Hlavní menu:

Golf Resort

 
Golf Resort
Golf Resort

Golfové hřiště je umístěno na pronajatých pozemcích magistrátu a obchodní model je založen na uložení odpadů - vytěžených hornin z dopravních staveb. Jednalo se o přesun 1,5 milionů kubických hornin, které jsou překryty ornicí. Na duben – květen 2011 plánuje GOLF CLUB BLACK BRIDGE provoz kompletně celého areálu - druhého 18-ti jamkového hřiště v Praze.

(42 článků)

 
03.06.2011, autor: KOK, kategorie: Golf Resort
Povolení pro vodní díla GOLF RESORT BLACK BRIDGE

Povolení pro vodní díla GOLF RESORT BLACK BRIDGE

Úřad městské části Praha 14, odbor výstavby a dopravy, zveřejnil na úřední desce oznámení o vydání rozhodnutí o vydání povolení pro nakládání s povrchovými vodami - k jejich vzdouvání a akumulaci a stavební povolení pro vodní díla, která budou vybudována v rámci stavby GOLF RESORT BLACK BRIDGE. Celý článek ...

02.05.2011, autor: KOK, kategorie: Golf Resort
Územní řízení k pokračování stavby golfového hřiště na Černém Mostě

Územní řízení k pokračování stavby golfového hřiště na Černém Mostě

Odbor výstavby a dopravy úřadu městské části Praha 14 zveřejnil na úřední desce oznámení o zahájení řízení o umístění stavby pro další etapu výstavby golfového hřiště Golf Resort Black Bridge na Černém Mostě Celý článek ...

09.03.2011, autor: KOK, kategorie: Golf Resort
Povolení na stavbu Golf Resort Black Bridge

Povolení na stavbu Golf Resort Black Bridge

Úřad městské části Praha 14, odbor výstavby a dopravy, na úřední desce zveřejnil oznámení rozhodnutí na stavební povolení na stavbu "Golf Resort Black Bridge",Praha 9 - k.ú.Dolní Počernice,Horní Počernice,Černý Most -2.etapa. Celý článek ...

24.01.2011, autor: KOK, kategorie: Golf Resort
Zahájení stavebního řízení Golf Resort Black Bridge 2. etapa

Zahájení stavebního řízení Golf Resort Black Bridge 2. etapa

Úřad městské části Praha 14, odbor výstavby a dopravy, na úřední desce zveřejnil oznámení o zahájení stavebního řízení a pozvání k ústnímu jednání "Golf Resort Black Bridge", Praha 9 - k.ú. Dolní Počernice, Horní Počernice, Černý Most - 1.etapa, část B a 2. etapa - nadzemní objekty, golfové hřiště a inženýrské objekty. Celý článek ...

16.08.2010, autor: KOK, kategorie: Golf Resort
Oprava vydaného územního rozhodnutí pro Golf Resort Black Bridge

Oprava vydaného územního rozhodnutí pro Golf Resort Black Bridge

Odbor výstavby a dopravy zveřejnil na úřední desce rozhodnutí o opravě zřejmých nesprávností - Golf Resort Black Bridge, Praha 9 - k.ú. Dolní Počernice, Horní Počernice, Černý Most - etapa 2. Celý článek ...

28.06.2010, autor: KOK, kategorie: Golf Resort
Zahájení územního řízení Golf Resort Black Bridge

Zahájení územního řízení Golf Resort Black Bridge

Na úřední desce odbor výstavby a dopravy zveřejnil 24.6.2010 oznámení o zahájení územního řízení – „Golf Resort Black Bridge“, Praha 9 - k.ú. Dolní Počernice, Horní Počernice, Černý Most - etapa 2. Celý článek ...

27.06.2010, autor: KOK, kategorie: Golf Resort
Golfový klubu GOLF CLUB BLACK BRIDGE zahajuje činnost

Golfový klubu GOLF CLUB BLACK BRIDGE zahajuje činnost

Golfový klubu GOLF CLUB BLACK BRIDGE vstoupil 6.3.2010 do České golfové federace a zahájil tak oficiálně činnost. V průběhu května a srpna bude probíhat reklamní a informační kampaň v golfových médiích. Celý článek ...

