Hlavní menu:

14.04.2010, autor: KOK, kategorie: U Čeňku

Vydáno rozhodnutí o změně využití území pro Rekreační park U Čeňku

Na úřední desce zveřejnila městská část Praha 14 rozhodnutí o změně využití území pro účel Rekreační park U Čeňku, etapa 0001 a 0003.

Etapa 0001 rekreačního parku se rozkládá v katastrálních územích Dolní Počernice a. Černý Most, ze severu je ohraničena stávající cyklostezkou s živičným povrchem a parkovou úpravou podél ulice Arnošta Valenty, z východu je lemována stávající cyklostezkou, z jihu je ohraničena potokem Chvalka a břehem rybníku Martiňák, ze západu přiléhá k zahrádkářské kolonii.
Plocha této etapy bude svým parkovým zpracováním, sadovými úpravami a modulací terénu sloužit jako dětské hřiště, hřiště na petangue, víceúčelové hřiště, pikniková a pobytová louka, plochy pro cyklokros a sáňkování. V parku je navržena síť cest pro pěší s povrchem minerální beton a živičná komunikace sloužící jako inline trasa pro kolečkové sporty. Zatravněné pěšiny jsou navrženy podél terénní modelace valů.

Etapa 0003 rekreačního parku je vymezena z jihu okrajem zástavby Dolních Počernic ze severu okrajem rybníku Martiňáku a ze západu přiléhá k přírodní rezervaci V Pískovně.
Plocha této etapy bude mít charakter rekreačně pasivní. Bude se jednat o spíše klidovou zónu v podobě přírodně krajinářského parku se svými výhledy a průhledy. Jedním z krajinotvorných plošných prvků bude okrasný sad, celý prostor bude doplněn solitéry, rozvolněnými i zapojenými skupinami stromů a alejemi. Rozvolněná cestní síť zde bude tvořena zpevněnými i nezpevněnými komunikacemi. V této části parku je navržena naučná stezka, cyklotrasa a hipostezka. Hipostezka vznikne sekáním 2 m širokého pásu v trávníku v navrhovaných liniích, napojených na stávající trasy jezdeckého klubu.

V rámci etapy 0001 bude doprava v klidu řešena zřízením 54 stání, z toho 3 stání pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace umístěné v ul. Arnošta Valenty. Komunikace pro pěší šířky 3m bude mít povrch z přírodního materiálu - minerálního betonu.
V rámci etapy 0003 bude vybudováno 25 parkovacích stání v oblasti ul. Bakurinova, z toho 2 pro osoby s omezenou schopností pohybu parkovací stání a orientace. Komunikace pro pěší bude mít povrch z přírodního materiálu - minerálního betonu.

Kyjský občanský klub podal v rámci územního řízení devět námitek a připomínek k navrhované stavbě. Námitky se týkaly například stanovení pracovní doby pro provádění hlučných činností, informování obyvatelů okolní zástavby o časovém harmonogramu průběhu prací a trasy převozu zeminy. Zřízení většího počtu parkovišť pro osoby s omezenou schopností pohybu (nad počet stanovený vyhláškou), stanovení pořádkové služby a ochrany proti vandalství, umístění trvalého objektu pro stanoviště údržby, umístění kamerového systému, vybudování hygienických zařízení, které je plánované až v dalších etapách. Dalším požadavkem bylo umístění psích parků. Jedná se o bezvodítkové a vodítkové zóny, které jsou oplocené, zabezpečení dvojitou brankou a vybavené sběrem psích výkalů, studánkou pro psy, případně dalšími objekty jako jsou rampy, překážky, prolézačky a jiná zařízení pro cvičení agility. Všechny tyto námitky byly ze strany odboru výstavby a dopravy Úřad městské části Praha 14 zamítnuty.
Blíže viz rozhodnutí o změně využití území vydané odborem výstavby a dopravy Úřadu městské části Praha 14 .

» Přejít na článek Vydáno rozhodnutí o změně využití území pro Rekreační park U Čeňku na webu http://www.praha14.cz/.

Ke stažení: Rozhodnutí o změně využití území pro Rekreační park U Čeňku, 112 kB

 

Diskuzní fórum

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

Zatím tu není žádný diskuzní příspěvek.

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

© Kyjský občanský klub, Kontakt: kyjeok (zavináč) seznam (tečka) cé zet
© Design, redakční systém: Webdesignum 2008 - 2011