Hlavní menu:

05.11.2010, autor: KOK, kategorie: Ocelkova - Čihadla

Povolení výjimky na parkování pro stavbu Rajská Zahrada - Čihadla I – II.etapa

Povolení výjimky na parkování pro stavbu Rajská Zahrada - Čihadla I – II.etapa

Odbor výstavby a dopravy zveřejnil na úřední desce oznámení o povolení výjimky společnosti LIPNICKÁ spol. s r.o. pro dopravu v klidu (parkovací a odstavné stání) pro stvabu Rajská Zahrada - Čihadla I – II.etapa.

Odbor výstavby a dopravy zveřejnil na úřední desce oznámení o povolení výjimky z ustanovení čl.10 odst.3 vyhlášky č.26/1999 Sb.hl.m.Prahy, o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze. Dle ustanovení čl.10 odst.3 vyhlášky č.26/1999 Sb.hl.m.Prahy, o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze, musí stavby být vybaveny zařízením pro dopravu v klidu (parkovací a odstavné stání) odpovídající velikosti, funkci a umístění stavby a řešeným přednostně jako součást stavby nebo její provozně neoddělitelná část, anebo umístěním na pozemku stavby včetně komunikace pro zajíždění vozidel na jednotlivá stání. Z celkového počtu stání, stanovených podle této vyhlášky, musí být v garážích umístěn nejméně počet stání rovnající se počtu bytů, nebo požadovaný počet stání, je-li menší než počet bytů. U stavby „Obytný areál Rajská Zahrada - Čihadla I – II.etapa“ je deficit 13 garážových stání z požadovaného počtu 42 stání. Navrhovatel (LIPNICKÁ spol. s r.o.) navrhuje deficit 13 garážových stání z požadovaného počtu 42 stání nahradit nekrytými stáními na vlastních pozemcích parc.č. 181/14 a 181/53, v katastrálním území Černý Most.

Stavební úřad při posouzení žádosti vychází z reality dané současnou situací v této lokalitě, tzn. zohlednil skutečnost, že areál je vystaven na navážce. Z toho důvodu zakládání vyžaduje speciální technologii. Stavební úřad se domnívá, že povolením této výjimky nebude nad přípustnou míru obtěžováno okolí ani ohrožována bezpečnost, ochrana zdraví a života osob ani sousední pozemky či stavby.

» Přejít na článek Povolení výjimky na parkování pro stavbu Rajská Zahrada - Čihadla I – II.etapa na webu http://www.praha14.cz/.

Ke stažení: ovd_rozh_vyj_Lipnicka_041110.doc, 52 kB

 

Diskuzní fórum

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

Zatím tu není žádný diskuzní příspěvek.

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

© Kyjský občanský klub, Kontakt: kyjeok (zavináč) seznam (tečka) cé zet
© Design, redakční systém: Webdesignum 2008 - 2011