje dub, lípu, habr, borovici a modřín a odpovídá místu na kterém bude provedena.
Pozemky jsou v současné době využívané jako louky a budou převedeny do pozemků určených k plnění funkcí lesa. Navrhovaným zalesněním dojde v budoucnu ke zvýšení biodiverzity daného území a s postupujícím časem a růstem dřevin na zalesněných plochách se bude zlepšovat i kulturní a estetická charakteristika daného místa

 

Diskuzní fórum

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

Zatím tu není žádný diskuzní příspěvek.

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

© Kyjský občanský klub, Kontakt: kyjeok (zavináč) seznam (tečka) cé zet
© Design, redakční systém: Webdesignum 2008 - 2011