Hlavní menu:

16.03.2011, autor: KOK, kategorie: EKOSPOL - Kyje-Hutě

Vydáno územní rozhodnutí pro stavbu „Panorama Kyje II“

Úřad m.č. Praha 14, Odbor výstavby a dopravy, vydal územní rozhodnutí pro stavbu „Panorama Kyje II“ - soubor 5-ti bytových domů, včetně komunikací, zpevněných ploch, parkovišť, inženýrských sítí, předzahrádek a zařízení staveniště.

Stavba obytného souboru má být umístěna na pozemcích č.parc. 2574/9, 2574/13, 2574/14, 2575/1 (PK 280/2, PK 291/1), 2575/26, 2575/27, 2575/33, 2575/65, 2575/66, 2575/67, 2578/1, 2845/1 (PK 598, PK 256/2, PK 256/5) v katastrálním území Kyje, ulice Sicherova v Praze-Kyjích.

Obytný soubor se skládá z 5-ti bytových domů, které jsou kompozičně a objemově členěny do dvou odlišných kompozičních celků. Východně od komunikace Budovatelská je situován šestipodlažní objekt ve tvaru písmene U. Podlažnost tohoto domu směrem k jihu klesá až na tři (resp. čtyři) nadzemní podlaží. Východně od bariérového domu je situována čtveřice třípodlažních objektů s jedním ustoupeným podlažím.

Námitky podalo Společenství pro dům Federova č.p.1602, Společenství pro dům Federova č.p.1605, Společenství pro dům Sicherova č.p. 1604 a občanské sdružení Kyjský občanský klub. Námitky týkající se požadavku posouzení všech záměrů v okolí jako celku, nerespektování nově připravovaných dopravních staveb, požadavku na snížení podlažnosti staveb na 3 NP, nezohlednění hlukové zátěže z nově navrhovaných komunikací, nesplnění podmínky stanovené EIA pro výpočet ploch zeleně, požadavku na řešení nedostatečné občanské vybavenosti v území, požadavku na nové posouzení záměru dle zákona 100/2001 Sb., v režimu EIA, požadavku na realizace záměru až po zprovoznění komunikací Vysočanská radiála, prodloužení ulice Budovatelská – Ocelkova a Budovatelská – Mladoboleslavská uplatněné v rámci územního řízení byly zamítnuty.

Zabezpečení dopravy v klidu je řešeno umístěním 208 parkovacími stáními v garážích a dalších 91 parkovacích stání je umístěno na povrchu podél komunikací.

V obytném souboru o 287 bytových jednotkách musí být dle OTPP umístěno celkem 237 parkovacích stání. Z toho se požaduje umístit v garážích minimálně 208 parkovacích stání a dalších 29 parkovacích stání pro návštěvy na povrchu.

Ekospol navrhuje umístit v podzemních garážích pouze 179 parkovacích stání. Zbývajících 29 stání, která mají být dle OTPP umístěna v garážích, je navrženo na povrchu podél V a J strany veřejně přístupné zelené plochy. Jedná se o dva samostatné zakryté přístřešky částečně zahloubené do svahu a dosypané zeminou. Toto řešení má samozřejmě také vliv na plochu zeleně.

Již v etapě Panorama I byl požadovaný počet stání celkem 221 parkovacích stání a počet parkovacích v garážích byl pouze 133 parkovacích stání. Rozdíl mezi vyhláškou požadovaným počtem 178 parkovacích stání a navrhovaným počtem (pouze 133 parkovacích stání) byl řešen umístěním 88 parkovacích stání na povrchu a podáním žádosti o výjimku z OTPP. Z 88 parkovacích stání na povrchu stání bylo určeno 23 parkovacích stání pro návštěvy.

Vydané rozhodnutí dosud nenabylo právní moci. Městská část Praha 14 se jako účastník řízení odvolá. Blíže viz usnesení č. 158/RMČ/2011 k postupu městské části Praha 14 při projednávání záměru bytové výstavby "PANORAMA KYJE" obchodní společnosti EKOSPOL, a. s. (z důvodu nedostatku veřejně přístupné zeleně a nevhodného řešení parkovacích stání na povrchu terénu).

Rada městské části Praha 14 přijala usnesení č. 196/RMČ/2011 k odvolání městské části Praha 14 proti rozhodnutí o umístění stavby "Panorama Kyje II".

» Přejít na článek Vydáno územní rozhodnutí pro stavbu „Panorama Kyje II“ na webu http://www.praha14.cz/.

Ke stažení: ovd_ur_panorama_kyje_II_030311.doc, 140 kB

Ke stažení: Panorama Kyje

 

Diskuzní fórum

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

Zatím tu není žádný diskuzní příspěvek.

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

© Kyjský občanský klub, Kontakt: kyjeok (zavináč) seznam (tečka) cé zet
© Design, redakční systém: Webdesignum 2008 - 2011