03.10.2009, autor: KOK, kategorie: Golf Resort
Jak dopadlo připomínkování dokumentace EIA k záměru výstavby golfového hřiště v Klánovickém lese?

Jak dopadlo připomínkování dokumentace EIA k záměru výstavby golfového hřiště v Klánovickém lese?

Investor předložil ministerstvu svojí projektovou dokumentaci, kterou v minulých měsících mohla připomínkovat odborná veřejnost, různé instituce, ale i ostatní občané. Jak tedy připomínky vyzněly? Jednoznačně! Jednoznačně pro les, i z pouhého počtu kladných a záporných podání. Celý článek ...

03.10.2009, autor: KOK, kategorie: Golf Resort

Nenechávejte svůj strom bez dohledu... nebo zmizí!

Pod tímto názvem pořádá strana Zelených v Klánovicích a v Újezdě nad Lesy ve spolupráci se sdružením Arnika, Občanským sdružením za Klánovický les, občanským sdružením Újezdský STROM a časopisem ČAS pro Klánovice výstavu fotografií a příběhů pražských stromů. Celý článek ...

05.05.2009, autor: Pražský deník 5.5.2009, kategorie: Golf Resort
Klánovičtí znovu v akci. Proti golfu, za les

Klánovičtí znovu v akci. Proti golfu, za les

Klánovice - „Nedáme les pro pár cest“ nebo „Zvířata do boje, golfisti do hnoje,“ znělo včera hlavní ulicí v Klánovicích, kudy včera procházel protestní průvod stovky rozhněvaných lidí. Celý článek ...

04.05.2009, autor: Pražský deník, kategorie: Golf Resort
Klánovičtí občané bojují za okolní les. Chtějí referendum

Klánovičtí občané bojují za okolní les. Chtějí referendum

Aktivisté budou proti kácení a stavbě golfového hřiště demonstrovat už v pondělí odpoledne. Demonstrace a sbírání podpisů pro vypsání referenda. Tak se nyní snaží bojovat za zachování Klánovického lesa politici a občanská sdružení v Klánovicích. Celý článek ...

29.04.2009, autor: KOK, kategorie: Golf Resort
Podpořte klánovický les!!

Podpořte klánovický les!!

Dne 4.5.2009 od 16:45 se koná další demonstrace s cílem zabránit komerčním zásahům do Klánovického lesa. Celý článek ...

27.01.2009, autor: KOK, kategorie: Golf Resort

Stavební povolení - Golf Resort Black Bridge, 1.etapa část B

Odbor výstavby a dopravy Úřad m.č. Praha 14 zveřejnil na úřední desce rozhodnutí o vydání stavebního povolení na stavbu „Golf Resort Black Bridge, 1.etapa část B“, které zahrnuje stezku pro pěší, hřišťové cesty a golfové hřiště. Celý článek ...

22.12.2008, autor: KOK, kategorie: Golf Resort

Zahájeno stavební řízení na stavbu „Golf Resort Black Bridge"

Na Úřední desce Městské části Praha 14 bylo zveřejněno oznámení o zahájení stavebního řízení na stavbu „Golf Resort Black Bridge", Praha 9 - k.ú. Dolní Počernice, Horní Počernice, Černý Most - 1.etapa, část B. Celý článek ...

15.07.2008, kategorie: Golf Resort

Závěr EIA k záměru "Výstavba golfového hřiště Praha - Klánovice"

Na základě zjišťovacího řízení Ministerstvo životního prostředí dospělo k závěru, že záměr "Výstavba golfového hřiště Praha - Klánovice" má významný vliv na životní prostředí a s ohledem na jeho velikost bude dále posuzován podle zákona 100/2001 Sb. Kromě mnoha nesouhlasných podání přijatých, v průběhu zjišťovacího řízení, v tištěné podobě přijalo Ministerstvo životního prostředí také elektronická podání prostřednictvím elektronické pošty. Elektronických podání bylo cca 1430 z velké většiny obsahovaly nesouhlas.
Blíže viz informace o záměru, text oznámení záměru, vyhodnocení na Naturu 2000, informace o oznámení záměru a závěry zjišťovacího řízení.

