Hlavní menu:

25.07.2010, autor: KOK, kategorie: Silniční okruh kolem Prahy R1

Rozšíření pražského okruhu mezi Satalicemi a Běchovicemi

Rada městské části Praha 14 přijala usnesení č. 384/RMČ/2010 k vyjádření městské části Praha 14 k dokumentaci dle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí pro záměr „SOKP, stavba 510 Satalice - Běchovice“.

Rada městské části Praha 14 v usnesení č. 384/RMČ/2010 vzala na vědomí posouzení vlivů záměru „SOKP, stavba 510 Satalice - Běchovice“ na životní prostředí uvedené v dokumentaci dle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí (dokumentace EIA) a v usnesení požaduje využít pro realizaci varianty A1 i A2 záměru veškerá protihluková opatření podle varianty V08 akustické studie a požaduje doplnit posouzení vlivu na ŽP pro další v úvahu připadající varianty záměru tak, jak je uvedeno ve vyjádření městské části Praha 14, které tvoří přílohu č. 1 tohoto usnesení.

Varianta V08 akustické studie spočívá v realizaci dodatečných protihlukových opatření, optimalizaci protihlukových clon a aplikaci „tichého“ povrchu. Cílem je dosáhnout tak alespoň limitních hodnot hlukové zátěže v posuzovaném venkovním prostoru podle Nařízení vlády č. 148/2006 Sb., tj. 60 dB v denní době (6–22 h) a 50 dB v noci (22–6 h).

Zároveň MČ Praha 14 uvádí, že zpracovatel dokumentace EIA vzal v úvahu pouze varianty A1 a A2 záměru, tj. porovnával důsledky zkapacitnění stavby při doplnění mimoúrovňové křižovatky (MÚK) Vinice (varianta A1) s realizací zkapacitnění při ponechání stávajícího počtu 5 křižovatek (varianta A2).

MČ Praha 14 požaduje prověření vlivů varianty stavby, jejíž součástí by bylo zrušení křižovatek SOKP s ul. Chlumeckou a Českobrodskou nebo redukce některých připojení na těchto mimoúrovňových křižovatek (Na Vinici).

MČ Praha 14 požaduje doplnění předmětné dokumentace o posouzení všech uvedených v úvahu přicházejících variant stavby, jejichž součástmi budou jednak zrušení uvedených mimoúrovňových křižovatek, jednak možné redukce připojení v těchto mimoúrovňových křižovatek (vzhledem k tomu, že ulice Chlumecká, Českobrodská a další navazující jsou převážně vedeny v kontaktu s obytným územím).

Blíže viz sekce Kauzy --> Silniční okruh kolem Prahy R1.

http://www.praha14jinak.cz/Zivotni-prostredi/Silnicni-okruh-kolem-Prahy-R1

Související články:

Závěr zjišťovacího řízení pro stavbu Satalice –Běchovice

http://www.praha14jinak.cz/clanky/Zaver-zjistovaciho-rizeni-pro-stavbu-Satalice-Bechovice.html

Pražský okruh může zablokovat východ metropole

http://www.denik.cz/z_domova/prazsky-okruh-muze-zablokovat-vychod-mesta20090828.html

Pražský okruh traumatizuje příznivce i své nepřátele

http://www.e15.cz/byznys/doprava-a-logistika/prazsky-okruh-traumatizuje-priznivce-i-jeho-nepratele

Pražský okruh vázne, protest Běchovic podpořilo ministerstvo

http://zpravy.idnes.cz/domaci.asp?c=A091204_072658_praha_jw

Úřad ignoroval hluk. Praze hrozí, že okruh nebude včas

http://aktualne.centrum.cz/domaci/zivot-v-cesku/clanek.phtml?id=654570

o.s. Zdravé životní prostředí Praha – Běchovice

http://osbechovice.ic.cz/

Varianta Pražského okruhu dle občanů z Běchovic

http://zpravy.idnes.cz/foto.asp?foto1=JB2e9def_bechowitz.jpg

» Přejít na článek Rozšíření pražského okruhu mezi Satalicemi a Běchovicemi na webu http://www.praha14.cz/.

 

Diskuzní fórum

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

Zatím tu není žádný diskuzní příspěvek.

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

© Kyjský občanský klub, Kontakt: kyjeok (zavináč) seznam (tečka) cé zet
© Design, redakční systém: Webdesignum 2008 - 2011