Hlavní menu:

08.08.2011, autor: KOK, kategorie: EKOSPOL - Kyje-Hutě

Pokračování územního řízení Panorama II

Pokračování územního řízení Panorama II

Odbor výstavby a dopravy zveřejnil na úřední desce oznámení o pokračování územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání na stavbu "Panorama Kyje II" na soubor 5-ti bytových domů.

Společnost EKOSPOL a.s. podala 29.12.2009 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby "Panorama Kyje II". Jedná se o soubor 5-ti bytových domů, včetně komunikací, zpevněných ploch, parkovišť, inženýrských sítí, předzahrádek a zařízení staveniště. Stavba je umisťována na pozemcích. č.parc. . č. 2575/26, 2575/66, 2575/67, 2574/14, 2574/13, 2574/9, 2575/27, 2575/85, 2575/95, 2578/1, 2845/1 (PK 598, PK 256/2, PK 256/5), 2575/74, 2575/1 (PK 280/2 a PK 291/1), 2575/33, 2575/65 vše v k.ú. Kyje.

Odbor výstavby a dopravy zároveň nařídil k projednání žádosti veřejné ústní jednání na den 8. září 2011 (úterý) v 9.00 hodin se schůzkou pozvaných v kanceláři č. dv. 207.

Stavební úřad zároveň určil místo zveřejnění informace o záměru jako povinnost žadatele dle § 87 stavebního zákona na veřejně přístupném místě, na nároží ulic Budovatelská a Sicherova.

--------------------------

Společnost EKOSPOL a.s. podala 29.12.2009 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby. Dne 7.12.2010 mělo proběhnout projednání žádosti a veřejné ústní jednání, které bylo zrtušeno z důvodu nesplnění povinnosti žadatele na zveřejnění informace o záměru v souladu s § 87 odst. 2 stavebního zákona. Následně pak proběhlo dne 3.1.2011 nové projednání žádosti.

Dne 3.3.2011 vydal Úřad m.č. Praha 14, Odbor výstavby a dopravy, územní rozhodnutí pro stavbu „Panorama Kyje II“. Následně pak Rada městské části Praha 14 přijala usnesení č. 158/RMČ/2011 k postupu městské části Praha 14 při projednávání záměru bytové výstavby "PANORAMA KYJE" a podala odvolání městské části Praha 14 do územního rozhodnutí o umístění stavby „Panorama Kyje II“. Proti vydanému rozhodnutí o umístění stavby se odvolal také Ing. Martin Bátrla a občanské sdružení Kyjský občanský klub.

Dne 4.7.2011 Magistrát hl. m. Prahy vydal rozhodnutí OST-2476/2011, kterým vydané rozhodnutí Úřadu městské části Praha 14, odboru výstavby a dopravy o umístění stavby „Panorama Kyje II“ zrušil věc a vrátil jí k novému projednání. Napadené rozhodnutí přezkoumal Magistrát hl. m. Prahy, odbor stavební (OST MHMP) v rozsahu námitek a zjistil, že některé námitky, uvedené v odvoláních, jsou důvodné. Rovněž v napadeném rozhodnutí byly zjištěny další nedostatky.

Zásadním vadou bylo zejména řešení dopravy v klidu. Požadavek vyhlášky o OTPP, týkající se vztahu počtu garáží a počtu bytů, který nebyl dodržen.

Související články:

Magistrát zrušil umístění stavby Panorama Kyje II

Radnice se odvolá proti stavbě Panorama Kyje II

Vydáno územní rozhodnutí pro stavbu „Panorama Kyje II

Opět se opakuje územní řízení ke stavbě Panorama Kyje II

Územní řízení ke stavbě Panorama Kyje II

Územní řízení ke stavbě Panorama Kyje II

Radnice posuzuje dokumentaci pro stavbu PANORAMA Kyje II

http://www.praha14jinak.cz/clanky/Radnice-posuzuje-dokumentaci-pro-stavbu-PANORAMA-Kyje-II.html

EIA - závěr zjišťovacího řízení pro bytové domy „PANORAMA KYJE II“

http://www.praha14jinak.cz/clanky/EIA-zaver-zjistovaciho-rizeni-pro-bytove-domy-PANORAMA-KYJE-II.html

Další námitky ke konceptu nového územního plánu – Kyje Hutě

http://www.praha14jinak.cz/clanky/Dalsi-namitky-ke-konceptu-noveho-uzemniho-planu-Kyje-Hute.html

Vyjádření rady MČ Prahy 14 k projektu Panorama Kyje II

http://www.praha14jinak.cz/clanky/Vyjadreni-rady-MC-Prahy-14-k-projektu-Panorama-Kyje-II.html

EIA - Bytové domy PANORAMA KYJE II

http://www.praha14jinak.cz/clanky/EIA-Bytove-domy-PANORAMA-KYJE-II-1.html

» Přejít na článek Pokračování územního řízení Panorama II na webu http://www.praha14.cz/.

Ke stažení: ovd_pokr_ur_pozv_ust_panorama_II_080811.doc, 44 kB;
panorama_kyjeII_zastavba-6.jpg, 340 kB;
panorama_kyjeII_uzemni_plan-3.jpg, 332 kB

Ke stažení: Panorama Kyje

17.02.2011 17:22:37

Změny územního plánu Panorama Kyje (EKOSPOL)

Změny územního plánu Panorama Kyje (EKOSPOL)Úpravy směrné části územního plánu:
  • č. U 0538/2007 v prostoru mezi ulicemi Jamská a Budovatelská z funkční plochy OB-C na OB-D (na pozemcích p.č. 2575/3 a 2575/6). První etapa bytové výstavby společnosti Ekospol a. s. Panorama I.
  • č. U 0754/2009 při ulici Budovatelské z funkční plochy OB-C a OV-C na OB-D a OV-E. Druhá etapa bytové výstavby společnosti Ekospol a. s. Panorama II.
  • č. U 0903/2010 mezi ulicemi Jamská a Budovatelská z funkční plochy OB-C na OB-D. Třetí etapa bytové výstavby společnosti Ekospol a. s. Panorama III.
 

Diskuzní fórum

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.
19.08.2011 06:24:33,
Ideální zástavba? Rodinné domky

Překvapuje, že Ekospol má stále na svých stránkách uvedeno, že Panorama Kyje II dokončí v létě 2012. To se asi hodně seknul, co? Ideální zástavba? Rodinné domky...

19.08.2011 12:11:45, Karel
Postaví Ekospol rodinné domy?

Souhlasím s tím, že by se zde víc hodily rodinné domy a myslím, že by nikomu tolik nevadily.
Ekospol by mohl přehodnotit ty hrůzy, které chce stavět.
Obávám se však, že realita je jiná. Bude to stát opravdu hodně velké všimné, ale stím si asi Ekospol poradí.

19.08.2011 12:20:54,
Ekospol

Věc se bude nyní po doplnění podkladů ze strany Ekospolu znovu projednávat. Jak to ekospol vyřešil? Sníží počet bytů, když už je prodal? Začne stavět rodinné domky? To by asi musel těm co si koupili levný byt dát jako bunus rodinný domek.
Třeba Ekospol překvapí něčím zcela novým.
Podle mého názoru je v dané lokalitě stavět další bytové domy nesmysl, bez zabezpečené ifrastruktury, řešení zeleně, občanské vybavenosti .......

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

© Kyjský občanský klub, Kontakt: kyjeok (zavináč) seznam (tečka) cé zet
© Design, redakční systém: Webdesignum 2008 - 2011