Hlavní menu:

27.12.2009, autor: KOK, kategorie: Doprava - Kyje nad rybníkem

Dopravní studie - ZŠ Šimanovská – část 7: Ulice manželů Dostálových

Profil MK v ulici Manželů Dostálových

Dopravní studie - ZŠ Šimanovská – 7 část. V této části je řešena doprava v ulici manželů Dostálových.

Popis problému rodiči či žáky:

  • rychlá jízda řidičů na rovné ulici
  • chybí přechody
  • chybí zpomalovací prvky
Popis současného stavu a identifikace potenciálních rizik

Jedná se o ulici na okraji sídliště Jahodnice. Je v celé své délce, až na prvních cca 120 metrů od křižovatky s ulicí Travná, zjednosměrněná – ve směru od ulice Travné ke Stružné (vodorovné dopravní značky IP 4b – Jednosměrný provoz) první zhruba polovina vede do lehkého stoupání, zbytek poté lehce klesá. V levotočivé zatáčce je omezena přípustná rychlost na 30 km/h (B 20a). Ve směru zjednosměrnění se po levé straně nachází podélná parkovací místa, po pravé jsou pak parkovací zálivy s příčnými parkovacími místy. Hlavní dopravní prostor má šířku 7 m. V ulici se nenachází žádné značené přechody pro chodce a ani místa pro přecházení.

Ulice Manželů Dostálových je dle funkční třídy místní komunikací obslužnou bez nějaké tranzitní dopravy mající význam jen pro tamější obyvatele a dopravní obsluhu území, čemuž odpovídá i četnost stížností. Samotný fakt rychlejší jízdy vozidel je zde možný, ovšem zabránění tomuto jednání by vyžadovalo vyšší finanční prostředky a stalo by se tak nepříliš efektivním. Jako nedostatek je ovšem brána absence přechodů, zvláště v blízkosti zatáčky (méně přehledné místo), kde vede chodník směrem k zastávce autobusů MHD „Sídliště Jahodnice“ v ulici Českobrodská.

Návrh řešení

Doporučení k úpravě této ulice jsou minimální, za prvé by bylo vhodně vyznačit vodorovným značením „V 10d – Parkovací pruh“ všechny stávající parkovací pruhy a zálivy, čímž dojde k optickému zúžení MK i bez parkujících / odstavených vozidel. Dále by bylo vhodné realizovat tři přechody pro chodce, zvláště ten v severní části ulice, přes který by lidé chodili k zastávce MHD. Další přechody (V 7) by byly vhodnější něž místa pro přecházení kvůli vyznačení na vozovce a tím jistému psychickému účinku na řidiče.

Jako možnost přerušení kontinuální přímé ulice je v návrhu (viz příloha) ukázána záměna podélných a kolmých parkovacích/odstavných stání ve střední části ulice. Tato úprava by ovšem vyžadovala značnou finanční investici, které by pravděpodobně převýšila získaný efekt. Dále je v jižní části pomocí masivních betonových květináčů upraveno kolmé stání podél komunikace i v zatáčce. Stavební úprava živičné plochy zde nepřichází v úvahu kvůli plánované bytové výstavbě a prodloužení ulice jižním směrem. Viz příloha.


Předchozí články:

Dopravní studie - ZŠ Šimanovská – část 6: Přechod přes ulici Rožmberská u zastávky MHD

Dopravní studie - ZŠ Šimanovská – část 5: Přechod přes ulici Českobrodská u Laktosu

Dopravní studie - ZŠ Šimanovská – část 4: přechod přes ulici Českomoravská u zastávky MHD na Jahodnici

Dopravní studie - ZŠ Šimanovská – část 3: podchod pod železniční tratí u zastávky Kyje

Dopravní studie - ZŠ Šimanovská – část 2: Přechod u křižovatky ulic Rožmberská x Broumarská

Dopravní studie ZŠ Šimanovská - část 1: Šimanovská, Broumarská, Lednická

Dopravní studie - ZŠ Šimanovská

Ke stažení: Schema_dopravni_situace_13_manz_Dostalovych_01.pdf, 201 kB;
Schema_dopravni_situace_13_manz_Dostalovych_2.pdf, 198 kB;
Profil MK v ulici Manželů Dostálových, 240 kB

Ke stažení: Dopravní studie - ZŠ Šimanovská

Soubory s dopravní studií - ZŠ Šimanovská

 

Diskuzní fórum

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

Zatím tu není žádný diskuzní příspěvek.

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

© Kyjský občanský klub, Kontakt: kyjeok (zavináč) seznam (tečka) cé zet
© Design, redakční systém: Webdesignum 2008 - 2011