Hlavní menu:

23.11.2011, autor: KOK, kategorie: U Čeňku

Rozhodnutí o změně pro rekreační park U Čeňku

Rozhodnutí o změně pro rekreační park U Čeňku

Odbor výstavby a dopravy úřadu městské části Praha 14 zveřejnil na úřední desce rozhodnutí o změně územního rozhodnutí o využití území „Rekreační park U Čeňku, etapa 0001 a 0003“.

Důvodem pro podání žádosti byla prostorová kolize s projektem „Revitalizace Čihadla II. Svépravický potok, potok Chvalka“ na částech pozemků č. parc. 1436/9, 1438/1 k.ú. Dolní Počernice, kdy část území zahrnutého do parku má být využita pro umístění tůně a revitalizaci krajiny za účelem zlepšení hydrologických podmínek.

Rozhodnutí o změně územního rozhodnutí o využití území spočívá vyjmutí částí pozemků č. parc. 1436/9 a 1438/1 k.ú. Dolní Počernice ze stanoveného využití pozemků – rekreační park. Využití těchto částí pozemků je stanoveno rozhodnutím spis zn.:UMCP14/11/26297/OVD/MILD, č.j. UMCP14/11/35786/OVD/MILD ze dne 15.11.2011 pro umístění tůně jižně od rybníka Martiňák a účel revitalizace přírodní plochy, nespecifikované úpravy terénu sloužící k optimalizaci vodního režimu a revitalizaci krajiny. Zároveň dojde k odklonění hipostezky a naučné stezky z téhož důvodu, obě změny jsou v rámci etapy 0003.

Žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území HMP Magistrát hlavního města Prahy, Odbor městského investora, IČ 00064581, Mariánské náměstí 2, 110 00 Praha 1, kterého zastupuje Stavokontrol s.r.o.

Stavba je umístěna na pozemcích parc. č. 1356/1, 1360/1, 1360/2, 1361/3, 1362/1, 1433/1, 1433/2, 1434/1, 1435/2, 1436/3, 1436/5, 1436/6, 1436/7, 1436/8, 1436/9, 1436/10, 1436/11, 1437, 1438/1, 1442/1, 1607, 1638 v katastrálním území Dolní Počernice, parc. č. 221/256, 221/258 v katastrálním území Černý Most, parc. č. 998 v katastrálním území Hostavice.

Blíže viz http://www.praha14.cz/deska_int/ovd_rekr_park_v_cenku_zmena_uzem_rozh_231111.doc

» Přejít na článek Rozhodnutí o změně pro rekreační park U Čeňku na webu http://www.praha14.cz/deska_int/.

Ke stažení: ovd_rekr_park_v_cenku_zmena_uzem_rozh_231111.doc, 63 kB

 

Diskuzní fórum

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

Zatím tu není žádný diskuzní příspěvek.

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

© Kyjský občanský klub, Kontakt: kyjeok (zavináč) seznam (tečka) cé zet
© Design, redakční systém: Webdesignum 2008 - 2011