Hlavní menu:

05.01.2011, autor: KOK, kategorie: EKOSPOL - Kyje-Hutě

Územní řízení ke stavbě Panorama Kyje II

Zóna havarijního plánování Plnírny Satalice, Český Plyn Dne 3.1.2011 proběhlo na Odboru výstavby a dopravy MČ Praha 14 veřejné ústní jednání na stavbu „Panorama Kyje II“. Společnost EKOSPOL a.s. podala žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby „Panorama Kyje II“ (soubor 5-ti bytových domů, včetně komunikací, zpevněných ploch, parkovišť, inženýrských sítí, předzahrádek a zařízení staveniště). Občanské sdružení Kyjský občanský klub podalo jako účastník řízení připomínky k navrhované stavbě. Občanské sdružení Kyjský občanský klub požaduje především aby:

Balo provedeno nové posouzení záměru vlivu na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb. (EIA), protože navrhovaná stavba se odchyluje od podmínek, za nichž byly posouzeny jeho vlivy na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb. (EIA). Je proto potřebné provést nové posouzení záměru vlivu na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb. (EIA) a provést posouzení vlivu na životní prostředí celého záměru (všech jednotlivých etap „Panorama Kyje“) a ploch určených pro zástavbu, které jsou ve vlastnictví jiných investorů a provést toto posouzení ve variantách se změnami směrné části územního plánu a bez změn směrné části územního plánu.

Aby nebyla přehlížena a marginalizována kumulace vlivů na životní prostředí a obyvatelstvo vyplývající z předchozích etap projektu Panorama Kyje I a plánované etapy Panorama Kyje III a dalších plánovaných projektů v této oblasti.

Dále požaduje, aby vzhledem k již tak neúměrně zatížené dopravní síti byla u posuzovaného záměru snížena podlažnost na maximálně 3 nadzemní podlaží a aby byla snížena celková zastavěná plocha, tak jak to předpokládal územní plán (funkční plocha OV-C a OB-C), před změnami směrné části územního plánu. Projekt Panorama Kyje I, II a III je umístěn v sousedství okolní rodinné zástavby. Vyšší než třípodlažní zástavba zde postrádá urbanistickou logiku.

Požadujeme také posílit veřejné zelené plochy, zejména na rostlém terénu, vyřešit stávající deficit občanské vybavenosti např. parkem, hřištěm, dětským hřištěm, náměstím či podobnou plochou, umístěnou uvnitř plánované zástavby a zabezpečit občanskou vybavenost pro obyvatele této oblasti (např. škola, školka, obchodní síť) o velikosti a kapacitě adekvátní pro minimálně plánovaných 1500 obyvatel.

Posoudit zvýšená rizika, které vyplývají z navyšování navýšení počtu nadzemních podlaží počtu a nárůstu obyvatel v zóně havarijního plánování Plnírny Satalice - Český Plyn, kteří jsou vystaveni trvalým rizikům vyplývajících z existence a provozu tohoto zařazení. Nová zástavba a navyšování počtu obyvatel dochází zejména v těsné blízkosti vlastního provozu Plnírny Satalice - Český Plyn a z tohoto vyplývají také výraznější pravděpodobnosti důsledků těchto rizik v případě i menších havárií, které by neměly vliv na vzdálenější oblasti s vysokou koncentrací obyvatel (např. Černý Most).

Celkově by měla být provedena změna návrhu stavby v redukované variantě dle původního územního plánu a redukovanou stavbu realizovat až po zprovoznění vyšší dopravní sítě (Vysočanská radiála, prodloužení ul. Budovatelská – Ocelkova a Budovatelská - Mladoboleslavská.

Ke stažení: Zóna havarijního plánování Plnírny Satalice, Český Plyn, 646 kB

Ke stažení: Panorama Kyje

17.02.2011 17:22:37

Změny územního plánu Panorama Kyje (EKOSPOL)

Změny územního plánu Panorama Kyje (EKOSPOL)Úpravy směrné části územního plánu:
  • č. U 0538/2007 v prostoru mezi ulicemi Jamská a Budovatelská z funkční plochy OB-C na OB-D (na pozemcích p.č. 2575/3 a 2575/6). První etapa bytové výstavby společnosti Ekospol a. s. Panorama I.
  • č. U 0754/2009 při ulici Budovatelské z funkční plochy OB-C a OV-C na OB-D a OV-E. Druhá etapa bytové výstavby společnosti Ekospol a. s. Panorama II.
  • č. U 0903/2010 mezi ulicemi Jamská a Budovatelská z funkční plochy OB-C na OB-D. Třetí etapa bytové výstavby společnosti Ekospol a. s. Panorama III.
 

Diskuzní fórum

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.
13.01.2011 12:55:54, Karel
Zeleň mezi Kyjemi a Satalicemi po nájezdu společnosti Ekospol

Je nevěřitelné jakým způsobem se oblast mezi Kyjemi a Satalicemi zastavuje té zeleně tam opravdu moc nezbyde. Postup společnosti Ekospol - pokud možno co nejvýce bytů, nejvyší domy = nejvyšší zisk bez ohledu na zeleň a občany kteří tam mají bydlet.

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

© Kyjský občanský klub, Kontakt: kyjeok (zavináč) seznam (tečka) cé zet
© Design, redakční systém: Webdesignum 2008 - 2011