Hlavní menu:

11.06.2009, autor: KOK, kategorie: Doprava - Kyje nad rybníkem

Dopravní studie - ZŠ Šimanovská – část 4: přechod přes ulici Českomoravská u zastávky MHD na Jahodnici

Celkový pohled ze směru od Dolních Počernic

Dopravní studie - ZŠ Šimanovská – 4 část. V této části je řešena doprava u přechodu přes ulici Českomoravská u zastávky MHD na Jahodnici. Jedná se o dva přechody přes velmi frekventovanou ulici (přes 16 tisíc vozidel / 24 hod. obousměrně), kde si rodiče a žáci stěžují zejména na bezohlednou jízdu řidičů.

Přechod přes ulici Českomoravská u zastávky MHD na Jahodnici

    Popis problému rodiči či žáky:

  • velmi frekventovaná silnice
  • bezohledná jízda řidičů
Popis současného stavu a identifikace potenciálních rizik

Jedná se o dva přechody (V 7) přes frekventovanou (přes 16 tisíc vozidel / 24 hod. obousměrně) dvouproudou komunikaci Českobrodská (šířka jízdního pruhu 3.5 m), která navazuje na silnici I/12 (směr Kolín), před a za autobusovou zastávkou MHD „Jahodnice“. Děti přechody využívají při cestě na/ze zastávky autobusu. Chodníky k přechodům jsou vyvedeny relativně nově s povrchem se zámkovou dlažbou a hmatnými prvky pro nevidomé a jsou opatřeny zábradlím zabraňujícímu přecházení mimo vyznačený přechod pro chodce.

Oba přechody jsou v obou směrech označeny svislými dopravními značkami A 11 – Pozor, přechod pro chodce, IP 6 – Přechod pro chodce s reflexním žlutým podkladem a přisvětleným veřejným osvětlením.

Potenciální riziko těchto přechodů představuje právě vysoká intenzita motorové dopravy a díky relativně dobrým rozhledovým podmínkám i velké rychlost vozidel, převážně v dobách menších intenzit. Současný stav v souvislosti s dopravní zátěží nelze rozhodně považovat za optimální.

Návrh řešení

Jako nejefektivnější možnost zvýšení bezpečnosti na přechodech pro chodce je považováno zřízení ochranných ostrůvku. Jedné se o stavební úpravu, které má velmi pozitivní efekt jak z pohledu chodců, tak i z pohledu dopravního zklidnění. Proto byly tyto ostrůvky navrženy na oba přechody přes velmi frekventovanou komunikaci Českobrodská. Šířka jízdních pruhů byla navržena na 3,25 m, což je pohodlný prostor i pro průjezd těžkých nákladních vozidel.

V rámci úpravy bude nutné odsunout chodníky po pravé straně ve směru od Dolních Počernic o cca 1,50 m. Dále bylo nutné řešit přecházení v této části komplexněji, proto dále byly navrženy přechody přes ulice Staňkovská a Bezdrevská s nutnou malou úpravou cesty v parku vedoucí v současnosti přímo na křižovatku Staňkovská x Bezdrevská. Vzhledem k těsné blízkosti frekventované ulici Českobordské byly navrženy přechody pro chodce (V 7) a ne místa pro přecházení.

Na opačné straně parku bylo přecházení směrem k prodejně automobilů a restauračnímu zařízení řešeno v rámci projektu rekonstrukce parku a přilehlých MK.

Předchozí články:

Dopravní studie - ZŠ Šimanovská – část 3: podchod pod železniční tratí u zastávky Kyje

http://www.praha14jinak.cz/clanky/Dopravni-studie-ZS-Simanovska-cast-3-podchod-pod-zeleznicni-trati-u-zastavky-Kyje.html

Dopravní studie - ZŠ Šimanovská – část 2: Přechod u křižovatky ulic Rožmberská x Broumarská

http://www.praha14jinak.cz/clanky/Dopravni-studie-ZS-Simanovska-cast-2-Prechod-u-krizovatky-ulic-Rozmberska-x-Broumarska.html

Dopravní studie ZŠ Šimanovská - část 1: Šimanovská, Broumarská, Lednická

http://www.praha14jinak.cz/clanky/Dopravni-studie-ZS-Simanovska-cast-1-Simanovska-Broumarska-Lednicka.html

Dopravní studie - ZŠ Šimanovská

http://www.praha14jinak.cz/clanky/Dopravni-studie-ZS-Simanovska.html

Ke stažení: Přechod přes ulici Českomoravská u zastávky MHD na Jahodnici, 248 kB;
Druhý přechod ve směru od Dolních Počernic, 327 kB;
Detail druhého přechodu ve směru od Dolních Počernic, 240 kB

 

Diskuzní fórum

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

Zatím tu není žádný diskuzní příspěvek.

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

© Kyjský občanský klub, Kontakt: kyjeok (zavináč) seznam (tečka) cé zet
© Design, redakční systém: Webdesignum 2008 - 2011