30.06.2008, kategorie: Golf Resort

Stavební povolení ke stavbě vodních děl,která budou vybudovaná v rámci stavby - golfové hřiště Golf Resort Black Bridge, Praha 9

Na úřední desce P14 zveřejnil Odbor výstavby a dopravy rozhodnutí o vydání stavebního ke stavbě vodních děl splašková kanalizace, chemická čistírna, odlučovač tuků, vodovodní řad pro veřejnou potřebu, areálový vodovodní řad, areálový užitkový vodovod, zavlažovací systém hřiště, meliorační kanál, Dolní rybník, výtoková vodní plocha užitkového vodovodu - jezírko, areálová dešťová kanalizační stoka, výústní objekty na melioračním kanále, odlučovač ropných látek, drenážní systém, podzemní akumulační nádrž, výtlačné potrubí, které budou vybudované v rámci stavby "18-ti jamkové golfové hřiště "GOLF RESORT BLACK BRIDGE", k.ú. Dolní Počernice, Horní Počernice, 1.etapa, část -A, městská část Praha 14, Praha 9".

16.06.2008, kategorie: Golf Resort

Magistrát stavbě golfového hřiště nezabrání

Radní neschválili změnu v územním plánu. Obyvatelé Klánovic poslali otevřený dopis předsedovi Senátu. Stromy, nebo golfový green? O tom, co v Klánovickém lese nakonec bude, teď rozhodují úřady. Magistrát, který by mohl změnou územního plánu celou akci zarazit, ovšem dává ruce pryč. Golfové hřiště na území lesa v Klánovicích je stále blíže realitě. Vlastník pozemků, společnost Lesy České republiky (LČR), podepsal s investorskou firmou Forest Golf Resort Praha smlouvu o smlouvě budoucí, která stanovuje nájemní podmínky. Nic tedy nestojí v cestě tomu, aby společnost požádala o územní rozhodnutí. Blíže viz článek Pražský deník 16.6.2008.

12.06.2008, kategorie: Golf Resort

Radní neschválili změnu v územním plánu. Obyvatelé Klánovic poslali otevřený dopis předsedovi Senátu. Stromy, nebo golfový green? O tom, co v Klánovickém lese nakonec bude, teď rozhodují úřady. Magistrát, který by mohl změnou územního plánu celou akci zar

Protesty místních lidí byly zřejmě marné. Ač to před časem vypadalo docela jinak, část Klánovického lesa bude pravděpodobně přeci jen muset ustoupit golfovému hřišti. Společnost Lesy České republiky (LČR) totiž podepsala smlouvu o smlouvě budoucí na pronájem pozemků v Klánovicích s firmou Forest Golf Resort Praha. Blíže viz článek Pražský deník 12.6.2008.

12.06.2008, kategorie: Golf Resort

Naléhavá prosba signatářům Petice za zachování Klánovického lesa!

Na serveru EIA byl zveřejněn záměr "Výstavba golfového hřiště Praha Klánovice". Újezdský STROM - Spolek pro Trvalý Rozvoj a Okrašlování Městské části Praha 21 - Újezd nad Lesy a okolí - se obrací na signatáře petice na záchranu Klánovického lesa a širokou veřejnost o pomoc. Blíže viz www.ujezdskystrom.info a odkaz.

06.05.2008, kategorie: Golf Resort

Stavební povolení pro Golf Resort Black Bridge

Na úřední desce P14 zveřejnil Odbor výstavby a dopravy oznámení o vydání stavebního povolení na stavbu "Golf Resort Black Bridge", Praha 9 - k.ú. Dolní Počernice, Horní Počernice, Černý Most - 1.etapa, část A. Jedná se výstavbu nadzemních objektů "Klub", "Hospodářské zázemí", 10 budov "Bungalov", 2 budovy "Byty", "Čerpací stanice závlah", inženýrských sítí a golfové hřiště.

