Golf versus Klánovice

Zdroj: Regionální mutace Mladá fronta DNES - Praha - 4.7.2007

Lesy ČR náhle se stavbou hřiště souhlasí * Od ekologů přišly dva rozdílné dopisy

Klánovice - "Falešný" dopis a záhadné změny názoru se objevují nad Klánovickým lesem. Soukromý investor zde chce postavit golfové hřiště a potřebuje vykácet část lesa. Proti tomu je velká část místních.

Spor se přitom táhne už dvanáct let a období klidu zbraní střídá halasné troubení do útoku. Zastánci hřiště se odvolávají na prvorepublikovou tradici a slibují otevřený areál přístupný široké veřejnosti. A k tomu navíc pracovní příležitosti pro místní.

Odpůrci si zase jako argument berou stromy, které by stavbě musely ustoupit, bojí se velikosti celého areálu a odvolávají se na veřejné mínění. "Antigolfisté" tu vyhráli poslední komunální volby. Jak to tak bývá, důležité boje se odehrávají v "generálních štábech" - posílají se tiskové zprávy a dopisy, zpracovávají se posudky...

V dubnu chtěli les zachovat, v květnu už byli pro golf

Jednou z klíčových postav je zřejmě generální ředitel Lesů ČR Jiří Holický. Firma, kterou vede, se totiž o stromy v Klánovicích stará.

Ještě v dubnu uklidňoval Klánovické, že "naším zájmem, ale i povinností je zachovat les... Předmětné lesní pozemky nehodláme prodat ani pronajmout." Ale o měsíc později napsal (mimo jiné primátoru Pavlu Bémovi), že "Lesy České republiky podporují naplnění rekreační funkce tohoto území."

Navíc je ochotný pronajmout pozemky na golfové hřiště a vykácet stromy, pokud investor uspěje při územním a správním rozhodování. Jinak řečeno: dostane všechna potřebná povolení a razítka. Proč změnil Holický názor a provedl podle mnohých obrat o 180 stupňů? Nebo to obrat není a věc má nějaké vysvětlení?

Na čtyři otázky, které mu MF DNES zaslala, stačila šéfovi lesů jedna věta, kterou vzkázal přes svou asistentku: "Celá záležitost je v jednání a o jeho výsledku vás budeme informovat."

Záhadný dopis

Firmou, která chce navázat na prvorepublikovou golfovou tradici v Klánovicích, je Forest Golf Resort Praha. V jejím sídle v centru Prahy se mohli na jaře radovat. Přišel jim dopis od Českého svazu ochránců přírody, ve kterém ekologové souhlasili s výstavbou hřiště.

Jde už o další těžko pochopitelný zvrat - ochránci přírody dosud golfové hřiště odmítali. Dopis však záhy dostal trhliny. Když se o něm dozvěděl šéf svazu ochránců přírody Libor Ambrozek, pokoušely se o něj mrákoty. O změně stanoviska totiž nic nevěděl. "Už můj předchůdce v čele svazu poslal společnosti Forest Golf Resort zamítavé stanovisko," řekl Ambrozek.

Nakonec se přišlo na to, kdo dopis poslal. Dva týdny před odchodem z Českého svazu ochránců přírody ho napsal vedoucí kanceláře této organizace Martin Dušek. "Martin Dušek neměl žádné oprávnění něco posílat," vysvětlil Ambrozek, který tvrdí, že poslal firmě Forest Golf Resort další dopis. V něm postoj své organizace uvedl na pravou míru: odmítá stavbu hřiště a hlavně se distancuje od Duškovy akce.

"Žádný dopis jsme nedostali a pro nás je rozhodující ten ze 16. května podepsaný šéfem kanceláře ČSOP Martinem Duškem. Pokud dostaneme nějaký další, budeme to řešit," řekla místopředsedkyně představenstva Forest Golf Resort Praha Monika Bažantová.

Do boje už vyrazily i šiky odpůrců hřiště - klánovická radnice požaduje po magistrátu změnu územního plánu. Místo rekreační a sportovní zóny chce zakreslit do mapy pozemky, na kterých má hřiště stát, jako lesní půdu. Pak by vybudování hřiště bylo nadlouho nemožné.

"Do lesa golfové hřiště nepatří a v okruhu několika kilometrů je dostatečný počet hřišť," vysvětluje starosta Klánovic Ladislav Hrabal.

"My máme odborná stanoviska, která popírají, že bychom ničili Klánovický les. Pro nás jsou rozhodující odbornost a zákonné postupy," říká Bažantová. Zlom podle ní nastal v roce 2005, do té doby radnice areál podporovala a najednou ze dne na den změnili zástupci Klánovic svůj postoj.

A tak se zřejmě rozhodne v září. Až budou pražští zastupitelé o změně územního plánu hlasovat, budou mít v ruce dva dopisy Jiřího Holického a dva Českého svazu ochránců přírody se zcela odlišnými stanovisky. A k tomu ještě petici Klánovických proti hřišti a petici společnosti Forest Golf Resort Praha pro hřiště. Rozhodnout spor už budou muset sami.

***

Hádají se o les

Forest Golf Resort Praha chce v Klánovickém lese postavit golfové hřiště. Kvůli tomu potřebuje vykácet část stromů. Odpůrci hřiště tvrdí, že areál hřiště zasáhne i do chráněné oblasti Natura v lese. To investor odmítá, v ruce má posudky, které tvrdí, že hřiště nebude mít negativní vliv na chráněnou oblast.