Hlavní menu:

09.03.2011, autor: KOK, kategorie: Ocelkova - Čihadla

Územní řízení a povolení výjimky na bytový areál Čihadla II

Územní řízení a povolení výjimky na bytový areál Čihadla II

Úřad městské části Praha 14, odbor výstavby a dopravy, na úřední desce zveřejnil oznámení územního řízení a řízení o povolení výjimky-byt.areál Čihadla II 1.část (dva bytové domy, komunikace, parkovací stání a inž.sítě).

Společnost LIPNICKÁ spol. s r.o. podala dne 14.2.2011 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby BYTOVÝ AREÁL ČIHADLA II - RAJSKÁ ZAHRADA - 1. Část. Jedná se o dva bytové domy, komunikace, parkovací stání a inženýrské sítě umístěné na pozemcích parc. č. 181/16, 181/28 a 206/5 v katastrálním území Černý Most.

Zároveň společnost LIPNICKÁ spol. s r.o. podala žádost o povolení výjimky z ustanovení čl. 10 odst. 3 vyhlášky č. 26/1999 Sb. hl. m. Prahy, o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze, která se týká parkovacích a odstavných stání. Vyhláška č. 26/1999 Sb. hl. m. Prahy požaduje, aby stavby byly vybaveny zařízením pro dopravu v klidu (parkovací a odstavné stání) odpovídající velikosti, funkci a umístění stavby a řešeným přednostně jako součást stavby nebo její provozně neoddělitelná část, anebo umístěním na pozemku stavby včetně komunikace pro zajíždění vozidel na jednotlivá stání. Z celkového počtu stání, stanovených podle této vyhlášky, musí být v garážích umístěn nejméně počet stání rovnající se počtu bytů, nebo požadovaný počet stání, je-li menší než počet bytů.

Společnost LIPNICKÁ spol. s r.o. žádá o udělení výjimky, která spočívá v deficitu 11 garážových stání z požadovaného počtu 44 stání a jejich nahrazením nekrytými stáními v počtu 14 na vlastních pozemcích parc.č. 181/16 a 181/28, v katastrálním území Černý Most pro umístění stavby BYTOVÝ AREÁL ČIHADLA II - RAJSKÁ ZAHRADA - 1. Část.

Projednání žádosti a veřejné ústní jednání spojené s ohledáním na místě je stanoveno na den 8. duben 2011 (pátek) v 10:00 hodin se schůzkou pozvaných v budově ÚMČ Praha 14, Bratří Venclíků 1073, Praha 9 – 3. p., č. dveří 311.

Zdroj: http://www.praha14.cz/deska_int/ovd_ozn_byt_areal_cihadlaII_1et_11-05982_080311_090311.doc

10.03.2011 05:57

Změny územního plánu na Čihadlech - LIPNICKÁ spol. s r.o.

Změny územního plánu na Čihadlech - LIPNICKÁ spol. s r.o.

Změny na Čihadlech směrné části územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy.
Změna U 0239/2004 směrné části územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy - LIPNICKÁ spol. s r.o.
Změna U 0659/2009 směrné části územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy - LIPNICKÁ spol. s r.o.

 

Diskuzní fórum

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

Zatím tu není žádný diskuzní příspěvek.

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

© Kyjský občanský klub, Kontakt: kyjeok (zavináč) seznam (tečka) cé zet
© Design, redakční systém: Webdesignum 2008 - 2011