Hlavní menu:

23.11.2011, autor: KOK, kategorie: U Čeňku

Rozhodnutí o umístění stavby Revitalizace Čihadla II

Rozhodnutí o umístění stavby Revitalizace Čihadla II

Odbor výstavby a dopravy úřadu městské části Praha 14 zveřejnil na úřední desce rozhodnutí o umístění stavby „Revitalizace Čihadla II Svépravický potok, potok Chvalka“.

Dokumentace stavby řeší revitalizaci vodních toků Svépravický potok a Chvalka po nádrž Martiňák a navazuje koncepčně na již vybudovanou stavbu „Revitalizace koryta Rokytky v prostorách RN Čihadla“ a řešení krajinářské studie lokality „U Čeňku“. Stavba spočívá ve vybudování vzdouvacích stupňů, vestavby objektů lokálních vegetačních prvků, s vystavěním viditelné hladiny a možnosti lokálně přizvednout původní dno a dále ve vybudování vodních ploch a tůní. Revitalizaci doprovází dosadba přirozených druhů dřevin.

Žádost o vydání územního rozhodnutí podal HMP Magistrát hlavního města Prahy, Odbor ochrany prostředí, IČ 00064581, Mariánské nám. 2, 110 00 Praha 1, kterého zastupuje sinpps s.r.o.

Stavba je umístěna na pozemcích parc. č. 1360/1, 1361/3, 1362/1, 1363/1, 1363/2, 1364, 1436/1, 1436/9, 1438/1, 1607, 1640 v katastrálním území Dolní Počernice, parc. č. 905/1, 908/1, 908/2, 912, 913, 915, 916, 917, 918, 996, 1000, 1001, 1002, 1003, 1013 v katastrálním území Hostavice.

Rozsah revitalizace se týká území západně od rybníka Martiňák od jeho dvou odtoků po staničení km 1,115 na Svépravickém potoce, úpravy a revitalizace budou provedeny mezi toky potoka Svépravického a Rokytky, tůň 4 bude situována jižně od rybníku Martiňák.

Budou vybudovány 4 nové tůně nepravidelného tvaru, tůň 1 bude u vzdouvacího stupně Svépravického potoka, tůň 2 bude umístěna v meandru toku 1, tůň 3 bude umístěna při dělení průtoku a tůň 4 bude umístěna těsně vedle rybníka Martiňák v přirozené terénní depresi.

Budou osazeny 3 lehké dřevěné lávky sloužící pro přechod koryt potoků a v několika místech budou provedeny přechody koryt potoků pomocí velkých balvanů osazených do dna, po kterých bude možno při běžných průtocích přejít suchou nohou.

Vegetační úpravy budou provedeny travinami s převládající kostřavou a dřevinami s vhodným střídáním různých druhů a výšek. Navrhovaný počet keřů je 60 ks, navrhovaný počet stromů je cca 100ks.

Blíže viz http://www.praha14.cz/deska_int/ovd_revit_cihadla_II_potoky_ur_161111.doc

» Přejít na článek Rozhodnutí o umístění stavby Revitalizace Čihadla II na webu http://www.praha14.cz/.

Ke stažení: ovd_revit_cihadla_II_potoky_ur_161111.doc, 105 kB

 

Diskuzní fórum

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

Zatím tu není žádný diskuzní příspěvek.

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

© Kyjský občanský klub, Kontakt: kyjeok (zavináč) seznam (tečka) cé zet
© Design, redakční systém: Webdesignum 2008 - 2011