26.03.2008, kategorie: Golf Resort

Zahájení stavebního řízení vodního díla GOLF RESORT BLACK BRIDGE

Na úřední desce P14 zveřejnil Odbor výstavby a dopravy oznámení o zahájení řízení a pozvání k ústnímu jednání stavby vodní dílo: 18-ti jamkové golfové hřiště "GOLF RESORT BLACK BRIDGE", k.ú. Dolní Počernice, Horní Počernice, 1.etapa, část -A. Jedná se výstavbu kanalizace, vodovodu, užitkového vodovodu a zavlažovacího systému, drenážního systému, podzemní akumulační nádrže a malých vodních ploch a toků (meliorační kanál, dolní rybník, jezírko).

18.03.2008, kategorie: Golf Resort

Zahájeno stavebního řízení-Golf Resort Black Bridge - 1.etapa, část A

Na úřední desce ÚMČ Prahy 14 bylo zveřejněno oznámení o zahájení stavebního řízení-Golf Resort Black Bridge - 1.etapa, část A. Společnost Golf Resort Černý Most a.s., Na Chvalce 2407, 193 00 Praha 9 - Horní Počernice, kterého zastupuje Ing. Pavel Švehla, Na Chvalce 2407, 193 00 Praha - Horní Počernice (dále jen "stavebník") dne 13.2.2008 podal žádost o vydání stavebního povolení na stavbu: "Golf Resort Black Bridge", Praha 9 - k.ú. Dolní Počernice, Horní Počernice, Černý Most - 1.etapa, část A. Stavba je umístěna na pozemcích parc. č. 1438/1, 1443, 1445, 1638, 1440, 1639/1, 1637, 1439/1, 1439/6, 1435/3, 1439/2, 1606, 1442/1, 1442/4, 1518/1 v katastrálním území Dolní Počernice, parc. č. 4455/35, 4455/77, 4455/78, 4455/79, 4455/5, 4455/6, p. p. k. 427, 424, 425 v katastrálním území Horní Počernice. Projednání žádosti a ústní jednání spojené s ohledáním na místě bylo stanoveno na den 3. dubna 2008 (čtvrtek) v 10.00 hodin č. dv.207.

06.09.2007, kategorie: Golf Resort

Stovky lidí protestovaly proti golfu v Klánovickém lese

Odpůrci výstavby golfového hřiště v Klánovickém lese 6.9.2007 v podvečer protestovali před pražským magistrátem na Mariánském náměstí. Dvouhodinové demonstrace se zúčastnilo zhruba pět stovek lidí. Přinesli motorové pily, bubny, píšťalky a transparenty. Blíže viz celý článek.

06.09.2007, kategorie: Golf Resort

Demonstrace za klánovický les přilákala stovky lidí

Občanům se nelíbí, že by patnáct hektarů zeleně padlo kvůli golfu. Blíže viz celý článek.

21.08.2007, kategorie: Golf Resort

Golfové hřiště Golf Resort Black Bridge - zamítnutí odvolání

Odbor stavební MHMP na úřední desce zveřejnil rozhodnutí o odvolání občanského sdružení Kyjský občanský klub ve věci rozhodnutí o umístění stavby "Golfové hřiště Golf Resort Black Bridge", k.ú. Dolní Počernice, Horní Počernice, Černý Most, Praha 14 a Praha 20 a odvolání zamítnul a rozhodnutí č.j. OVD/3425/06/MILD ze dne 4.6.2007 potvrdil.

Ke stažení: rozhodnuti_odvolani_golf_black_bridge.rtf, 131 kB

06.08.2007, kategorie: Golf Resort

Potíže má také golf na Černém mostě

Černý Most, Horní Počernice/ Kritika výstavby golfových hřišť se v Praze netýká jen Klánovic. Námitky předložilo sdružení Kyjský občanský klub také ke hřišti, které by mělo vzniknout na rozhraní Černého Mostu a Horních Počernic. "Nemáme nic proti výstavbě golfového hřišti, problém je se skládkou, se kterou je počítáno při modulaci terénu hřiště," uvedl předseda Kyjského občanského klubu Jirí Kramář. Podle něj při navážení odpadku hrozí, že bude na místo navezen i odpad. Celý článek ...

