Hlavní menu:

09.01.2011, autor: KOK, kategorie: EKOSPOL - Kyje-Hutě

Opět se opakuje územní řízení ke stavbě Panorama Kyje II

Plánované komunikace Budovatelská – Mladoboleslavská - Ocelkova

Odbor výstavby a dopravy zveřejnil na úřední desce oznámení o novém opakovaném zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání na stavbu „Panorama Kyje II“ na soubor 5-ti bytových domů. Již to již druhé opakování jednání a změna termínu.

Společnost EKOSPOL a.s. podala žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby "Panorama Kyje II". Jedná se o soubor 5-ti bytových domů, včetně komunikací, zpevněných ploch, parkovišť, inženýrských sítí, předzahrádek a zařízení staveniště. Stavba je umisťována na pozemcích. č. parc. 2574/9, 2574/13, 2574/14, 2575/1, 2575/3, 2575/26, 2575/27, 2575/33, 2575/65, 2575/66, 2575/67, 2578/1 v katastrálním území Kyje.

Odbor výstavby a dopravy zároveň nařídil k projednání žádosti veřejné ústní jednání na den 8.února 2011 (úterý) v 10.00 hodin se schůzkou pozvaných v kanceláři č. dv. 207.

Závazná stanoviska dotčených orgánů, námitky účastníků řízení a připomínky veřejnosti musí být uplatněny nejpozději při veřejném ústním jednání, jinak se k nim nepřihlíží. Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Úřad městské části Praha 14, odbor výstavby a dopravy, úřední dny: Po a St: 7.30 - 18.00 hod. v ostatních dnech po telefonické domluvě).

Stavební úřad zároveň určil místo zveřejnění informace o záměru jako povinnost žadatele dle § 87 stavebního zákona na veřejně přístupném místě, na nároží ulic Budovatelská a Sicherova.

Zúčastní-li se veřejného ústního jednání více osob z řad veřejnosti, musí si zvolit společného zmocněnce.

K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územního nebo regulačního plánu, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek; k námitkám, které nesplňují uvedené požadavky, se nepřihlíží.

» Přejít na článek Opět se opakuje územní řízení ke stavbě Panorama Kyje II na webu http://www.praha14.cz/.

Ke stažení: ovd_zahaj_ur_pozv_opak_ust_panorama_II_060111.doc, 43 kB

Ke stažení: Panorama Kyje

17.02.2011 17:22:37

Změny územního plánu Panorama Kyje (EKOSPOL)

Změny územního plánu Panorama Kyje (EKOSPOL)Úpravy směrné části územního plánu:
  • č. U 0538/2007 v prostoru mezi ulicemi Jamská a Budovatelská z funkční plochy OB-C na OB-D (na pozemcích p.č. 2575/3 a 2575/6). První etapa bytové výstavby společnosti Ekospol a. s. Panorama I.
  • č. U 0754/2009 při ulici Budovatelské z funkční plochy OB-C a OV-C na OB-D a OV-E. Druhá etapa bytové výstavby společnosti Ekospol a. s. Panorama II.
  • č. U 0903/2010 mezi ulicemi Jamská a Budovatelská z funkční plochy OB-C na OB-D. Třetí etapa bytové výstavby společnosti Ekospol a. s. Panorama III.
 

Diskuzní fórum

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.
13.01.2011 12:52:56, Karel
Zeleň mezi Kyjemi a Satalicemi po nájezdu společnosti Ekospol

Je nuvěřitelné jakým způsobem se oblast mezi Kyjemi a Satalicemi zastavuje té zeleně tam opravdu moc nezbyde

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

© Kyjský občanský klub, Kontakt: kyjeok (zavináč) seznam (tečka) cé zet
© Design, redakční systém: Webdesignum 2008 - 2011