Hlavní menu:

13.05.2011, autor: KOK, kategorie: Ocelkova - Čihadla

Zastavení řízení na umístění stavby bytového areálu Čihadla II

Odbor výstavby a dopravy zveřejnil na úřední desce oznámení o zastavení řízení na umístění stavby bytového areálu Čihadla II. Navrhovatel, společnost LIPNICKÁ spol. s r.o., svůj návrh žádosti na stavbu „Obytný areál Rajská Zahrada - Čihadla I – II. etapa“ vzala zpět.

Odbor výstavby a dopravy zveřejnil na úřední desce oznámení o zastavení řízení „BYTOVÝ AREÁL ČIHADLA II - RAJSKÁ ZAHRADA - 1. část dva bytové domy, komunikace, parkovací stání a inženýrské sítě, Praha 9 - Černý Most), II“. Důvodem zastavení řízení o námitkách byla skutečnost, že navrhovatel, LIPNICKÁ spol. s r.o., svůj návrh žádosti na stavbu „Obytný areál Rajská Zahrada - Čihadla I – II. etapa“ vzala zpět a tím odpadl důvod rozhodnout o námitkách.

Důvodem zastavení řízení o námitkách byl tedy nesouhlas rady městské části Praha 14 v usnesení č. 195/RMČ/2011, kde nesouhlasí s udělením výjimky dle ust. § 10 odst. 3 vyhlášky č. 26/1999 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu v hl. m. Praze (OTPP) pro stavbu "Bytový areál Čihadla II - Rajská zahrada - 1. část" – s řešením dopravy v klidu. Rada městské části Praha 14 v usnesení č. 195/RMČ/2011 doporučila řešit nejméně 46 stání v podzemním podlaží předmětné stavby a na povrchu minimálně 20 parkovacích stání vzhledem v charakteru území, dopravní dostupnosti a potřeb vyplývajících z reálných požadavků na další parkovací místa v souvislosti se zvyšující se úrovní domácností.

Společnost LIPNICKÁ spol. s r.o. navrhovala řešit výjimkou z OTPP (deficit 13 garážových stání z požadovaného počtu 42 stání, které mají být umístěny v garážích v objektu) vytvořením nekrytých stání na povrhu (na vlastních pozemcích parc.č. 181/14 a 181/53). Toto řešení však bylo v rozporu s OTPP a snižovalo podíl zeleně okolo objektů.

http://www.praha14.cz/deska_int/ovd_zast_riz_cihadlaII_130511.doc

Související články

Radnice nesouhlasí s umístěním stavby bytového areálu Čihadla II

http://www.praha14jinak.cz/clanky/Radnice-nesouhlasi-s-umistenim-stavby-bytoveho-arealu-Cihadla-II.html

Územní řízení a povolení výjimky na bytový areál Čihadla II

http://www.praha14jinak.cz/clanky/Uzemni-rizeni-a-povoleni-vyjimky-na-bytovy-areal-Cihadla-II.html

Povolení výjimky na parkování pro stavbu Rajská Zahrada - Čihadla I – II.etapa

http://www.praha14jinak.cz/clanky/Povoleni-vyjimky-na-parkovani-pro-stavbu-Rajska-Zahrada-Cihadla-I-II-etapa.html

» Přejít na článek Zastavení řízení na umístění stavby bytového areálu Čihadla II na webu http://www.praha14.cz/.

 

Diskuzní fórum

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

Zatím tu není žádný diskuzní příspěvek.

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

© Kyjský občanský klub, Kontakt: kyjeok (zavináč) seznam (tečka) cé zet
© Design, redakční systém: Webdesignum 2008 - 2011