06.08.2007, kategorie: Golf Resort

Odpůrci golfového hřiště v Klánovicích uspořádali happening

Odpůrci záměru vystavět v Klánovickém lese na okraji Prahy golfové hřiště se 4.8.2007 sešli v Klánovicích na happeningu, jímž chtěli opětovně vyjádřit nesouhlas s plánem vykácet 16 hektarů lesa kvůli golfu. Během šesti hodin trvání akce se na ní podle pořadatelů vystřídaly asi tři stovky lidí. Odpůrci výstavby hřiště plánují další demonstraci na pondělí 6. září v 17:00 před budovou pražského magistrátu, kde chtějí pro své záměry získat také podporu primátora Pavla Béma (ODS).
Další články týkající se happeningu uspořádaného v Klánovicích naleznete zde.

23.07.2007, kategorie: Golf Resort

Klánovice: chceme les, ne golf

Klánovický les, největší souvislá lesní plocha v Praze, je ohrožen kácením. Za tímto plánem stojí projekt skupiny podnikatelů, kteří na jeho místě hodlají vybudovat golfové hřiště. Na záchranu lesa uspořádala skupina mládeže nazvaná Klánovický soul happening, který vtipnou formou seznámil přítomné občany s vývojem situace. Akce se zúčastnilo více jak 200 osob. Celý článek ...

04.07.2007, kategorie: Golf Resort

Golf versus Klánovice

Soukromý investor chce v Klánovicích postavit golfové hřiště a potřebuje vykácet část lesa. Proti tomu je velká část místních. Blíže viz článek v Regionální mutaci Praha - MF DNES zveřejněný dne 4.7.2007 v příloze.

Ke stažení: článek, 5 kB

22.06.2007, kategorie: Golf Resort

Výzva-vyjádření k odvolání-Golf Resort Černý Most a.s.

Na úřední desce ÚMČ Praha 14 byla zveřejněna výzva (v příloze) -vyjádření k podanému odvolání občanského sdružení Kyjský občanský klub ve věci "GOLF RESORT BLACK BRIDGE, Praha 9 - k.ú. Dolní Počernice, Horní Počernice". Úřad MČ Praha 14 tak vyrozumívá účastníky řízení o podaném odvolání, které je k nahlédnutí na ÚMČ Praha 14, odboru výstavby a dopravy, kancelář č. 310 a současně účastníky řízení vyzývá aby se k němu vyjádřili ve lhůtě 5 dnů ode dne doručení této výzvy.

Ke stažení: Výzva, 4 kB

04.06.2007, kategorie: Golf Resort

Územní rozhodnutí - Golfové hřiště Golf Resort Black Bridge

Na úřední desce Úřadu m.č. Praha 14 zveřejnil Odbor výstavby a dopravy územní rozhodnutí - Golfové hřiště Golf Resort Black Bridge. Podané připomínky a námitky Kyjského občanského klubu byly OVD zamítnuty.

Ke stažení: ÚR, 205 kB;

28.05.2007, kategorie: Golf Resort

Územní řízení - Golfové hřiště Golf Resort Black Bridge

Dne 28.5.2007 proběhlo místní šetření k návrhu na vydání územního rozhodnutí pro stavbu "Golfové hřiště Golf Resort Black Bridge". Kyjský občanský klub nesouhlasí se zásadní modelací terénu, která má být realizována navezením 547.000 m3 materiálu (odpadu) z nejrůznějších výkopů, použitím výkopku z inženýrských sítí 25.000 m3, použití výkopů rybníků 30.000 m3 a použití skrývky ornice použité k modelaci 225.000 (celý přesun hmot pro tvarování terénu je v kubatuře 827.000 m3) a není v souladu s krajinným rázem okolní krajiny. Z hlediska rozsahu umisťované stavby a rozsahu ukládání dovážené zeminy (odpadu) se jedná v podstatě o skládku, která je následně rekultivována na golfové hřiště. Areál golfového hřiště zasahuje do ochranného pásma lesa a přírodní památky Xaverovský háj, která je součástí přírodního parku Klánovice-Čihadla.
Blíže viz připomínky a námitky, které podalo Občanské sdružení KOK k navrhované stavbě. (viz příloha)

