Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


mimořádného jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 7. 6. 2012


č. 324/RMČ/2012


k návrhu stanoviska MČ Praha 14 k výstavbě bytových domů "Panorama Kyje - objekty A, B, C, D, E, F, G, H, I a J", inženýrských sítí a komunikací Praha 9 - Kyje


Rada městské části Praha 14


I. s e s e z n á m i l a


se záměrem na výstavbu bytových domů "Panorama Kyje objekty A, B, C, D, E, F, G, H, I a J", inženýrských sítí a komunikací, Praha 9 - Kyje


II. s o u h l a s í

s výstavbou bytových domů "Panorama Kyje objekty A, B, C, D, E, F, G, H, I a J", inženýrských sítí a komunikací, Praha 9 - Kyje dle dokumentace pro umístění stavby,

vedené u OV ÚMČ Praha 14 pod spis. zn. ÚMČ/09/35797/OVD/MILD (objekty A,B,C,D,E), ÚMČ/12/10795/OV/MILD (objekty H,I,J) a ÚMČ/12/10794/OV/MILD (objekty F,G), zpracované generálním projektantem EKOSPOL, a. s., Dukelských hrdinů 19, Praha 7, ing. arch. Stanislav Uhlík

III. u k l á d á

Bc. Radku Vondrovi, starostovi městské části Praha 14


sdělit stanovisko městské části Praha 14 k výstavbě bytových domů "Panorama Kyje objekty A, B, C, D, E, F, G, H, I a J", inženýrských sítí a komunikací, Praha 9 - Kyje investorovi obch. společnosti EKOSPOL, a. s., Dukelských hrdinů 19, Praha 7


T: 8. 6. 2012


Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14
Mgr. Aleš Kuda
zástupce starosty městské části Praha 14


Provede: Bc. Radek Vondra
Na vědomí: KS OÚR, OV