Hlavní menu:

20.03.2009, autor: KOK, kategorie: Doprava - Kyje nad rybníkem

Dopravní studie - ZŠ Šimanovská – část 2: Přechod u křižovatky ulic Rožmberská x Broumarská

Přechod křižovatky ulic Rožmberská x Broumarská V této části je řešena doprava u přechodu křižovatky ulic Rožmberská x Broumarská. Detailní řešení dopravní situace je uvedena v příloze článku.
PŘECHOD U KŘIŽOVATKY ULIC ROŽMBERSKÁ x BROUMARSKÁ

Popis problému rodiči či žáky:

• umístění blízko křižovatky

• špatný výhled pro odbočující řidiče

• silný provoz

Četnost: 22

4.2.1. Popis současného stavu a identifikace potenciálních rizik

Přechod pro chodce vyznačený vodorovnou dopravní značkou V 7 přes ulici Rožmberská (jízdní pás o šířce 6 m) je umístěn v těsné blízkosti křižovatky s ulicí Broumarská mezi křižovatkou a zastávkou autobusů MHD „Jiráskova čtvrť“. Do ulice Rožmberská je zakázán vjezd nákladním autům a autobusům značkou B 12 s výjimkou dopraví obsluhy a MHD.

Křižovatka je umístěna ve vrcholovém zaoblení, takže výhled řidičů není ideální. Prostor křižovatky a poloměry vnitřních hran (poloměr vnitřní hrany směrem z Rožmberské vpravo ke hřbitovu je cca 12m a poloměr vnitřní hrany pro vozidla odbočující z Broumarské ze směru od Černého mostu je cca. 18 m) jsou velké kvůli zajištění průjezdu a tím obslužnosti území autobusy MHD, což opravdu vede některé řidiče odbočující z ulice Broumarské (dopravně nadřazená – hlavní – komunikace) k vyšší rychlosti i přes zhoršené rozhledové poměry. Na křižovatce se nenacházejí žádné zpomalovací prvky ani žádná preventivní opatření varující řidiče na zvýšený výskyt dětí.

Problémem této křižovatky je, jako u všech jí podobných frekventovaných křižovatek v zástavbě – omezeném prostoru neumožňující její kanalizaci (směrové rozdělení provozu) její velká plocha a tím vynucená velká délka přechodu pro chodce (11 m) a pro řidiče i přes vrcholové zaoblení relativně dobrý rozhled umožňující jízdu velkou rychlostí, převážně při levém odbočování z Broumarské do Rožmberské ulice.

4.2.2. Návrh řešení
Prostorové omezení křižovatky dané okolní zástavbou neumožňuje její úplné usměrnění pomocí dělicích a směrových ostrůvků), proto byla zvolena úprava pomocí pojížděných ploch a tím pocitové zmenšení plochy křižovatky. Navíc bylo navrženo zmenšení poloměru vnitřní hrany oblouku při pravém odbočení z ulice Rožmberské do Broumarské posunutím hrany o 2,35 m a tím i zkrácení přechodu pro chodce. Pojížděné srpovité krajnice obou poloměrů a střední kapkovitý ostrůvek byly navrhovány s ohledem na vlečné křivky směrodatného vozidla (prověřeno pomocí programu AutoTurn 5). Jako směrodatné vozidlo byl vzhledem k omezenému vjezdu vybrán malý dodávkový / obytný automobil o délce 6,89 m. Ke zmenšení poloměru mezi Rožmberskou a Broumarskou při pravém odbočení z Rožmberské bylo použito vlečných křivek standardního 12 m autobusu. Povrch těchto pojížděných ploch je vyhotoven v žulové dlažbě, čímž není znemožněn průjezd velkých vozidel (autobus MHD, dopravní obsluha, vozidla HZS), které díky robustnějšímu podvozku a větším rozměrům kol tyto plochy překonají bez výraznějšího vlivu na komfort jízdy. Naopak komfort při pojíždění těchto ploch běžnými osobními vozidly značně poklesne (nehrozí riziko zničení vozu) a řidiči jsou tak vedeni k průjezdu mimo tyto pojížděné plochy, což vyžaduje snížení vjezdové rychlosti při odbočování. Situace a vlečné křivky směrodatného vozidla jsou v příloze č. 3.

Ke stažení: Schéma dopravní situace ulic Rožmberská x Broumarská, 188 kB

 

Diskuzní fórum

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

Zatím tu není žádný diskuzní příspěvek.

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

© Kyjský občanský klub, Kontakt: kyjeok (zavináč) seznam (tečka) cé zet
© Design, redakční systém: Webdesignum 2008 - 2011