Ke stažení: Připomínky, 0 B

25.04.2007, kategorie: Golf Resort

Pokračování územního řízení - Golfové hřiště Golf Resort Black Bridge

Na úřední desce Úřadu m.č. Praha 14 zveřejnil Odbor výstavby a dopravy oznámení o pokračování územního řízení a pozvání k ústnímu jednání k návrhu na vydání územního rozhodnutí o umístění stavby "Golfové hřiště Golf Resort Black Bridge", Praha - k.ú. Dolní Počernice, Horní Počernice, Černý Most - 1.etapa na území m.č. Praha 14, m.č. Praha 20 v oblasti ohraničené ulicí Národních Hrdinů, Východní spojkou a potokem Chvalka.
Ústní jednání proběhne 28.5. 2007 (pondělí) v 10:00 hodin schůzkou pozvaných v kanceláři č. dv. 207. Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Městská část Praha 14, Úřad městské části, odbor výstavby a dopravy, úřední dny: Po a St: 7.30 - 18.00 hod. v ostatních dnech po telefonické domluvě).

Ke stažení: Pokračování ÚR, 5 kB

12.04.2007, kategorie: Golf Resort

Rozhodnuto o odvolání KOK - "Golfové hřiště Golf Resort Black Bridge"

Ministerstvo životního prostředí vydalo rozhodnutí o odvolání občanského sdružení Kyjský občanský klub proti rozhodnutí Odboru ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy ve věci "GOLF RESORT BLACK BRIDGE, Praha 9 - k.ú. Dolní Počernice, Horní Počernice".

Ke stažení: MZP_odvolani_golf03.zip, 677 kB

30.01.2007, kategorie: Golf Resort

Přerušení územního řízení "Golfové hřiště Golf Resort Black Bridge"

Dne 31.1.2007 zveřejnil Odbor výstavby a dopravy Úřadu m.č. Praha 14 na úřední desce rozhodnutí o přerušení územního řízení "Golfové hřiště Golf Resort Black Bridge", Praha - k.ú. Dolní Počernice, Horní Počernice, Černý Most - 1.etapa, a výzvu k předložení pravomocného rozhodnutí dotčeného správního úřadu dle zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny.

30.01.2007, kategorie: Golf Resort

Územní řízení "Golfové hřiště Golf Resort Black Bridge"

Dne 30.1.2007 proběhlo ústní jednání k územnímu řízení "Golfové hřiště Golf Resort Black Bridge", Praha - k.ú. Dolní Počernice, Horní Počernice, Černý Most. Vzhledem k tomu, že nebylo dosud vydáno platné rozhodnutí odboru ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy se souhlasem ke stavební činnosti v ochranném pásmu zvláště chráněného území - přírodní památky Xaverovský háj, závazné stanovisko k zásahu do významných krajinných prvků - vodních toků Chvalky, Svépravického potoka a bezejmenné vodoteče a souhlasem k umístění stavby do přírodního parku Klánovice - Čihadla, bylo územní řízení Odborem výstavby a dopravy Úřadu m.č. Praha 14 přerušeno.

25.01.2007, kategorie: Golf Resort

Klánovice bojují za les

Klánovický les má být částečně pokácen. Je největší lesním porostem v metropoli. Část největší lesní plochy v hlavním městě hrozí zničit golfové hřiště. Proti jsou místní obyvatelé i radnice Klánovic. Definitivní rozhodnutí zatím nepadlo, záměr však existuje a obavy místních obyvatel jsou založeny na reálném podkladě. Nezvratný ekologický zásah do lesní struktury a zároveň zničení části ojedinělé rekreační oblasti. Tak vidí záměr soukromé společnosti Forest Golf Resort Praha na vybudování mezinárodního osmnáctijamkového golfového hřiště v Klánovickém lese většina místních lidí i klánovická radnice.
Blíže viz článek http://praha14.zeleni.cz/533/0/533/3752/clanek-region/klanovice-bojuji-za-les/

15.01.2007, kategorie: Golf Resort

Odvolání KOK - "Golfové hřiště Golf Resort Black Bridge"

Kyjský občanský klub se seznámil s vydaným rozhodnutím a souhlasem ke stavební činnosti v ochranném pásmu zvláště chráněného území - přírodní památky Xaverovský háj, zásahem do významných krajinných prvků - vodních toků Chvalky, Svépravického potoka a k umístění stavby záměru"Golfové hřiště Golf Resort Black Bridge" do přírodního parku Klánovice - Čihadla, záměru "Golfové hřiště Golf Resort Black Bridge" a podal k tomuto rozhodnutí odvolání (viz příloha).

