Hlavní menu:

14.01.2009, autor: Radek Vondra, kategorie: Doprava - Kyje nad rybníkem

Dopravní studie - ZŠ Šimanovská

Titulní strana studie

Dopravní fakulta ČVUT zpracovala dopravní studii pro ZŠ Šimanovská. A to na základě projektu „Na zelenou tam i zpět, chceme bezpečnější svět“ – financovaného Nadací Partnerství.
Řešitelé: Ing. Josef Kocourek, Ph.D. a Bc. Pavel Suntych ve spolupráci se školou, rodiči žáků a prací s obecně dostupnými daty o dopravě identifikovali celkem 19 míst, která jsou využívána žáky ZŠ Šimanovská při cestě do školy, a kde hrozí nebezpečí díky nepřehledné dopravní situaci.

Z úvodu studie:
Řešená lokalita se nachází v okolí ZŠ v Praze 9 v ulici Šimanovská. Jedná se o relativně rozsáhlé území, ve kterém jsou označena problémová místa, s nimiž žáci přijdou do styku při cestě do / ze školy, která byla identifikováno pomocí dotazníků mezi žáky školy a jejich rodiči.
Předmětná část MČ Kyje má funkci obytnou se zástavbou rodinnými domy a v menší míře
i domy panelovými s hustou sítí místních obslužných komunikací.
Je vymezena přibližně ulicemi Broumarská, Českobrodská, Průmyslová a Tálínská.
K dopravně nejzatíženějším komunikacím patří ulice Broumarská s nově zrekonstruovanou
komunikací a komunikace v ulici Rožmberská. V obou ulicích je značná intenzita vozidel a
jsou jimi vedeny i autobusové linky MHD. Samostatným problémem je pak ulice
Českobrodská, která tvoří hlavní dopravní tah na východní okraj Prahy, tedy směr na
Běchovice, Újezd nad Lesy a dále pokračuje směrem na Kolín (silnice I/12). Vysokou
intenzitu provozu motorových vozidel má za následek právě silnice I/12, která přivádí IAD ze středních Čech do hlavního města a v oblasti Kyjí umožňuje spojení na severní, jižní (napojení na ulici Průmyslová) a severovýchodní části Prahy (ulicí Broumarská) i směrem na centrum. Toto je z velké části způsobeno nedostavěným Pražským (R1) a Městským
okruhem, proto nelze předpokládat výrazné zlepšení, tj, snížení intenzity vozidel, před
dokončením okruhů. V blízkosti ZŠ vede i železniční trať Praha-Libeň – Praha-Běchovice, která je součástí I. a III. koridoru, se zastávkou Praha Kyje, jenž se nachází na konci ulice Šimanovská. Na tomto úseku v současné době probíhá modernizace a rozšíření trati.

Se souhlasem autorů studie vás budeme detailněji informovat o jednotlivých řešených místech.

Ke stažení: Mapa řešených míst - dopravní situace, 819 kB

 

Diskuzní fórum

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.
01.02.2009 10:09:18, Jiří Feřtek
Dopravní studie ZŠ Šimanovská

Lze pouze konstatovat, že se jedná opravdu o zajímavé návrhy, jak konkrétně zlepšit situaci bezpečnosti především chodců v těch nejkritičtějších úsecích.

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

© Kyjský občanský klub, Kontakt: kyjeok (zavináč) seznam (tečka) cé zet
© Design, redakční systém: Webdesignum 2008 - 2011