Ke stažení: Odvolání KOK, 0 B

03.01.2007, kategorie: Golf Resort

Vydáno rozhodnutí a souhlas "Golfové hřiště Golf Resort Black Bridge"

Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy vydal rozhodnutí v němž uděluje souhlas ke stavební činnosti podle výše uvedené projektové dokumentace v ochranném pásmu zvláště chráněného území - přírodní památky Xaverovský háj, závazné stanovisko, kterým souhlasí se zásahem do významných krajinných prvků - vodních toků Chvalky, Svépravického potoka a bezejmenné vodoteče a uděluje souhlas k umístění stavby záměru"Golfové hřiště Golf Resort Black Bridge" do přírodního parku Klánovice - Čihadla.

03.01.2007, kategorie: Golf Resort

Zahájení územního řízení "Golfové hřiště Golf Resort Black Bridge"

Na úřední desce Úřadu m.č. Praha 14 zveřejnil Odbor výstavby a dopravy - Oznámení o zahájení územního řízení (viz příloha) a pozvánku k ústnímu jednání - "Golfové hřiště Golf Resort Black Bridge", Praha - k.ú. Dolní Počernice, Horní Počernice, Černý Most. Ústní jednání proběhne 30.1.2007 v 10:00 hodin se schůzkou pozvaných v kanceláři č. dv. 207.

Ke stažení: ÚR, 5 kB

13.12.2006, kategorie: Golf Resort

Vyjádření k dokumentaci pro záměr "GOLF RESORT BLACK BRIDGE - Dolní Počernice"

Kyjský občanský klub se seznámil dne 9. 11. 2006 s dokumentací k pro záměr "GOLF RESORT BLACK BRIDGE, Praha 9 - k.ú. Dolní Počernice, Horní Počernice" zpracovanou jako podklad pro rozhodnutí podle § 36 odst. 3 správního řádu a podal připomínky (viz příloha).
Areál golfového hřiště GOLF RESORT BLACK BRIDGE bude realizován na celkové ploše cca 75,06 ha v prostoru jižně od sídliště Černý Most - s ohraničením rybníkem Martiňákem (Čeňkem), potokem Chvalka, nájezdem na Pražský okruh (R1) od obchodního střediska IKEA a výběžkem Xaverovského háje. V rámci záměru vybudovat golfové hřiště je přímo v přírodním parku Klánovice-Čihadla navrženo vybudování 18-ti jamkové veřejné hřiště s tréninkovou plochou pro nácvik hry. Celý článek ...

05.12.2006, kategorie: Golf Resort

změna navrhované stavby "GOLF RESORT BLACK BRIDGE - Dolní Počernice

Proběhla změna navrhované stavby - rozdělení stavby na dvě etapy: Do první etapy jsou zahrnuty plochy, které jsou v souladu s územním plánem. Do II. etapy byly odděleny části hřiště umístěné na pozemcích, u kterých v současné době probíhá změna územního plánu a hřiště zde bude realizováno až po schválení změny územního plánu. Jedná se hlavně o cvičné odpaliště v jihovýchodní části areálu. Do projektu byla zahrnuta také informace, že areál nebude oplocen a od sídliště Černý Most byla navržena cesta ke golfovému klubu.

 

Diskuzní fórum

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

Zatím tu není žádný diskuzní příspěvek.

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

» Všechny kategorie článků


© Kyjský občanský klub, Kontakt: kyjeok (zavináč) seznam (tečka) cé zet
© Design, redakční systém: Webdesignum 2008 - 2011